04.12.2015

04 грудня 2015 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій Олійника О.М. та Невідомої Н.В.


 

Повідомляємо, що 4 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбувся захисти дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ОЛІЙНИКА  ОЛЕКСАНДРА  МИКОЛАЙОВИЧА «Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Головкін Богдан Миколайович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Костенко Олександр Миколайович, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, завідувач відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою, академік НАПрН України

кандидат юридичних наук, професор Василевич Віталій Вацлавович, Національна академія внутрішніх справ, учений секретар Вченої ради

Також відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук НЕВІДОМОЇ  НАДІЇ  ВОЛОДИМИРІВНИ «Вчинення злочину організованою групою» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент Демидова Людмила Миколаївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінального права № 1.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Гуторова Наталія Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, директор Полтавського інституту

доктор юридичних наук, професор Лихова Софія Яківна, Національний авіаційний університет України, завідувач кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси