22.05.2018

Завершив роботу міжнародний круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки»

Організаторами заходу, що проходив 18 травня 2018 р., є Харківський обласний осередок ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» та сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України.

У роботі наукового форуму взяли участь понад 60 учених вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів: НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ), Національної академії внутрішніх справ (м. Київ), Академії державної пенітенціарної служби (м. Чернігів), Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Національного університету «Одеська юридична академія», Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також учені з Польщі та Білорусі

Серед учасників наукового заходу 3 академіка НАН України й НАПрН України: доктор юридичних наук, професор Василь Якович Тацій, доктор юридичних наук, професор Юрій Васильович Баулін і доктор юридичних наук, професор Вячеслав Іванович Борисов, 16 докторів юридичних наук та/або професорів, 28 кандидатів юридичних наук та/або доцентів. До наукової дискусії приєдналися представники правоохоронних органів (Служби безпеки України, прокуратури, Національної поліції України), адвокати. 

Відкрила захід  голова Харківського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного факультету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Людмила Миколаївна Демидова. З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», почесний президент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Василь Якович Тацій. Учасників заходу привітав і  заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Вячеслав Іванович Борисов.

На круглому столі відбулося обговорення питань за такими напрямами: 

• удосконалення кримінального законодавства з питань боротьби з терористичними злочинами;

• організована злочинність як сучасна загроза громадській безпеці України;

• незаконний обіг зброї, вибухових речовин та інших загально небезпечних предметів.

З науковими доповідями виступили;  д.ю.н., проф. Л. М. Демидова; д.ю.н., с.н.с. В. С. Батиргареєва; д.ю.н., проф. В. П. Ємельянов; хаб. доктор філософії, професор К. Лясковська (Республіка Польща); д.ю.н., доц. І. І. Митрофанов; к.ю.н., доц. О. Е. Радутний; к.ю.н., доц. С. В. Гринчак; к.ю.н., доц. Ю. А. Пономаренко; к.ю.н., доц. С. В. Гізімчук; к.ю.н., доц. О. О. Пащенко; к.ю.н., доц. В. М. Киричко; к.ю.н., доц. Т. А. Павленко; к.ю.н. Д. П. Євтєєва; к.ю.н. Н. В. Невідома; к.ю.н. Г. С. Крайник; к.ю.н. Т. А. Дунаєва; к.ю.н. К. А. Новікова; асп. А. С. Климосюк; асп.  М. С. Дуднік; асп. О. С. Попович та ін.

За підсумками роботи «круглого столу» прийнято рекомендації та буде опубліковано збірник тез наукових доповідей.

Програма проведення Міжнародного круглого столу 18 травня 2018 р.

Л. М. Демидова – д.ю.н., проф., голова Харківського обласного осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»,

Д. П. Євтєєва – к.ю.н., голова первинної організації НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України Харківського обласного осередку  ГО «ВАКП»

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси