26.11.2014

Відбувся захист дисертацій Дубович О.В. та Мульченка В.В.


 

26 листопада 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса відбувся захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук ДУБОВИЧ  ОЛЕСІ  ВАЛЕРІЇВНИ «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Батиргареєва Владислава Станіславівна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Гуторова Наталія Олександрівна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, директор Полтавського юридичного інституту;

- кандидат юридичних наук, доцент Фіалка Михайло Ігорович, Харківський національний університет внутрішніх справ, доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства.

 

Також відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук МУЛЬЧЕНКА  ВАДИМА  ВЛАДЛЕНОВИЧА «Кримінально-правова охорона недоторканності суддів України» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Панов Микола Іванович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України, завідувач кафедри кримінального права № 2.

Офіційні опоненти:

- доктор юридичних наук, професор Грищук Віктор Климович, Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України, член-кореспондент НАПрН України, директор Навчально-наукового інституту права, психології та економіки;

- доктор юридичних наук, професор Литвинов Олексій Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, начальник кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси