29.05.2013

  Результати зустрічі із німецькими вченими із Університету м. Франкфурт-на-Майні (ФРН)


 

 

 

 

 

Результати зустрічі
науковців Науково-дослідного інституті вивчення  проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
НАПрН України із німецькими вченими із Університету
м. Франкфурт-на-Майні (ФРН)

 29 травня 2013 р. відбулася зустріч науковців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України із німецькими ученими Університету Франкфурта-на-Майні (ФРН). На ній були присутні професор, вищеназваного університету Петер-Алексіс Альбрехт, професор, Ульріх Бальтцер а також 8 студентів та молодих вчених університету м. Франкфурт-на-Майні.

 Гостей ознайомили з роботою структурних підрозділів НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса, бібліотеки, комп'ютерного центру. Були представлені матеріали звітів за темами фундаментальних і прикладних досліджень, періодичні видання, наукова література, збірники міжнародних документів, а також продемонстрований сайт НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса.

 Гості відвідали  сектор дослідження проблем злочинності та її причин, де були ознайомленні з практикою організації та проведення кримінологічних досліджень.
Після закінчення оглядової ознайомчої екскурсії відбулося засідання «круглого столу» за темою «Що може запозичити Україна із досвіду ФРН у сфері протидії злочинності? (кримінальне, кримінальне процесуальне законодавство, досвід роботи органів кримінальної юстиції)».

 На обговорення було представлено доповідь Ульріха Бальтцера «Інші заходи кримінально-правового характеру у кримінальному праві Німеччини: від осудного кримінального права до превентивного кримінального права». Представлена доповідь була прокоментована заступником директора з наукової роботи, д.ю.н. Батирагреєвою В.С. На «круглому столі» з науковими повідомленнями виступили:

1. В.о. вченого секретаря НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, к.ю.н. Нетеса Н.В. «Кримінальний проступок у кримінальному праві України»;

2. Старший науковий співробітник, к.ю.н. Шепітько М.В. «Кримінальна відповідальність юридичних осіб»;

3. Старший науковий співробітник, к.ю.н. Глинська Н.В. «Проблеми реєстрації кримінальних правопорушень в Україні»;

4. Завідуюча сектором дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, д.ю.н. Шостко О.Ю. «Роль органів кримінальної юстиції України у боротьбі зі злочинністю».

5. Аспірантка сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Дзюба А. Ю. «Делінквентність неповнолітніх за законодавством ФРН»

 У дискусії брали участь з боку НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса: завідувач відділу кримінологічних досліджень, д.ю.н. Голіна В.В., завідувач сектора дослідження проблем злочинності та її причин, д.ю.н. Головкін Б.М., старший науковий співробітник, к.ю.н. Колодяжний М.Г. та інші наукові співробітники Інституту.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси