28.11.2018

Вітаємо з успішним захистом дисертацій!

  За результатами роботи спеціалізованої вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності 27 листопада 2018 р. відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

1) Калініної Аліни Владиславівни «Запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні»  за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна Володимир Васильович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, членкореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, доцент Орлов Юрій Володимирович, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального права і кримінології.

Ø кандидат юридичних наук, доцент Албул Сергій Володимирович, Одеський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності. 

 

2) Усатової Тетяни Ігорівни  «Кримінологічна характеристика та запобігання створенню або утриманню місць розпусти і звідництву в Україні» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Батиргареєва Владислава Станіславівна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, заступник директора з наукової роботи. 

Офіційні опоненти:

Ø доктор юридичних наук, доцент Бабенко Андрій Миколайович, Одеський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри теорії та історії держави і права; 

Ø кандидат юридичних наук, доцент Андрушко Андрій Васильович, Ужгородський національний університет, доцент кафедри кримінального права і процесу. 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси