31.05.2016

В рамках Десятого всеукраїнського фестивалю науки у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України було проведено такі заходи


 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо заходів, проведених у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України в рамках Десятого всеукраїнського фестивалю науки

В рамках Десятого всеукраїнського фестивалю науки у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України було проведено такі заходи:

1) 17 травня 2016 р.  в Інституті відбулося два наукових заходи:
- «круглий стіл» «Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення» (доповідач к.ю.н., доц. Лисодєд О.В). В роботі цього «круглого столу» взяли участь понад 35 науковців, зокрема співробітники та аспіранти Інституту, а також викладачі кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- засідання Ради молодих вчених, на якому було заслухано й обговорено дві наукові доповіді: наукову доповідь здобувача Інституту Григор’єва Р.Г.  «Кримінологічна характеристика особи злочинця – суб’єкта злочинів, пов’язаних із прийняттям пропозиції, обіцянки або одержанням неправомірної вигоди службовою особою» та наукову доповідь молодшого наукового співробітника Інституту Соколенка М.О. «Алгоритмізація допиту». На засіданні були присутні понад 20 осіб, зокрема аспіранти, здобувачі, молоді науковці, а також керівництво Інституту.

2) 20-21 травня 2016 р. співробітники Інституту взяли активну участь у Східноєвропейському формі з правової реформи «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (співорганізатори: НАПрН України, ОБСЄ, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Лодзинський університет та Університет Миколаса Ромеріса). Зокрема, директор Інституту В.І. Борисов був модератором шостої панелі «Адаптація національного законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері юстиції та безпеки». Також науковці Інституту взяли участь у підготовці пропозицій до Рекомендацій цього заходу з напряму, що стосується діяльності Інституту.

3) З 1 по 31 травня 2016 р. в Інституті проходила виставка наукових праць співробітників Інституту за темами фундаментальних і прикладних досліджень НДІ ВПЗ у рамках тематики проведення Десятого Всеукраїнського фестивалю науки.

4) 12-13 травня 2016 р. до Фестивалю науки була приурочена й проведена у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «П’яті харківські кримінально-правові читання», співорганізаторами якої виступили Інститут та Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

5) 25 травня 2016 р. на засіданні вченої ради Інституту відбулося урочисте відзначення співробітників Інституту грамотами та подяками з нагоди Дня науки.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси