Міжнародна науково-практична конференція "Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності" 18-19 жовтня 2018 р.

 Список тез, що включені у збірник матеріалів конференції

 

 

 

1. Ярмиш Наталія Миколаївна

«Вплив недоліків закону на практику застосування «антикорупційних» статей Кримінального кодексу України»

2. Нетеса Наталія Володимирівна 

«До питання про можливість визнання сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) на непідконтрольній території України фінансуванням тероризму»

3. Орловська Наталія Анатоліївна  

«До питання про корупційні злочини у КК України»

4. Карпенко Микола Іванович 

«Стан кримінально – правового регулювання та забезпечення його ефективності у військовій сфері»

5. Володіна Оксана Олександрівна 

«Щодо питання про встановлення кола суб'єктів викрадення людини, вчиненого щодо малолітнього»

6. Гусаров Сергій Миколайович 

«Засоби законодавчої техніки в контексті ефективності кримінального законодавства»

Вереша Роман Вікторович

«Етимологія наміру в кримінальному праві»

7. Katarzyna Laskowska

«Традиционные и новые меры воздействия в отношении педофилов в Польше»

8.Сокуренко Валерій Васильович

«Потерпілий як суб’єкт кримінально-правових відносин: антроцентричний вимір кримінального права»

9.Орлов Юрій Володимирович 

«Проблеми кримінально-правової охорони довкілля в умовах правової сингулярності на тимчасово окупованих територіях України»

10.Литвинов Олексій Миколайович, Бандурка Олександр Маркович

«Про амністію і колаборантів в контексті Стратегії деокупації Донбасу»

11.Киричко Василь Миколайович

«Про особливості кримінально-правових заборон та їх значення для регулювання суспільних відносин та застосування Кримінального кодексу України».

12.Хряпінський Петро Васильович

«Місце заохочувальних норм у механізмі кримінально-правового регулювання»

13.Коломієць Юлія Юріївна

«Консервативні та радикальні кримінально-правові ідеології»

14.Митрофанов Ігор Іванович

«Дія механізму кримінально-правового регулювання»

15. Шмарін Ігор Олександрович 

«Нормативні акти регулятивного законодавства як джерело кримінально-правової охорони правосуддя в частині забезпечення адміністративного нагляду»

16. Казначеєва Дар’я Володимирівна

«Проблеми регламентації умовно-дострокового звільнення від відбування покарання»

17. Тимофєєва Лілія Юріївна 

«Ефективність відновних практик у кримінально-правовому регулюванні»

18. Туркот Микола Семенович

«Функціонування Воєнної організації України в умовах законодавчих змін»

19. Шаблистий Володимир Вікторович

«Обмежувальні заходи як новий (зайвий) елемент системи кримінально-правових засобів у механізмі кримінально-правового регулювання»

20. Мисливий Володимир Андрійович

«Сфера кримінально-правового регулювання суспільних відносин»

21. Дудоров Олександр Олексійович,Лоскутов Тимур Олександрович

«Щодо ефективності кримінально-правового регулювання давності у контексті взаємодії норм КК і КПК України».

22. Бурдін Володимир Миколайович

«І знову про «Закон Савченко»

23. Юртаєва Ксенія Володимирівна

«Сучасне найманство: проблеми кваліфікації та кримінально-правового регулювання»

24. Павленко Тетяна Анатоліївна

«Деякі теоретичні аспекти співвідношення понять «охорона», «захист», «забезпечення»,  «реалізація» та «гарантії прав та свобод людини»

25. Радутний Олександр Едуардович

«Усвідомлення та можливість керувати своїми діями (бездіяльністю) як ознаки, що притаманні не тільки людині»

26. Лихова  Софія Яківна, Сопілко Ірина Миколаївна

« Окремі питання глобалізаційних процесів в кримінальному праві України»

27. Козаченко Олександр Васильович

«Обмежувальні заходи та їх роль в забезпеченні ефективності кримінально-правового впливу»

28. Мусиченко Ольга Михайлівна

«Принципи зовнішнього оформлення кримінального закону як передумова його ефективності»

29. Євтєєва Дарина Петрівна

«До питання про тенденції кримінально-правового регулювання охорони дитинства в Україні»

30. Осадча Анна Сергіївна

«Подолання конкуренції норм при кваліфікації злочинів зі спеціальним суб’єктом злочину»

31. Харитонова Олена Володимирівна

«Кримінально-правове регулювання сексуальних злочинів: основні напрями реформ»

32. Антипов Володимир Іванович

«Кримінальний кодекс України та норми міжнародного права»

33. Антипов Владислав Володимирович, Антипов Володимир Іванович

«Злочини з варіативними діями як антитеза повторним і продовжуваним злочинам»

34. Карчевський Микола Віталійович 

«Перспективи  кримінально-правового регулювання та гіпотези технологічного прогресу»

35. Шинкарьов Юрій Вікторович

«Щодо теоретичної обгрунтованості виокремлення субінституту спеціальних засад призначення покарання»

36. Бершов Геннадій Євгенович

«Питання кримінальної відповідальності осіб, які входять до складу миротворчих контингентів»

37. Загиней Зоя Аполлінаріївна, Гладун Олександр Зіновійович

«Проблеми тлумачення пункту 2 частини 1 статті 96-3 Кримінального кодексу України»

38. Хомич Владимир Михайлович

«Уголовно-правовой контроль преступности нуждается в криминологической систематизации» 

39. Марчук Василий Васильевич

«О некоторых вопросах квалификации и обоснования ответственности за уклонение от отбывания назначенного наказания»

40. Стрельцов Євген Львович

«Кримінальне законодавство: критерії ефективності»

41. Денисов Сергій Федорович, Денисова Тетяна Андріївна

«Мораль, правова ідеологія, кримінальний закон та сучасна дійсність»

42. Тулаганова Гулчехра Захитовна

«Особенности назначение наказания по уголовному законодательству Республики Узбекистан»

43. Рябчинська Олена Павлівна, Стоматов Едуард Григорович

«Тенденції судової практики призначення більш м’якого покарання ніж передбачено законом на підставі ст. 69 КК України»

44. Філіппов Станіслав Олександрович

«Особливості інформаційного забезпечення протидії транскордонній злочинності»

45. Хильченко Анастасія Сергіївна

«Застосування штучного інтелекту у правозастосовній діяльності»

46. Медицький І.Б.

«Кримінологічна складова ефективності кримінально-правової політики держави»

47. Назимко Єгор Сергійович 

«Структура кримінально-правових інститутів»

48. Андріяшевська Марина Сергіївна

«Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства у міжнародно-правовому вимірі»

49. Єдинак Ірина Володимирівна

«Кримінально-правове регулювання закінчення порушення таємниці листування у республіці Польща»

50. Осояну Т., Ковальчук И. 

«Визуальное наблюдение – инструмент доказывания или риск вмешательства в частную жизнь»

51. Шведова Ганна Леонідівна

 «Забезпечення ефективності кримінально-правового регулювання принципу незалежності суддів»

52. Krzysztof Wiak

«Оffence of a terrorist nature in polish penal law»

53. Ященко Андрій Миколайович

«Обмежувальні заходи: деякі міркування щодо законодавчої регламентації у загальній частині кк України»

54. Голіна Володимир Васильович 

«Структура злочинності: поняття, види, зміст та значення при здійсненні її запобігання»

55. Політова Анна Сергіївна

«Насильницьке зникнення як новела кримінального кодексу України»

56. Гультай Павло Михайлович

«Істина як мета правозастосовної діяльності»

57. Кочкарова  Эристина Азрет-Алиевна 

«Осуществление судебно-правовой реформы в Кыргызской  Республике  приоритетное направление государственной политики»

58. Степанова Юлія Петрівна

«Кримінальне покарання за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди»

59.  Харь Інна Олексіївна

«Підприємець як особливий суб'єкт злочину (забезпечення ефективності кримінально-правових норм, передбачених ст. 205 КК України)»

60. Матвійчук Валерій Костянтинович

«Чи може бути  достатньо ефективною в застосуванні ст. 204 КК України?»

61.  Максимович Роман Львович

«Кримінально-правова норма як засіб кримінально-правового регулювання»

62. Жидков Валерій Леонідович 

«Проблемні аспекти правового регугювання розгляду слідчим суддею клопотань про застосування запобіжних заходів»

63. Самощенко Ігор Вікторович

«Поняття  та мета покарання за кримінальним правом України та Англії»

64. Гринчак Сергій Васильович

«Новели кримінально-правого регулювання кримінальної   відповідальності за незаконну трансплантацію»

65. Залялова Ірина Миколаївна

«Ефективність криміналізації суспільно небезпечних діянь за ознакою спеціального потерпілого»

66. Горох Олексій Петрович

«Судова практика у справах про звільнення від відбування покарання з випробуванням»

67. Лосев Владимир Владимирович

«Склонение должностным лицом подчиненного к совершению преступления путем отдачи приказа: квалификация по уголовному законодательству Республики Беларусь»

68. Соловйова Аліна Миколаївна

«Кримінально-правове регулювання криптовалют» 

69. Палюх Лідія Михайлівна

«Питання соціальної обумовленості норм про відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна судді, присяжного, захисника, представника особи»

70. Кушнір Ярослав Олександрович

«До питання про змішану протиправність діяння, передбаченого ст.332-1 кк».

71. Кернякевич-Танасійчук Юлія Володимирівна

«Динаміка взаємовпливу кримінально-правової та кримінально-виконавчої політик»

72. Ободовський Олександр Васильович

«Про призначення неповнолітнім покарання у виді громадських робіт (за матеріалами практики застосування ст. 128 КК України)»

73. Навроцький  Вячеслав Олександрович 

«Інші кримінально-правові наслідки діяння та погіршення/поліпшення становища особи в сучасному кримінальному праві україни»

74. Sieńko Mateusz

«The theme of report: the forgeiture of property and extendend confiscation»

75. Шпіляревич Вікторія Вікторівна

 «Нормативна Регламентація інституту кримінально-правових заходів безпеки у період входження України до складу Литви, Польщі, Речі Посполитої»

76. Бантишев Олександр Федорович

«Про якість законотворення у сфері кримінального права»

77. Сергійчук Владислав Вікторович

"Тяжкі наслідки як кваліфікуюча ознака злочину – розголошення державної таємниці"

78. Валуйська Марина Юріївна

"Дослідження криміналізації особистості як необхідна умова підвищення ефективності  протидії злочинності"

79. Триньова Яна Олегівна

"Злочини проти довкілля в системі особливої частини кримінального кодексу україни: біоетичний погляд"

80. Куц Віталій Миколайович

"Адекватність  законодавчого визначення кримінально-правових явищ як фактор забезпечення належного кримінально-правового регулювання"

81. Лисодєд Олександр Володимирович

"Про практику нормативного забезпечення процесу виконання та відбування кримінальних покарань"

82. Андріанова Тетяна Юріївна

«Окремі питання імплементації норм міжнародного права до кримінального законодавства України»

83. Шептуховський Станіслав Євгенович

«Кримінально-правове забезпечення боротьби з організованою злочинністю як міжнародне зобов’язання України» 

84. Пекар Павло Васильович

«Окремі питання системності змін кримінального законодавства України в частині забезпечення миру та безпеки людства»

85. Кудінов Сергій Сергійович

"Проблеми кримінально-правової охорони державної таємниці"

86. Дралюк Іван Миколайович

«Міжнародний досвід кримінально-правового регулювання протидії корупційним правопорушенням: шляхи підвищення ефективності правозастосовної діяльності вітчизняних правоохоронних органів»

87. Музика Анатолій Ананійович 

«Політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий захід:актуальна проблема, що потребує законодавчого врегулювання»

88. Курилюк  Юрій Богданович

«Критерії оцінки ефективності запобігання злочинам у сфері забезпечення прикордонної безпеки держави»                                                    

89. Кваша Оксана Олександрівна 

«Щодо верхньої межі покарання за незакінчений особливо тяжкий злочин, за який передбачено довічне позбавлення волі»

90. Пащенко Олександр Олександрович 

«Деякі питання соціальної обумовленості побудови санкції ч. 3 ст. 3211 КК україни»

91.  Оробець Костянтин Миколайович           

 «Щодо завдань кримінального права як проявів його інструментальної цінності»

92.  Харитонов С.О

«Військові злочини в системі кримінального законодавства України»

93.  Дзюба Анастасія Юріївна

«До питання про заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх за кримінальним законодавством України та ФРН»

94.  Клименко Ольга Анатоліївна, Копаєв Олександр Вікторович, Швець Володимир Кирилович

«Деякі питання тимчасового вилучення майна та його арешту на стадії досудового розслідування»

95.  Сергієвський Сергій Костянтинович

«Проблеми звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили державну зраду»

96.  Житний Олександр Олександрович 

«Про місце «зовнішніх» суб’єктів у механізмі кримінально-правового регулювання»

97.  Новікова Катерина Андріївна

«Відмежування покарання від інших заходів кримінально-правового характеру» 

98.  Луценко Юрій Віталійович

«Проблеми правозастосовної діяльності у сфері кримінального законодавства»

99.  Фріс Павло Льовович

«Міфи у кримінально-правовій політиці і ефективність кримінального законодавства»

100. Савінова Наталія Андріївна 

«Кримінально-правова політика та довіра: пошук підвищення ефективності з позицій рівноваги Неша»

101. Корнякова  Тетяна Всеволодівна, Юзікова Наталія Семенівна 

«Кримінологічне значення дослідження соціальних протиріч у забезпеченні ефективності превентивної діяльності»

102. Бабенко Андрій Миколайович 

«Картографічний аналіз злочинності у містах і районах  запорізької, дніпропетровської та харківської областей»

103. Метельський Ігор Дмитрович

«Значення та роль правоохоронних органів в контексті підвищення довіри громадян до держави»

104. Батиргареєва Владислава Станіславівна  

«Значення правосвідомості та  правової  культури  учасників дорожнього руху у контексті  автотранспортної злочинності»

105. Топузян Артур Робертович

«До питання про форму вини у складі злочину, передбаченого статтею 304 ККУ»

106. Шрамко Сабріє Сейтжеліївна   

«Право людини на захист від злочинних посягань»

107. Туляков В’ячеслав Олексійович 

««Чорні лебеді» кримінального права та методологія правового регулювання» 

108. Настенко Артем Володимирович

«Шляхи удосконалення діяльності органів досудового розслідування Національної Поліції України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом: кримінально-правові аспекти»

109. Шаренко Світлана Леонідівна

«Кримінально-правове регулювання оскарження процесуальних рішень, дій та бездіяльності слідчого та прокурора під час досудового розслідування»

110. Калініна Аліна Владиславівна

«Кримінологічний аспект ефективності кримінально-правового регулювання»

111. Гальцова В. В.

«Шодо імплементації положень стамбульської конвенції про домашнє насильство у чинний кк України»

112. Новіков Олег Володимирович

«Деякі питання кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності у США»

113. Панов Микола Іванович 

«Принцип верховенства права та його реалізація у кримінально-правовому регулюванні»

114. Гейко Олексій Володимирович 

«Правове регулювання Інституту детективу у чинному законодавстві України»

115. Євдокімова Олена Володимирівна 

«Кримінальна відповідальність за ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт крізь призму правил криміналізації та пеналізації»

116. Степанюк Анатолій Хомич 

«Застосування покарань потребує змін»

117. Гуторова Наталія Олександрівна

«Регулювання кримінально-правових відносин: поняття, мета, способи та їх ефективність»

118. Письменський Євген  Олександрович

«Кримінально-правове регулювання помилування, яке здійснюється у виняткових випадках»

119. Глушков Валерій  Олександрович

«Виникнення та перспективи розвитку кримінально-правових відносин у космічній сфері»


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси