13.10.2017

12-13 жовтня 2017 року відбулася міжнародна науково-практична конференція за темою «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації»


 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Національною академією прокуратури України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 12-13 жовтня 2017 року провів міжнародну науково-практичну конференцію за темою «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації». Конференції проходила у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, м. Харків) та навчально-бібліотечному комплексі Університету.
Збірник

Під час науково-практичної конференції обговорювалися питань за такими напрямами: теоретичні та методологічні засади реформування кримінального законодавства України в умовах глобалізації;  джерела  формування міжнародного кримінального права та його місце в національній правовій системі; нові та оновлені загрози сталому розвитку України в умовах глобалізації  та підстави для введення чи удосконалення заходів кримінально-правового характеру;  впровадження позитивного міжнародного досвіду у сфері кримінального права у вітчизняну правотворчу та правозастосовну практику; міжнародні стандарти нормотворчої діяльності, кримінально-правові проблеми боротьби з транснаціональною злочинністю та корупцією на національному та міжнародному рівнях; питання кримінальної відповідальності за міжнародні злочини; актуальні теоретичні та практичні проблеми наук кримінально-правового циклу в умовах євроінтеграції.

У роботі конференції брали участь провідні вчені, представники правоохоронних та судових органів.

 
 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси