11.10.2013

Міжнародна науково-практична конференція за темою «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності».


10-11 жовтня 2013 року у м. Харкові Національним університетом «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація кримінального права» була проведена міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності».

В роботі конференції, взяли участь понад 200 учасників. Серед них були не лише провідні науковці з різних регіонів України (Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпропетровська, Луганська тощо), а й представники наукової спільноти інших країн – Російської Федерації, Польщі, Білорусії. Загалом у роботі конференції взяли участь 5 академіків Національної академії правових наук України, 6 членів-кореспондентів НАПрН України, 57 докторів юридичних наук та професор, майже 72 кандидати юридичних наук. Тема конференції викликала інтерес і серед практичних працівників, зокрема, представників Конституційного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, працівників інших правоохоронних і судових органів.

На конференції предметом обговорення стало значне коло питань як загальнотеоретичного плану, так і окремих проблем кримінальної відповідальності за певні категорії злочинів. Особлива увага була приділена тим питанням, що набули своєї актуальності у світлі подій останнього року. Серед них набуття чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, встановлення у національному законодавстві кримінально-правових наслідків для юридичних осіб за вчинення їх представниками кримінальних правопорушень, проблема впровадження в національне законодавство кримінального проступку, прийняття пакету антикорупційних законів, Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, що визначатимуть напрями політики нашої держави у галузі боротьби зі злочинністю, та інші нормативно-правові акти, що регулюють боротьбу зі злочинністю. В результаті обговорення проблемних питань кримінальної відповідальності, розвитку кримінального законодавства та практики його застосування були прийняті рекомендації конференції.

Також на засіданні секції було обговорено звернення учасників конференції до Верховної Ради України щодо налагодження співпраці законодавчого органу з науковою спільнотою у вирішенні питань щодо новелізації чинного кримінального законодавства та визначення організаційно-правових форм такої співпраці.


 
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси