26.05.2017

 У Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України відбувся «круглий стіл» за темою «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України»


 


26 травня відбувся круглий стіл за темою: «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України», що був проведений за ініціативи Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Організаторами цього заходу є Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та Харківська обласна організація ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».
Відкрила засідання Демидова Людмила Миколаївна - голова Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В В. Сташиса НАПрН України, яка подякувала усім присутнім за їх участь у проведенні круглого столу і підкреслила важливість для суспільства та держави питань, які будуть обговорюватися на цьому науковому заході.

З привітанням до учасників звернувся Борисов Вячеслав Іванович - заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, який  зауважив, що сьогодні, в умовах появи нових загроз для національної безпеки нашої держави, значного сплеску злочинності, докорінного реформування судової системи та правоохоронних органів, неабиякої актуальності набуває об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у комплексному розв’язанні проблем, пов’язаних з боротьбою зі злочинністю і, зокрема, з охороною основ національної безпеки нашої держави. Він підкреслив, що обмін думками з актуальних проблем кримінального права за темою нашого «круглого столу» та їх подальша популяризація серед широкого громадського загалу стане ще одним кроком у напрямі усвідомлення потреби в об’єднанні зусиль теорії та практики у сфері боротьби зі злочинністю, звернення уваги законодавця на важливість наукового забезпечення правотворчого процесу. Вячеслав Іванович висловив сподівання, що робота круглого столу сприятиме досягненню відчутного покращення у справі правової охорони основ національної безпеки нашої держави та побажав творчого натхнення, вагомих здобутків та плідної роботи.

На круглому столі обговорювалося значне коло проблемних теоретичних та практичних питань за низкою напрямів, що стосуються кримінально-правового забезпечення основ національної безпеки України.

У роботі взяли участь 42 провідні науковці із різних регіонів України. Зокрема, тема круглого столу визвала інтерес представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Академії адвокатури України, Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Академії Державної пенітенціарної служби, Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Державного науково-дослідного інститут МВС України, ДВНЗ «Національного гірничого університету», практичні працівники правоохоронних органів, адвокати та представники громадськості.

Секретар Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнської асоціації кримінального права» Н.В. Невідома. 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси