25.04.2013

В Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України в рамках сьомого фестивалю науки було проведено «круглий стіл»

 


 

 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

25 квітня 2013 р. о 10-00 у приміщенні Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України в рамках сьомого фестивалю науки відбувся «круглий стіл» за темою: «Державна політика України у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень».

 В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).

 Таким чином, міждисциплінарна проблема потерпілого обговорювалися фахівцями у галузях кримінального права, кримінології, кримінального процесу, кримінально-виконавчого права та криміналістики. Наукова дискусія здійснювалася за чотирма основними напрямами: 1) аналіз новацій Кримінального процесуального законодавства України у сфері захисту прав і законних інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень; 2) створення концепції кримінальної відповідальності юридичних осіб; 3) модернізації віктимологічних знань у кримінології та криміналістиці; 4) захист інтересів потерпілого при виконанні кримінальних покарань.
Кримінально-правовий напрям дослідження потерпілого від злочину був представлений у виступах директора НДІ ВПЗН НАПрН України академіка В. І. Борисова, завідувача кафедри кримінального права № 2 НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» професора, академіка НАПрН України М. І. Панова, завідувача кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ доктора юридичних наук В. Б. Харченка, а також доцентів кафедри кримінального права № 1 НУ «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»  Л. В. Дорош, В. А. Тарасова та ін.

 Кримінологічні проблеми потерпілого від злочину висвітлювалися у виступах професора, член-кореспондента НАПрН України В. В. Голіни, заступника директора НДІ ВПЗН НАПрН України, доктора юридичних наук В. С. Батиргареєвої, начальника кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, доцента В. В. Василевича, начальника кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту кримінально-виконавчої служби НАВСУ, доцента О. С. Стеблинської, завідувача сектором вивчення проблем злочинності та її причин НДІ ВПЗН НАПрН України, доктора юридичних наук Б. М. Головкіна, провідного наукового співробітника цього сектора доцента Л. О. Шевченко та ін.

 Кримінально-процесуальний напрям роботи «круглого столу» був представлений виступами завідуючої сектора дослідження проблем судової діяльності НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, доктора юридичних наук О. Г. Шило та ін.

 Кримінально-виконавчі аспекти потерпілих від злочинів висвітлювалися у виступах докторанта сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса – І. С. Яковець, наукового співробітника К. А. Автухова та ін.

 Проблеми потерпілого від злочину у криміналістиці піднімалися  у виступі професора, член-кореспондента НАПрН України, головного наукового співробітника лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» В. А. Журавля та ін.

 У дискусії, яка відбулася по закінченні виступів доповідачів, прийняло участь більшість учасників семінару, які обговорили підняті в доповідях питання і висловили власні міркування щодо можливих заходів забезпечення ефективного захисту прав і законних інтересів потерпілого від кримінальних правопорушень.
Підводячи підсумки «круглого столу», директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України В.І. Борисов подякував всім присутнім за участь у роботі зазначеного заходу та висловлені пропозиції, спрямовані на удосконалення державної політики у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень.

Заступник голови оргкомітету,
Б.М. Головкін

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси