12.06.2017

Круглий стіл на тему «Проведення реформи судової експертизи як складової судової системи», який проводився в Комітеті Верховної Ради України


 

07 червня 2017 року провідний науковий співробітник Інституту, кандидат юридичних наук Авдєєва Галина Костянтинівна прийняла участь у  круглому столі на тему «Проведення реформи судової експертизи як складової судової системи», який проводився в Комітеті Верховної Ради України  з питань правової політики і правосуддя. Організатор заходу - комітет ВР України з питань правової політики і правосуддя, модератор – народний депутат України Лапін Ігор Олександрович. В «круглому столі» приймали участь народні депутати України, представники Міністерства  Юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров`я України, державних та недержавних судово-експертних та наукових установ, громадських організацій та окремі державні й приватні судові експерти, а також адвокати.
Необхідність та своєчасність проведення «круглого столу» обумовлена тим, що на розгляді Верховної Ради України знаходиться шість законопроектів щодо судової експертизи (в т.ч. – альтернативних), які потребують обговорення. Окремі Проекти Законів України визначені Президентом України Петром Олексійовичем Порошенко як невідкладні, а Комітет з питань правової політики та правосуддя ВР України визначено головним з опрацювання цих законопроектів.

Обговоренню підлягали такі питання:

1. Нормативно-правове регулювання відносин, пов'язаних з проведенням судових експертиз.

2. Актуальність проведення реформи судової експертизи.

3. Вимоги до кваліфікації та атестації судових експертів.

4. Види судових експертиз, за якими проводяться дослідження державними судово-експертними установами та незалежними судовими експертами.

5. Переваги та недоліки здійснення експертизи державними та незалежними (приватними) судовими експертами.

6. Участь судових експертів у написанні методик проведення судових експертиз.

7. Перспективні шляхи подолання основних системних недоліків в системі правосуддя шляхом вдосконалення законодавства у сфері судових експертиз, обговорення відповідних законодавчих ініціатив.

Авдєєвою Г.К. під час доповіді оприлюднено підготовлені академіком НАПрН України, доктором юридичних наук, професором Журавлем В.А. та кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Авдєєвою Г.К зауваження і пропозиції до даних законопроектів. Вказані зауваження були підтримані учасниками «круглого столу» та народними депутатами України Лапіним Ігорем Олександровичем та Купрієнко  Олегом Васильовичем та враховані під час формування Резолюції.

За результатами обговорення проблем реформування судової експертизи як складової судової системи сформульовано такі рекомендації:

1) монополія держави на проведення судових експертиз має бути подолана;

2) атестація усіх (державних і приватних) судових експертів має здійснюватись централізовано єдиною комісією, в яких будуть забезпечені для них рівні права і можливості;

3) потребує розширення перелік видів експертиз, які можуть проводити приватні судові експерти;

4) участь в розробці методик проведення судових експертиз мають брати державні та приватні експерти.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси