12.06.2017

8-10 червня 2017 р. в Івано-Франківську проведено ХІІ міжнародну конференцію «Політика у сфері боротьби зі злочинністю в Україні»

 

 

 
 
Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України 
Кафедра кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника»
Служба безпеки України
 
                                                                                                        
 
 
Восьмого-десятого червня 2017 р. в Івано-Франківську проведено ХІІ міжнародну конференцію «Політика у сфері боротьби зі злочинністю в Україні», співорганізаторами якої виступили Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем політики в сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, кафедра кримінального права навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника» та Служба безпеки України.  Координатором цієї конференції виступає ОБСЄ.

У роботі конференції взяли участь провідні фахівці у галузі кримінального, кримінального процесуального, кримінально-виконавчого права, кримінології, соціології, економіки, а також співробітники Служби безпеки України, які представляють як її центральний апарат, так і керівництво обласних управлінь.

На конференції від Інституту з науковою доповіддю на тему «Кримінологічні ризики міграційних процесів населення України» виступила д.ю.н., ст. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України В.С. Батиргареєва. Так само матеріали доповіді за темою «Стратегії запобігання та протидії злочинності як різноманітні форми реалізації кримінологічної політики» надав д.ю.н., проф., гол. Наук. співроб., член-кор. НАПрН України В.В. Голіна.

На конференції обговорювалися проблеми, пов’язані з визначенням критичних інфраструктур економіки України як об’єкта кримінально-правового захисту та превентивної діяльності; криміногенні ризики для національної безпеки України; питання кримінально-правового забезпечення охорони суспільства від інформаційних загроз, а також доцільності й ефективності політики в сфері боротьби зі злочинністю.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси