22.05.2015

Дев`ятий Всеукраїнський форум науки - семінар


 

22 травня 2015 р. в рамках святкування Дев`ятого Всеукраїнського форуму науки в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України відбулося засідання ради молодих учених. На порядку денному семінару було заслухано та обговорено доповідь аспірантки сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Гальцової Олени Володимирівни на тему «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарання».

Відкрила засідання В. С. Батиргареєва, яка зазначила про важливість та корисність для молодих науковців подібних заходів для вміння коректно вести наукові дискусії, вироблення системного мислення, удосконалення практики публічних виступів.

О. В. Гальцова виступила з науковою доповіддю, що базується на результатах її дисертаційного дослідження. Вона зазначила, що ст. 5 Кримінально-виконавчого кодексу України було доповнено принципом поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань у 2010 р. Нормативне закріплення цього принципу пов’язано з тим, що пріоритетним курсом зовнішньої політики нашої держави є інтеграція до Європейського Союзу. Тому одним із її зобов’язань є імплементація положень міжнародних договорів щодо поваги до загальнолюдських прав і свобод людини, у тому числі й осіб, що відбувають покарання, у вітчизняне правове поле, а також їх безперечного дотримання у правозастосовній діяльності. Усе це покладає на державу створити такі умови тримання засуджених, які забезпечували б насамперед людяність у ставленні до них, повагу до гідності і честі засудженої людини як особистості, а також розробку дієвого гарантійного механізму щодо забезпечення прав і свобод засуджених під час відбування ними покарання.

Проте практика виконання покарань в Україні не повною мірою відповідає вимогам міжнародних стандартів у цій сфері державної політики. На це вказують, зокрема, рішення Європейського суду з прав людини, звіти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та висновки правозахисних організацій, до яких щорічно надходить понад тисяча звернень від засуджених осіб із приводу незадовільних умов їх тримання, катувань і жорстокого поводження з ними, неналежної медичної допомоги та лікування, що свідчить про порушення прав і свобод людини.

На підставі статистичних матеріалів та інших відомостей довідкового характеру, що безпосередньо стосуються проблеми поваги до прав і свобод людини під час виконання-відбування покарання у виді позбавлення волі в Україні, зокрема, анкетування 423 осіб, засуджених до позбавлення волі на певний строк, що перебувають у виправних колоніях № 12, № 18 та № 54 (Харківської обл.) та № 89 (Дніпропетровська обл.) дає підстави, на думку доповідачки, для висновку, що деякі права та свободи осіб під час виконання-відбування покарань взагалі не можуть бути реалізованими або їх реалізація пов’язана із значними складнощами внаслідок недосконалості чинного кримінально-виконавчого законодавства та неналежним фінансування установ виконання покарань.

Доповідачка зазначила, що результати дослідження свідчать про необхідність подальшого удосконалення чинного законодавства в частині реалізації положення про принцип поваги до прав і свобод людини. Забезпечення даного принципу має здійснюватись із урахуванням міжнародних стандартів із прав людини і міжнародних стандартів поводження із засудженими та розробки дієвого механізму щодо реалізації їх прав і свобод під час відбування покарань.

Наукова доповідь супроводжувались жвавим обговоренням з боку учасників засідання Ради молодих учених. Доповідачка відповіла на низку цікавих запитань, що стосувались окресленої тематики. Окремі пропозиції   О. В. Гальцової були піддані об’єктивній критиці з боку наукової громади молодих учених. По завершенні обговорення доповіді загальним зібранням Ради молодих yчених прийнято рішення про визнання доповіді як наукової, що за всіма критеріями відповідає вимогам, які пред’являються до такого роду апробацій результатів наукових дисертаційних досліджень. Учасниками зібрання прийнято загальне рішення про проведення подібних наукових заходів в Інституті й надалі.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси