Шановні колеги! Перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».


25.09.2017

14-16 вересня 2017 р. в м. Паланга (Литва) відбулася ХІІІ міжнародна конференція «Криміналістика і судова  експертологія : наука, навчання, практика»


14-16 вересня 2017 р. в м. Паланга (Литва) відбулася ХІІІ міжнародна конференція «Криміналістика і судова  експертологія : наука, навчання, практика», в якій взяли участь представники 16 країн світу. Організаторами конференції  є Литовське криміналістичне товариство і Центр судових експертиз Литви. Перший доклад «Интегративная функция криминалистики и её роль в реализации стратегических задач противодействия преступности в современных условиях» на пленарному засіданні конференції зробив доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Валерій Юрійовіч Шепитько.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси