05.07.2017

3 липня 2017 р. у м. Києві відбулося засідання президії НАПрН України


3 липня 2017 р. у м. Києві в приміщенні Київського регіонального центру Національної академії правових наук України відбулося засідання президії НАПрН України, участь в якому взяли: почесний президент В.Я.Тацій, президент О.В. Петришин, перший віце-президент М.П. Кучерявенко, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України В.П. Тихий, головний учений секретар В.А. Журавель, академіки-секретарі відділень, члени президії НАПрН України, директори науково-дослідних інститутів НАПрН України, представники регіональних центрів, члени Академії.

На цьому засіданні було розглянуто низку важливих питань діяльності Національної академії правових наук України, серед яких й ті, що стосуються безпосередньо Інституту. Зокрема, було затверджено оновлений склад редакційної колегії «Вісника Національної академії правових наук України». Директор Інституту В.І. Борисов включений до складу наукової ради цього видання, інші співробітники Інституту стали членами його редакційної колегії (зокрема, заступник директора з наукової роботи В.С. Батиргареєва, головні наукові співробітники – керівники науково-дослідних робіт В.В. Голіна, Б.М. Головкін, Л.М. Демидова, В.А. Журавель, Л.М. Москвич, В.Ю. Шепітько та О.Г. Шило).

Крім того, на цьому засіданні було затверджено зведений план науково-дослідних робіт установ Національної академії правових наук України на 2018 р., в тому числі й за шістьма темами фундаментальних досліджень Інституту.

Також рішенням президії НАПрН України від 3 липня 2017 р. на посадах керівників структурних підрозділів Інституту затверджені: д.ю.н., проф. А.Х. Степанюк – завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права; д.ю.н., проф., академік НАПрН України В.Ю. Шепітько – завідувач лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю».

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси