19.09.2018

19 вересня 2018 р. у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України було проведено засідання Вченої ради 

 

 


19
-го вересня на засіданні Вченої ради Інституту із науковою доповіддю «Теоретичні та прикладні проблеми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» виступив завідувач відділом дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. 

 

Доведено до відома інформацію про стан та підготовку до міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності», що відбудеться 18-19 жовтня 2018 року

Членами вченої ради затверджено звітування 19 аспірантів Інституту за підсумками першого та третього років навчання.

 

Були затверджені угоди з аспірантами Інституту першого року навчання та призначені їм наукові керівники.

 

Також на засіданні затвердженно текст Пояснювальної записки до проекту Закону України до проекту Закону України «Щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України (у частині вдосконалення кримінальних процесуальних норм, що регулюють письмове провадження в суді касаційної інстанції)», підготовленої д.ю.н., ст.н.с. Глинською Н.В. та д.ю.н., проф. Лобойком Л.М.»


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси