Шановні колеги! Перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

Навчання:

– підготовка аспірантів та пошукувачів вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

– керівництво написанням кандидатських дисертацій за спеціальностями:

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

– навчання в докторантурі за спеціальністю:

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

– консультування написанням докторських дисертацій за спеціальністю

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

– проведення навчальних тренінгів із працівниками правоохоронних, судових та інших органів, установ та організацій щодо реалізації положень кримінального, кримінально-процесуального та   кримінально-виконавчого законодавства та розслідування злочинів;

– підготовка судових експертів та організація їх стажування;

– навчання на курсах підвищення кваліфікації судових експертів.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси