Наукова лабораторія дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина

Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України

(м. Київ)

Тихий Володимир Павлович  Тихий Володимир Павловичкерівник підрозділу, віце-президент Національної академії правових наук України, керівник Київського регіонального центру НАПрН України, завідувач Київської наукової лабораторії дослідження злочинності проти прав і свобод людини і громадянина Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, професор, доктор юридичних наук, академік НАПрН України,Заслужений юрист України.

Заслужений працівник освіти України, позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, суддя Конституційного Суду України у відставці.

Почесний працівник прокуратури України, член Президії Всеукраїнської громадянської організації «Громадська рада освітян і науковців», член «Всеукраїнської незалежної суддівської асоціації» та наукової громадської  ради при Вищий Атестаційній комісії України, перший заступник головного редактора журналу «Право України», суддя Третейського Суду.

Був членом групи Кабінету Міністрів України з підготовки Кримінального кодексу України, прийнятого у 2007 р.

Напрямки наукових досліджень:

Тлумачення права, права людини, конституційна юрисдикція, вчення про злочин, відповідальність за злочини проти прав і свобод людини. В наукових працях сформулював поняття закінченого і незакінченого злочинів, добровільної відмови від злочину, уточнив поняття готування до злочину та замаху на злочин і запропонував закріпити їх у Кримінальному кодексі. Сформулював також поняття і систематизував злочини проти громадської безпеки, обґрунтував необхідність передбачити за них відповідальність у самостійному (окремому) розділі Кримінального кодексу. Ці пропозиції стосовно як стадій злочину, так і злочинів проти громадської безпеки враховані в новому Кримінальному кодексі України 2001 р.

Тема кандидатської дисертації: «Відповідальність за розкрадання вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин» (спеціальність 12.00.08). Тема докторської дисертації: «Проблеми кримінально-правової охорони суспільної безпеки (поняття і система злочинів, вдосконалення законодавства)» (спеціальність 12.00.08).
Опублікував біля 250 наукових праць, із них 5 монографій.


Співробітники

Андрушко Петро Петрович – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, профессор.

Коло досліджуваних наукових проблем: законодавство про кримінальну відповідальність; поняття злочину; обставини, що виключають злочинність діяння; множинність злочинів; злочини проти особистої безпеки; злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; злочини проти власності; злочини у сфері господарської діяльності; злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; комп’ютерні злочини; злочини у сфері службової діяльності.

Тема кандидатської дисертації: «Юридична природа та значення виконання наказу і виконання професійних функцій у радянському кримінальному праві».

Тема докторської дисертації: «Злочини у сфері службової діяльності: основні підходи до криміналізації, особливості відповідальності».

Кількість публікацій – 220, із них 5 монографій.

Зінченко Ірина Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент

Подільчак Ольга Миколаївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Досліджує проблеми причин та умов злочинності, особи злочинця, мотивів і мотивації протиправної поведінки людини.

Тема кандидатської дисертації: «Мотиви і мотивація злочинів, учинених жінками».

Опубліковано понад 25 наукових праць.

Осадчий Володимир Іванович – старший науковий співробітник, доктор юридичних наук, профессор.

Розробив концепцію системи кримінально-правового захисту державних правоохоронних органів; запропонував структурні зміни до Кримінального кодексу України – нову главу «Злочини проти правоохоронної діяльності»; дослідив співвідношення обставин, що виключають злочинність діяння,з правом працівників правоохоронних органів на застосування ними вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу і обґрунтував пропозиції щодо підстав, умов і меж такого застосування.

Тема кандидатської дисертації: «Кримінальна відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу».

Тема докторської дисертації: «Проблеми кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності».

Кількість публікацій: близько 200, із них 3 монографії.

Лихова Софія Яківна – старший науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор.

Коло досліджуваних проблем: права людини, об’єкт злочинів, виборчі та референдні правовідносини, кримінально-правова охорона конституційних прав і свобод людини і громадянина, порівняльне правознавство, кримінально-правова охорона безпеки людини, кримінально-правові аспекти боротьби із корупцією, військові злочини та гуманітарне право.

Тема кандидатської дисертації: «Система предупреждения правонарушений несовершеннолетних».

Тема докторської дисертації: «Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження)».

Кількість публікацій: 105, із них 4 монографії.

Хавронюк Микола Іванович – старший науковий співробітник, доктор юридичних наук.

Досліджує права людини і громадянина та їх гарантії; судоустрій, статус суддів, судочинство; кримінальне законодавство, кримінальне правопорушення, кримінальну відповідальність та покарання; кримінальний процес; законодавство про запобігання корупції, корупційні правопорушення та відповідальність за них; законодавство про адміністративні правопорушення, адміністративний проступок, адміністративну відповідальність, адміністративне стягнення.                 Тема кандидатської дисертації: «Кримінальна відповідальність за перевищення військовою посадовою особою влади та посадових повноважень».     Тема докторської дисертації: «Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації».     Автор (співавтор) понад 25 монографій, підручників, навчальних посібників і коментарів до законів, більше 200 наукових статей; понад 50 публіцистичних статей в газетах "Дзеркало тижня", "Бізнес", "Юридическая практика", "Юридичний вісник України" тощо.

Кулієва Світлана Русланівна – старший лаборант.


Основні напрямки наукової діяльності підрозділу

Подільчак О.М.:

а) загальні напрямки діяльності: кримінологічні складові забезпечення безпеки людини; причини, умови і засоби протидії порушенню безпеки людини.
б) жіноча злочинність в Україні; ґендерні особливості запобігання злочинній поведінці особи;

Осадчий В.І.:

в) кримінально-правове забезпечення охорони порядку управління та правосуддя, громадського порядку, виборчих та референдних прав громадян, безпеки людини; співучасть у злочині; обставини, що виключають злочинність діяння в діяльності правоохоронних органів; звільнення від покарання та його відбування; застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів, заходів фізичного впливу.


Робота над проектами нормативно-правових актів

Лихова С.Я.:

Вносились зауваження та пропозиції:

- в Закон України „Про боротьбу з тероризмом” від 20 березня 2003 р. № 638-IV;

- в Закони України „Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення виборчої документації або документів референдуму” від 1 грудня 2005 р. № 3169-IV та „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян” від 23 лютого 2006 р. № 3504-IV;

- в проект Кримінально-процесуального кодексу України (реєстр. № 0952) та Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина;

- в проект постанови Пленуму Верховного Суду України про судову практику у справах про злочини проти виборчих прав громадян України.

Андрушко П.П.:

Був членом робочої групи Кабінету Міністрів України з підготовки нового Кримінального кодексу, прийнятого у 2001 р., членом робочої групи по підготовці проекту Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», прийнятого у 1993 р., членом робочої групи по підготовці проекту Кодексу кримінальних проступків.

Готував зауваження і пропозиції до восьми проектів законів, в тому числі до проектів «антикорупційних» законів, є членом робочої групи по підготовці до другого читання «антикорупційних» законів; як позаштатний консультант та член науково-експертної ради Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, брав участь у обговоренні проектів законів та змін і доповнень до чинних законів давав по проектах законів зауваження і пропозиції.

Член науково-консультативної ради Верховного Суду України, був і є членом робочих груп по підготовці ряду проектів постанов Пленуму Верховного Суду України, брав участь в узагальненнях судової практики, які проводились Верховним Судом України, давав  науково-консультативні  висновки по запитах Верховного Суду України по конкретних кримінальних справах.

Хавронюк М.І.:

1) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо відшкодування шкоди при звільненні особи від кримінальної відповідальності та покарання);
2) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо порядку визначення розміру штрафу як виду кримінального покарання);
3) Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Упоряд. і автор передмови М.І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 550 с.


Видавнича діяльність науковців підрозділу

а) монографії:

1. Одноособові:
    1) Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности // Монография. – Х.: Вища школа, 1981. – 172 с.
    2) Тихий В.П. Стадії вчинення злочину – Х.: Національна юридична академія України, 1996. – 30 с.
    3) Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України) // Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2006. – 573 с.
    4) Хавронюк М.І. Історія кримінального права європейських країн: Монографія. – К.: Істина, 2006. - 192 с.
    5) Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія. – К.: Юрінконсульт, 2006. – 1048 с.
    2. У співавторстві:
    1)    Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав / Андрушко П.П., Зінченко І.О., Лихова С.Я. та ін.; За заг. ред. В.П Тихого. - Х.: Кроссроуд, 2008. - 344 с.
    2) Тихий В.П. Злочини, його види та стадії: науково-практичний коментар. – К.: Видавничий дім «Промені», 2007. – 40 с.
    3) Тихий В.П. Співавтор коментаря Конституції України.
    б) найбільш вагомі наукові статті та інші публікації:
    Подільчак О.М.:
• Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах у контексті забезпечення права засуджених на особисту безпеку // Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні / Матеріали наукової конференції, 15 травня 2008 року, м Харків. – Харків: Право. – С. 139 – 142.
• Запобігання розпалюванню національної чи релігійної ворожнечі як складова забезпечення безпеки людини і держави // Запобігання злочинам у сфері забезпечення національної безпеки України / Матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції Національна академія СБ України (21 листопада 2008 року).


Контактна інформація

Київський регіональний центр Академії правових наук України, 01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 3.
Тел. 8(044)253-34-19, факс 8(044)253-01-15
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси