ЛАБОРАТОРІЯ
"ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ І ТЕХНІКИ У БОРОТЬБІ
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ"

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ ЛАБОРАТОРІЇ – ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК НАПрН УКРАЇНИ
Валерій Юрійович Шепітько

СПІВРОБІТНИКИ

Валерій Юрійович Шепітько

  Шепітько Валерій Юрійович головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної Академії правових наук України, лауреат премії імені Ярослава Мудрого, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесний член Спілки юристів України, Іноземний член Російської академії природничих наук.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Допит неповнолітнього: психологія і тактика» (спеціальність 12.00.09).

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему  «Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів в криміналістиці» (спеціальність 12.00.09).

Науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено у 1996 р.

Вчене звання професора присвоєно у 1997 р.

Під безпосереднім керівництвом В.Ю. Шепітька успішно захищено 20 кандидатських дисертацій. Є науковим керівником низки аспірантів і здобувачів кафедри криміналістики НУЮАУ та ІВПрЗ НАПрНУ, науковим консультантом докторантів.

В.Ю. Шепітько в 1997 р. обраний вченим секретарем відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України. З 1998 р. є членом Кримінологічної асоціації України та Міжнародної поліцейської асоціації.

В.Ю. Шепітько є членом (а з 2002 року – вченим секретарем) спеціалізованої вченої ради  Д 64.086.01 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.  Входить до складу редакційних колегій збірників наукових праць: «Вісник Національної академії правових наук України» (НАПрН України, м. Харків); «Проблеми законності» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків); «Криміналістика та судова експертиза» (Київський НДІ судових експертиз); «Проблеми боротьби зі злочинністю» (Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України і Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого); «Слідча практика України» (Генеральна прокуратура України, м. Київ); «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» (Міністерство юстиції України, Харківський НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) та ін.

Напрями наукової діяльності: розроблення проблем криміналістичної техніки і тактики, методики розслідування злочинів, судової експертизи, юридичної психології, створення автоматизованих криміналістичних інформаційно-довідкових баз даних та ін.

Опублікував понад 250 наукових праць, серед яких: 9 монографій, 26 підручників та навчальних посібників, 12 навчальних  посібників та текстів лекцій та ін. Найбільш вагомими з них є такі: «Теоретические проблемы систематизации тактических приёмов в криминалистике» (1995), «Обыск: тактика и психология» (у співавт., 1997), «Криминалистическая тактика: теории и тенденции» (у співавт., 1997), «Криміналістика: підручник» (у співавт., 1998, 2001, 2004, 2008, 2010), «Довідник слідчого» (2001, 2003, 2008), «Теорія криминалистической тактики» (2002), «Руководство по расследованию преступлений» (у співавт., 2002, 2008), «Криміналістика: курс лекцій» (2003, 2005, 2006, 2010), «Настільна книга слідчого» (у співавт., 2003, 2007, 2008), «Криміналістика. Словник термінів» (2004), «Юридична психологія: підручник» (у співавт., 2004, 2008), «Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (окремі криміналістичні методики» (у співавт., 2006), «Психологія судової діяльності» (2006), «Криміналістична тактика: системно-структурний аналіз» (2007), «Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження» (у співавт., 2008), «Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія» (у співавт., 2010), «Вибрані твори» (2010), «Справочник следователя» (2010), «Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичній посібник» (у співавт., 2009, 2010) та ін.
Має один патент на винахід та 5 авторських свідоцтв.

В.Ю. Шепітько отримав такі почесні звання та нагороди: Заслужений діяч науки і техніки (2003), Почесну грамоту Президії Верховної Ради СРСР (1988), Почесну грамоту Міністра внутрішніх справ України (1999), медаль Верховної Ради України «Десять років незалежності» (2001), Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2003, 2006), медаль «Воїну-інтернаціоналісту» (1998), медаль «70 років збройних сил СРСР» (1998), медаль «Ветеран війни – учасник бойових дій»; медаль «20 років з дня виведення військ з Афганістану», орден «За доблесть і честь» (2009), Орден Defendens Justitiam «За видатні заслуги в захисті законності і правопорядку» Ради з суспільних нагород ООН  (2010), Орден Ради з суспільних нагород ООН та Європейської академії природничих наук «Корона Європи» I ступеня за вагомий вклад в розвиток європейської науки (2010 р.); Ювілейну медаль «10 років експертній службі МВС України» (2010); Почесний знак (орден) на відзнаку заслуг перед Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (2010); Почесну грамоту Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України за високі досягнення в праці, вагомий особистий внесок у розвиток  інституту та з нагоди 15-річчя із дня його створення (2010); Почесну грамоту виконкому Харківської міської ради за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, утвердження принципу верховенства права, значні досягнення у трудовій діяльності та з нагоди професійного свята – Дня юриста (2010); Заохочувальну відзнаку «Знак пошани ГУМВС України в Харківській області II ступеня» (2010) та ін.


Авдєєва Галина Костянтинівна

 Авдєєва Галина Костянтинівна провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри криміналістики НУЮАУ.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук – «Проблеми судової експертизи контрафактної аудіовізуальної продукції» (захист відбувся у 2006 р.).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2008 р.

Напрями наукової діяльності: науково-технічні засоби та інноваційні технології в криміналістиці, загальна теорія судової експертизи та окремі судово-експертні методики та ін.

Опублікувала понад 150 наукових праць, серед яких 12 монографій та науково-практичних посібників (11 – у співавторстві). Має авторське свідоцтво СРСР на винахід та 5 авторських свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (Україна).

Г.К. Авдєєва нагороджена Нагрудним знаком «Изобретатель СССР» (1983), Почесною грамотою Міністра Юстиції України (2002), Почесною грамотою Голови Харківської обласної ради (2003), Почесною грамотою Голови Харківської обласної державної адміністрації (2003, 2008), Подякою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2012), Подякою Голови Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (2012), Почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України (2010, 2015).


Павлюк Наталія Вікторівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту)».

Павлюк Н.В. нагороджена Почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України за високі досягнення в праці, вагомий особистий внесок у розвиток інституту та з нагоди 15-річчя із дня його створення (2010).

Напрями наукової діяльності: оптимізація тактики допиту неповнолітніх різних вікових групп; застосування науково-технічних засобів, що засновані на інформаційних технологіях, у діяльності органі кримінальної юстиції.

Кількість публікацій: 20, з них монографій – 1.


Гетьман Галина Миколаївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Моделювання особи невідомого злочинця (криміналістичні засоби, методи та технології)» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Науковий керівник – д.ю.н., проф. В. Ю. Шепітько).
Опублікувала понад 13 наукових праць.

Напрями наукової діяльності: теорія криміналістики, використання методу моделювання у криміналістиці та слідчій діяльності, сучасні засади науково-технічного забезпечення реалізації методу моделювання у слідчій діяльності в умовах змагального кримінального процесу.


Соколенко Микита Олександрович – молодший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Алгоритмізація допиту: теоретичні та практичні проблеми» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза. Науковий керівник – д.ю.н., проф. В.А. Журавель.

Соколенко М.О. нагороджений Почесною грамотою Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України за високі досягнення в праці, вагомий особистий внесок у розвиток інституту та з нагоди 15-річчя із дня його створення (2010).

Коло досліджуваних наукових проблем: алгоритмізація слідчих дій, ситуаційна зумовленість алгоритмів допиту, проблеми побудови алгоритмів у криміналістиці, розробка та використання алгоритмів допиту у діяльності органів досудового розслідування.

Кількість публікацій: 10.


Білоус Ольга Петрівна – здобувач (наказ № 25 від 27 вересня 2012 р.), керівник: Шепітько Валерій Юрійович, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», завідувач кафедри криміналістики Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Складені кандидатські іспити: з філософії – добре, з іноземної мови – відмінно, з основ наукової діяльності – залік, Опубліковано 1 статтю та 3 тез.


 Основні напрямки наукової діяльності

 Згідно з Положенням про лабораторію на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі криміналістики та судової експертизи  відповідно до тематичних планів Інституту.

 Науковці лабораторії також виконують таку роботу:

– беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій та зауважень до проектів законів України з питань криміналістичного забезпечення слідчої, судової та судово-експертної діяльності, кримінально-процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб'єктів законодавчої ініціативи;

– розробляють зауваження та пропозиції до постанов Кабінету Міністрів України та матеріалів, що надходять з комітетів Верховної Ради України;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження;

– надають відгуки на автореферати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора юридичних наук та здійснюють рецензування висновків судових експертиз, окремих методик судової експертизи, науково-практичних та методичних матеріалів з питань криміналістики і судової експертизи, що надходять від різноманітних наукових установ та вищих навчальних закладів України та країн СНД;

– проводять судові експертизи та експертні дослідження  об′єктів інтелектуальної власності (об′єкти автоського і суміжних прав, торговельні марки, фірмові найменування, промислові зразки, винаходи, корисні моделі тощо); почеркознавчі та авторознавчі, трасологічні (сліди рук, ніг, взуття людини, вузли та петлі, сліди знарядь та інструментів, холодної зброї, замикаючі пристрої, ідентифікаційні номери транспортних засобів тощо); психологічні; техніко-криміналістичні дослідження документів та вирішують питання з встановлення механізму пошкодження товарів народного споживання (одягу, взуття, побутової та ін. техніки тощо).


ІСТОРІЯ

У 1995 р. створено тимчасовий творчий колектив із провідних криміналістів та представників інших галузей знань для розробки теми "Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю (інформаційний пошук та обґрунтування напрямку впровадження технічних засобів у правоохоронну діяльність)", який у 1996 р. перетворився на лабораторію під однойменною назвою "Використання сучасних досягнень науки і техніки в боротьбі зі злочинністю". Завідувачем лабораторії свого часу був призначений д-р юрид. наук, проф. М.В. Салтевський. З 1999 р. і дотепер лабораторію очолює д-р юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В.Ю. Шепітько.

Протягом 1995-2012 рр. співробітники лабораторії, окрім зазначеної теми, проводили дослідження за такими фундаментальними та прикладними науковими темами, як: «Розробка науково-прикладної програми використання досягнень науки і техніки у боротьбі з тяжкими злочинами проти особи, перш за все з вбивствами на замовлення, тероризмом, пов'язаними з викраденням людей»; «Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю»; «Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі»; «Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів»; «Проблеми забезпечення ефективності організаційно-тактичних засобів здійснення досудового слідства»; «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю»; «Проблеми техніко-криміналістичного забезпечення якості слідчої діяльності» та ін.

Вчена рада 15.09.2005

Колектив лабораторії 2010 р.

У межах даних досліджень здійснювалися розробки дослідних зразків техніко-криміналістичних засобів, їх комплектів, баз даних і комп'ютерних програм, автоматизованих робочих місць слідчого і судового експерта, які були продемонстровані співробітникам правоохоронних органів України, Росії, Білорусії, Німеччини та інших країн більш ніж на 20 виставках.

Із 2012 р. колектив лабораторії працює над виконанням фундаментальної наукової теми «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції». У межах реалізації зазначеної теми співробітниками лабораторії завершено роботу над розробкою комп'ютерного алгоритму «Спосіб формування суб'єктивного портрету «RАІРS-портрет» (комп'ютерного фотороботу) та електронної бази знань «Практика слідчого», створено спеціалізовані комплекти науково-технічних засобів, в т.ч. - з використанням сучасних цифрових мікроскопів та інформаційних технологій («Польова мініфотолабораторія»), розпочато роботу з формування електронно-пошукової системи «Слідчий прецедент», електронної довідкової системи для оптимізації процесу фіксації доказової інформації («Опис предметів») та електронної системи тестування щодо оцінювання рівня знань з криміналістики. Науково-практичні розробки співробітників Лабораторії захищені трьома патентами на винаходи і корисні моделі та шістьма свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твори наукового характеру. Впровадження в практичну діяльність правоохоронних органів України новітніх криміналістичних засобів та інноваційних технологій, створених колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», безумовно, сприятиме оптимізації їх діяльності. Водночас на колектив лабораторії покладено виконання завдання за напрямом «Криміналістичні методики в структурі протидії корупційним злочинам» у межах реалізації загальної теми «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання та протидії корупції».

У 1998 р. організовано Бюро судових експертиз, основними напрямками діяльності якого стало проведення судових психологічних, трасологічних експертиз та експертиз з техніко-криміналістичного дослідження документів, експертиз з дослідження об'єктів інтелектуальної власності, надання консультацій щодо проблем використання спеціальних знань у судочинстві. Діяльність Бюро забезпечується науковим потенціалом лабораторії "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю".

Колектив лабораторії 2015 р.

Кадровий склад лабораторії представлений 3 науковими співробітниками, з них – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії, доктор, професор, академік, Шепітько В.Ю.,  які працюють у лабораторії за сумісництвом. Штатними співробітниками є: кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник  Авдєєва Г.К.; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Гетьман Г.М.


НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом 1996-1997 р.р. співробітники лабораторії "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю" досліджували проблеми, пов’язані з використанням досягнень науки і техніки у боротьбі з окремими видами тяжких злочинів проти особи і, перш за все, вбивствами на замовлення, тероризмом, розбійними нападами. За результатами дослідження розроблена інформаційно-аналітична система ”СПРАВА”, яка дозволяє на підставі первинної інформації з місця виявлення трупа будувати найбільш вірогідні версії щодо обставин події злочину. Сформовані наукові підстави і методика ідентифікації особи за динамікою тривалості елементарних сегментів голосних звуків.
 1. З 1998 р. до кінця 1999 р. співробітники лабораторії працювали над темою "Криміналістичні, правові та організаційні проблеми використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю" за такими напрямками: Розробка методів та засобів дослідження мовних сигналів людини для її ототожнення та встановлення психофізіологічних параметрів;
 2. Теорія і практика відтворення комп‘ютерними засобами зовнішності злочинця за слідами пам‘яті очевидця;
 3. Правові та організаційні проблеми проведення судової експертизи.
Під час дослідження обґрунтовано можливості ідентифікації людини за її мовними параметрами і встановлення деяких психофізіологічних особливостей; проведено систематизацію елементів зовнішності людини і впроваджено комп‘ютерну програму "RAIPS-портрет", яка дозволяє моделювати зовнішність злочинця.     
Протягом 2000-2001 рр. науковці лабораторії працювали над темою: "Криміналістичні проблеми збирання доказів технічними засобами у кримінальному процесі". Основну увагу було зосереджено на таких напрямках: проблеми вдосконалення методик ідентифікації засобів звуко і відеозапису, комп’ютерних технологій; проблема диференціації ідентифікаційних ознак мовного сигналу, заснованих на аналізі структурних характеристик елементарних сегментів; інформаційне забезпечення доведення по кримінальній справі; методи дослідження невидимих слідів контакту. Під час дослідження отримані такі результати:
    
           – створена нова методика проведення ідентифікаційного фоноскопічного дослідження зашумленого, спотвореного і обмеженого за тривалістю та за обсягом мовного матеріалу із розрахунком її потенційної надійності;
           – розроблена методика складання комп’ютерного фотороботу в системі “ОБРАЗ” та розроблені тактичні рекомендації пред’явлення фоторобота для впізнання;
           – розроблено комплекти окремих науково-технічних засобів для виявлення, вилучення та дослідження відбитків пальців рук людини.
 
З 2002 р. по 2006 р.р. науковці лабораторії працювали над фундаментальною темою "Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності пра-воохоронних органів".
 
За результатами роботи отримані такі науково-практичні результати:

- вивчено та проаналізовано окремі проблеми розроблення інноваційних продуктів у криміналістиці та судовій експертизі, запропоновано шляхи усунення проблем при їх впровадженні в діяльність правозастосовних органів, надано окремі рекомендації практичним працівникам щодо використання інновацій під час проведення негласних слідчих дій;

- визначено сутність та проаналізовано сучасне кримінальне процесуальне регулювання інноваційної діяльності з техніко-криміналістичного забезпечення роботи органів кримінальної юстиції, надано окремі пропозиції щодо підвищення її ефективності;

- з’ясовано позитивні досягнення у техніко-криміналістичному забезпеченні органів кримінальної юстиції, визначено недоліки та запропоновано шляхи їх усунення; запропоновано окремі інноваційні прийоми протидії злочинам у галузі економіки та використання інформаційних технологій;

- за результатами узагальнення та аналізу літературних джерел,  відповідних матеріалів в засобах масової інформації та мережі Інтернет за тематикою дослідження визначено пріоритетні напрямки роботи з розроблення інноваційних техніко-криміналістичних засобів для потреб органів кримінальної юстиції у відповідності до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 12.10.2010 № 2519-17 та згідно з постановою КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних  тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 07.09.2011 № 942;

- запропоновано концептуальні підходи до побудови та реалізації програм розслідуванні окремих категорій кримінальних правопорушень як засобу підвищення ефективності діяльності органів досудового розслідування;

- здійснено порівняльне дослідження практики забезпечення діяльності вітчизняних та зарубіжних органів кримінальної юстиції науково-технічними засобами, інформаційними технологіями, криміналістичними приймами, методами, рекомендаціями;

- продовжено роботу зі створення електронної бази знань «Опис предметів»;

- розроблено електронну базу даних «Практика слідчого» обсягом 20,0 д.а, яка являє собою сукупність декількох тисяч окремих статей про процес і результати розслідування злочинів різних категорій у останні 70 років в Україні та країнах колишнього СНД, про особливості використання криміналістичних засобів і спеціальних знань у кримінальному провадженні. Статті систематизовані за видами злочинів відповідно до Кримінального кодексу України та характером криміналістичних засобів, які застосовуються слідчими під час розслідування злочинів;

- розроблено спеціалізовану анкету для опитування співробітників органів кримінальної юстиції щодо тематики дослідження та проведено пілотне опитування 20 слідчих;

- розроблено спеціалізовану анкету для узагальнення кримінальних справ з розслідування вбивств та узагальнено 60 кримінальних справ;

- визначено сутність та проаналізовано нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності з техніко-криміналістичного забезпечення роботи органів кримінальної юстиції, надано окремі пропозиції щодо підвищення її ефективності;

- отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49389 «База даних «Практика слідчих», видане Державним службою інтелектуальної власності  30 травня  2013 року (автори – В.Ю. Шепітько, Г.К. Авдєєва).

З 2008 р. по 2012 р. співробітниками лабораторії проводилася робота над фундаментальною науковою темою «Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю».

В межах даної наукової теми було здійснено вивчення та розробку таких проблем:

1. Створення новітніх науково-технічних засобів, інноваційних технологій, тактичних прийомів, комбінацій та операцій у практику боротьби зі злочинністю з метою оптимізації розкриття та розслідування злочинів.

2. Розробка рекомендацій, які сприятимуть підвищенню результативності слідчої та оперативно-розшукової роботи.

Під час роботи за даною темою отримані такі наукові та практичні результати:

- визначено поняття та зміст криміналістичних засобів та інноваційних технологій в криміналістиці;

- виокремлено місце науково-технічних засобів в структурі криміналістичної техніки;

- визначено роль та місце інноваційних технологій в криміналістиці;

- запропоновано авторське визначення тактичних засобів в криміналістичній тактиці та їх класифікацію;

- визначено поняття методико-криміналістичних засобів та їх роль в окремих криміналістичних методиках;

- за результатами узагальнення матеріалів анкетування 290 слідчих прокуратури України (Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Тернопільської, Закарпатської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Львівської, Хмельницької, Вінницької областей та АР Крим) та СБУ України та за результатами узагальнення 75 кримінальних справ по нерозкритим убивствам в м. Харкові досліджено та проаналізовано сучасний стан та можливості реалізації криміналістичних засобів та інноваційних технологій в розслідуванні злочинів;

- проаналізовано сучасний рівень оснащеності органів досудового слідства науково-технічними засобами та інноваційними технологіями;

- виокремлено проблеми розробки та використання автоматизованих робочих місць в діяльності органів досудового слідства;

- визначено сучасний рівень застосування тактичних та методико-криміналістичних засобів в діяльності органів досудового слідства;

- виокремлено сучасні проблеми застосування спеціальних знань у досудовому слідстві та запропоновано шляхи підвищення ефективності їх використання у боротьбі зі злочинністю;

- надано пропозиції щодо застосування криміналістичних засобів при розслідуванні доведення до самогубства;

- надано пропозиції щодо реалізації криміналістичних засобів та інноваційних технологій при розслідуванні злочинів;

- досліджено проблеми розроблення інновацій в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства та запропоновано шляхи їх усунення;

- розроблено комплекти техніко-криміналістичних засобів вузької спрямованості: «Валіза пожежного», «Комплект науково-технічних засобів митника», а також універсальний набір для роботи слідчого «Універсальний криміналістичний комплект слідчого»;

- отримані Свідоцтва: № 24626 про реєстрацію авторського права на твір «Опис криміналістичного комплекту «Валіза пожежного» від 02.06.2008 р. Бюл. № 2, 2008. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; № 24627 про реєстрацію авторського права на твір «Опис комплекту науково-технічних засобів митника» від 02.06.2008 р. Бюл. № 2, 2008. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; № 24628 про реєстрацію авторського права на твір «Опис універсального криміналістичного комплекту слідчого» від 02.06.2008 р. Бюл. № 2, 2008. – К.: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

- створено комплект техніко-криміналістичних засобів «Польова мініфотолабораторія», що дозволяє співробітникам правоохоронних органів здійснювати фіксацію доказової інформації в «польових» умовах за допомогою звукозапису, відео- та фотозйомки, роздруковувати фотознімки високої якості, що відповідає рівню поліграфічного друку без застосування комп’ютерної техніки та електромереж, накопичувати, зберігати та копіювати аудіо-, відеофайли та фотознімки на носії електронної інформації без зниження їх якості;

- отримано Свідоцтво №33553 про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Польова мініфотолабораторія»;

- надано теоретичне обґрунтування необхідності розроблення криміналістичних алгоритмів та запропоновано шляхи усунення проблем, що виникають під час їх розроблення та впровадження в практику боротьби зі злочинністю;

- удосконалено розділ «Навчання» АРМ слідчого «Інсайт» (додано блок тестів з перевірки рівня знань з криміналістики та навчальний відеофільм);

- удосконалено алгоритмізовані методики автоматизованої цифрової панорамної фотозйомки, аудіо- та відеозапису, що розроблені нами на попередніх етапах роботи та доповнено ними розділ «Навчання» АРМ слідчого «Інсайт»;

- розроблено алгоритми автоматизованої цифрової фотозйомки за допомогою комплекту техніко-криміналістичних засобів «Польова мініфотолабораторія»;

- запропоновано алгоритм цифрового відеозапису за допомогою комплекту техніко-криміналістичних засобів «Польова мініфотолабораторія»;

- сформовано алгоритм цифрового звукозапису за допомогою комплекту техніко-криміналістичних засобів «Польова мініфотолабораторія»;

- запропоновано систему методів судової експертизи знаків для товарів і послуг;

- здійснено збір та систематизацію електронних зображень та опису предметів, що використовуються слідчими під час фіксації результатів огляду предметів, документів, місцевості, живих осіб і трупів, транспортних засобів та ін. для їх розміщення в електронному довіднику для працівників правоохоронних органів «Опис предметів»;

- розроблено структуру електронної бази «Слідча практика» та наповнено її статтями про злочини різних категорій;

- здійснено сканування та редагування текстів 16 збірників «Следственная практика УССР» та «Следственная практика СССР» загальним обсягом 100 д.а., проведено їх систематизацію за видами злочинів та розміщено дану інформацію в електронній базі «Слідча практика»;

- розроблено електронну базу «Слідча практика» за видами злочинів загальним обсягом 770,8 д.а. та розміщено її в розділ «Слідча практика АРМ слідчого «Інсайт», розробленого співробітниками лабораторії під час попередніх досліджень;

- спільно з НТЦ радіоелектронних медичних приборів і технологій Національного аерокосмічного університету «ХАІ» та співробітниками лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» розроблено комп’ютерний реограф РеоКом Stress;

- запропоновано оригінальні масштабні лінійки для комплекту техніко-криміналістичних засобів «Польова міні фотолабораторія»;

У вказаний період, а саме: 2008 по 2012 р.р., науковці лабораторії працювали над фундаментальною темою «Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації».

У ході науково-практичної діяльності співробітниками лабораторії отримані такі результати:

- сформульовано наукову концепцію зі створення нових та модернізації існуючих криміналістичних методик розслідування злочинів;

- наведені аргументи щодо підвищення прагматичної (інструментальної) функції криміналістичної характеристики окремих видів злочинів за рахунок виявлення і використання ймовірно-статистичних та кореляційних зв'язків між її елементами і здійснення на цій підставі побудови типових версій стосовно передусім особи злочинця;

- запропоновані шляхи поступової відмови від описової форми викладення змісту окремих криміналістичних методик, як громіздкої і такої, що суттєво ускладнює їх застосування у конкретному акті розслідування, і перехід до викладення відповідних методичних рекомендацій у найбільш доступній для сприйняття формі, у тому числі й у вигляді певних програм та алгоритмічних схем, які за рахунок деталізації та раціоналізації діяльності слідчого здатні сприяти оптимізації, підвищенню ефективності, об'єктивності отриманих результатів, скороченню термінів розслідування і можуть реалізовуватися на базі сучасних комп'ютерних технологій;

- окреслено і розкрито напрями адаптації методико-криміналістичних рекомендацій до умов конкретного акту розслідування;

- підготовлено остаточний варіант монографії;

- підготовлено до публікації матеріали проведеного дослідження.

Результати наукової діяльності лабораторії за всіма фундаментальними та прикладними науковими темами впроваджені в роботу працівників правоохоронних органів: прокурорів-криміналістів, слідчих, спеціалістів, судових експертів, а також використовуються у навчальному процесі.

З 2012 року по теперішній час науковці лабораторії працюють над фундаментальною темою «Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції».

Під час опрацювання даної теми отримані такі результати:

- здійснено вивчення та аналіз літературних джерел щодо тематики дослідження та складено бібліографію наукової літератури;

- здійснено науковий пошук щодо можливостей розробки та впровадження новітніх техніко-криміналістичних засобів, прийомів та методів у практику боротьби зі злочинністю в електронних базах винаходів і корисних моделей України, а також в засобах масової інформації та мережі Інтернет;

- вивчено та проаналізовано відомчу звітність, матеріали нарад та семінарів з проблем науково-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів;

- розроблено комп’ютерний алгоритм послідовного складання фоторобота певної особи (злочинця, свідка та ін.) з фотознімків окремих елементів обличчя. Спосіб заснований на активізації асоціативної пам'яті очевидця при згадуванні їм образу побаченої особи і фіксації суб'єктивного образу у вигляді фотозображення, що дозволяє складати фотороботи для вирішення завдань розшуку з високим ступенем подібності;

- отримано патент на корисну модель № 69248 «Спосіб формування суб’єктивного портрету „RAIPS-портрет” (комп’ютерного фотороботу)», виданий Державним патентним відомством МОН України 24 квітня 2012 року.

За результатами роботи отримані такі науково-практичні результати:

За 2016 рік отримані такі наукові результати:

- підготовлено енциклопедичні словарні статті для тому, присвяченого науці криміналістиці, юридичній психології та судовій експертизі;

- підготовлено рукопис науково-практичного посібника до друку;

- розроблено структуру та базовий алгоритм комп’ютерної програми «Профіль вбивці» (Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К.), здійснено патентний пошук її аналогів у вітчизняних та закордонних інформаційних джерелах, оформлено матеріали Заявки на отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на науково-практичний твір «Профіль вбивці»;

- продовжено роботу зі створення електронної бази знань «Опис предметів»;  електронно-пошукової системи «Холодна зброя»; електронної бази даних щодо розслідування вбивств, яка на сьогодні містить 600 матеріалів слідчої практики та 500 вироків суду;  автоматизованої бази даних «Криміналіст» та продовжено роботу з оновлення всього масиву інформації автоматизованого робочого місця слідчого «Інсайт» з урахуванням новацій Кримінального процесуального кодексу та сучасних наукових розробок у галузі криміналістики;

- розглянуто консолідацію криміналістичних знань в умовах історичних перетворень та глобалізації сучасного світу; встановлено роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства; досліджено сліди злочинів у сфері використання інформаційних технологій: способи виявлення;  визначено використання спеціальних знань у боротьбі з  комп’ютерною злочинністю; встановлено інформаційні технології у незаконній інсайдерській діяльності (криміналістичний аспект); визначено проблеми використання спеціальних знань у боротьбі з  кіберзлочинністю; розглянуто інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції.

Результати дослідження у вигляді наукових статей та тез наукових доповідей знайшли апробацію у науково-практичних конференціях, семінарах та «круглих столах».

Отримані фактичні результати: 16 наукових статей та 21 тез наукових доповідей загальним обсягом 43,15 д.а.

«Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Шепітько В.Ю.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/6 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000282).


ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

 
Науковцями лабораторії надані наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади:
 
2016 р.
 
Була проведена така правова експертиза законопроектів та інших актів:
1. На виконання доручення Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України підготовлено (вх. № 04-18/3-122 від 19.01.2016 р.): надано науково-практичний висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття проекту Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» (реєстр. № 3726 від 28 грудня 2015 року) на 8 стор. (В. Ю. Шепітько, Гетьман Г. М., В. В. Білоус).
2. На виконання доручення директора НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Борисова В. І. лабораторією «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» підготовлено пропозиції до Стратегії розвитку Інституту на 2016-2020 року (запропоновано теми наукових досліджень). (У підготовці пропозицій взяли участь головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса В. Ю. Шепітько, науковий співробітник Інституту Гетьман Г. М.).
3. Підготовлено інформаційну довідку щодо найбільш ефективної розробки Лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» під назвою «База даних «Слідчий прецедент» на запит Комітету з питань науки і освіти ВР України за підписом Першого заступника Голови Комітету О.В. Співаковського.
4. За дорученням Президента НАПрН України Петришина О.В. (лист № 1014 від 08.11.2016 р.) підготовлено пропозиції до Концепції правового забезпечення національної безпеки України де пропонується комплексно вивчити проблеми ДНК-ідентифікації та розробити проект Закону України «Про державну геномну (генетичну) реєстрацію в Україні», який би визначав цілі, принципи і види такої реєстрації, встановлював основні вимоги до її проведення, закріплював поняття і статус генетичних даних людини, умови і порядок їх одержання, зберігання і використання, відносив військовозобов’язаних до тієї категорії осіб, яка підлягає першочерговій геномній (генетичній) реєстрації в обов’язковому порядку тощо, передбачав внесення відповідних змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та інших законодавчих актів (Білоус В.В., Авдєєва Г.К.).
 
2013 р.
 
- пропозиції щодо виконання пунктів Плану Консультативно-експертної ради при МВС України з питань формування та реалізації державної політики у сфері боротьбі зі злочинністю, охорони правопорядку, захисту прав і свобод людини та громадянина на 2012-2014 були надані пропозиції про удосконалення підготовлюваних МВС України проектів нормативно-правових актів (здійснювати відповідний моніторинг);
- пропозиції щодо інформації до засідання РНБО України з питання «Про стан протидії наркоманії, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та координації зусиль правоохоронних органів щодо їх нейтралізації» було внесено пропозиції та зауваження щодо об’єднання та направлення в єдиний потік зусилля усіх суб’єктів з формування та реалізації національної наркополітики під координацією Державної служби України з контролю за наркотиками (ДСКН);
- пропозиції щодо питань  експертизи нормативно-правових актів з метою визначення механізму захисту інформаційного простору «від матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління», запропонованих для розгляду на засіданні Юридичної НКР Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, висловлено зауваження до формулювань завдань експертизи та надано пропозиції щодо уточнення окремих термінів («небезпека для підростаючого покоління», «визначення механізму захисту» та ін.), запропоновано визначення мети такої експертизи, якою, на нашу думку, є встановлення наявності/відсутності окремих положень НПА, які дозволяють (припускають) обіг (створення,  збирання, одержання, зберігання,  використання, поширення) інформації, що «становлять небезпеку для підростаючого покоління»;
- пропозиції щодо внесення пропозицій Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, спрямованих на  удосконалення національного законодавства з регулювання питань безпеки інформаційного простору висловлено зауваження щодо формулювань окремих проблем (зокрема, «безпека інформаційного простору») та запропоновано внести до нормативно-правових актів України низку доповнень з метою забезпечення технічного, інженерного та організаційного захисту інформації  від «матеріалів, що становлять небезпеку для підростаючого покоління» згідно з «Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», яка передбачає удосконалення законодавства України та правового регулювання в інформаційній сфері;
- щодо внесення пропозицій до проекту Закону України про доповнення Кримінального процесуального кодексу України положеннями щодо використання поліграфа (детектора брехні) (реєстр. № 2521 від 12.03.2013 р.). та запропоновано зокрема не приймати даний Закон через сперечливість за змістом і використанням термінологічно-понятійного апарату;
- щодо внесення змін та пропозицій до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність в Україні». Зауваження та пропозиції надіслано на адресу розробника проекту – Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України. Надано 23 пропозиції, серед яких 2 враховано повністю, 1 – частково;
- щодо наявності корупціогенних факторів в проекті закону «Про судово-експертну діяльність в Україні» на запит Управління експертного забезпечення правосуддя та Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва. Під час досліджень виявлено низку корупціогенних факторів, про що складено висновок та надіслано його замовникам. Копію висновку обсягом 2,0 д.а. надіслано в комітет Верховної Ради України з питань організованої злочинності і корупції;
- щодо відповідності цифрового зображення закону України «Про захист суспільної моралі» за зверненням начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України у м. Києві та Київській області В. Біка та Голови Національної експертної комісії з захисту суспільної моралі В.В. Костицького підготовлено Висновок спеціаліста. За результатами досліджень  складено висновок про неможливість встановлення факту наявності в зображенні елементів, що пропагують насильство та жорстокість та відсутність елементів, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію;
- щодо внесення пропозицій і зауважень до «Положення  про скасування експертних висновків та рішень Національної  експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі щодо продукції та видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру», розроблене Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. Підготовлено пропозиції та зауваження до  даного документу та наголошено на тому, що скасування результатів будь-якого конкретного експертного дослідження може свідчити лише про недостатню кваліфікацію експерта для надання висновку або про наявність корупціогенних факторів, які створюють ризик виникнення корупційних відносин;
- щодо внесення зауважень і пропозицій до «Положення про експерта з питань захисту суспільної моралі»,  розроблене Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. Складено пропозиції та зауваження щодо створення комісій експертів, неприпустимості вирішення ними правових питань та ін.;
- щодо внесення пропозицій і зауважень до Проекту «Положення про посвідчення експерта з питань захисту суспільної моралі», розроблене Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. Висловлено низку зауважень щодо порядку отримання та скасування дії посвідчення експерта з питань захисту суспільної моралі;
- щодо внесення зауважень і пропозицій до Проекту «Порядку вилучення, утилізації і знищення друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру, яка не відповідає вимогам Закону України «Про захист суспільної моралі», розробленого Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі. Надано зауваження щодо визначення терміну «друкована продукція сексуального чи еротичного характеру», та деталізації умов, за яких відбувається вилучення, утилізація, знищення друкованої продукції сексуального чи еротичного характеру, яка не відповідає вимогам Закону України «Про захист суспільної моралі».
 
2012 р.

- пропозиції щодо «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» (до розділу ІХ. Удосконалення системи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції) були надані пропозиції про розробку криміналістичної методики розслідування злочинів з ознаками корупції (методичних рекомендацій);
- до «Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» було внесено пропозиції та зауваження, зокрема щодо визначення поняття загальнодоступних громадських місць та ін. термінів;
- пропозиції щодо «Пояснювальної записки до проекту Закону України, розробленої Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі» було внесено пропозиції та зауваження про роль держави у захисті суспільної моралі в Україні;
- до «Проекту Звіту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі про роботу за 2011 рік» було внесено пропозиції та зауваження щодо усунення зі Звіту окремих дій, які не мають відношення до нього;
- до «Рекомендацій для органів державної влади та місцевого самоврядування щодо встановлення деяких умов розповсюдження продукції та проведення видовищних заходів сексуального характеру», розроблених Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі було внесено пропозиції та зауваження щодо визначення місць в яких має бути підвищено контроль за обігом продукції та проведення видовищних заходів сексуального характеру.

2011 р.

- проект «Методичних рекомендацій щодо деяких питань прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при розслідуванні кримінальних справ про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»;
- «Проект концепції захисту суспільної моралі в Україні», розробленого Національною експертною комісією України з питань суспільної моралі (двічі – лютий 2011 р. та жовтень 2011 р.);
- пропозиції щодо організаційно-правових заходів криміналістичного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства на основі аналізу змін до законодавства, впроваджених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» від 7 квітня 2011 року № 3206-VI;
- проекту Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 21.10.2011 р. № 1001/2011;
- проекту розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьбі з організованою злочинністю»; 
- пропозиції щодо «Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки».
 
2010 р.

- проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» до ст. 13, 14;
- проект Кримінального процесуального кодексу України;
- проект Закону «Про приватну детективну (розшукову) діяльність», реєстр. № 6288 від 12.04.2010 р. (внесено народним депутатом України В.Р. Мойсиком);
- зміни до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» у частині віднесення веб-сайтів до засобів масової інформації, їх державної реєстрації та відображення на веб-сайті їх представницької сторінки;
- щодо Стану та проблем реалізації Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
- проект Національної доповіді НЕК України з питань захисту суспільної моралі «Стан дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі в Україні» на запит Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
За дорученням Президента Академії правових наук України підготовлено пропозиції щодо:
- наукового забезпечення діяльності Національного антикорупційного комітету, створеного згідно Указу Президента України №275/2010 від 26 лютого 2010 року;
- доповіді «До проблеми внутрішніх та зовнішніх загроз національній безпеці України», спрямовані на оптимізацію роботи правоохоронних органів України у сфері боротьби з тероризмом, організованими економічними злочинами, корупцією та формуванням організованих злочинних груп за етнічною ознакою;
- реформування органів кримінальної юстиції та ін.
 
2009 р.

- проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність (щодо міжнародного співробітництва)» (Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України, реєстраційний № 4438 від 06.05. 2009 р.);
- проект нової редакції Закону України «Про захист суспільної моралі» щодо визначень термінів (ст.1 Закону) та порядку призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень;
- проекту Кримінально-процесуального кодексу України;
- проект «Критеріїв віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної продукції, що пропагує культ насилля та жорстокості», підготовлений Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

Бюро судових експертиз

В структурі Інституту вивчення проблем злочинності Академії правових наук України на пiдставi рiшення Вченої ради iнституту з 1998 р. створено і функціонує Бюро судових експертиз, завданням якого є задоволення потреб правоохоронних та правозастосовних органів, окремих юридичних та фізичних осіб у проведенні найбiльш складних судово-експертних та інших досліджень.

Правоохоронні i правозастосовні органи, судово-експертні установи, адвокати, пiдприємства, окремі громадяни Харківської області і інших регіонів України безпосередньо отримують від фахівців Бюро висококваліфіковану довiдкову i консультативну допомогу з питань призначення та проведення судових експертиз, проведення окремих слiдчих i судових дiй.

Судово-експертну дiяльнiсть в Бюро здiйснюють співробітники, якi зазначені в Реєстрі судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua/), мають стаж експертної роботи понад 10 років, вищу освіту за відповідними експертними  спеціальностями, склали іспити в Експертно-кваліфікаційній комісії МЮ України та отримали Свідоцтва про отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення криміналістичних (трасологічних, почеркознавчих) та інших судових експертиз (психологічних, з дослідження об’єктів інтелектуальної власності) за такими важливими на сучасному соціально-економічному етапі становлення правової держави спеціальностями, як:

 1. «Дослідження об′єктів авторського права»;
 2. «Дослідження об′єктів суміжних прав»;
 3. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції»;
 4. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на промислові зразки»;
 5. «Дослідження, пов′язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів»;
 6. «Дослідження, пов′язані з використанням об′єктів інтелектуальної власності у рекламі»,
 7. «Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»;
 8. «Дослiдження слiдiв людини»;
 9. «Дослiдження знарядь, агрегатiв, iнструментiв, холодної зброї i залишених ними слiдiв, iдентифiкацiя цiлого по частинах»;
 10. «Психологічні дослідження» та ін.

Очолює «Бюро судових експертиз» дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Валерій Юрійович Шепiтько.

Наша адреса:

61002, Харків, вул. Пушкінська, 49.

Тел. 8 (057) 706-15-94, 715-62-08

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Авторські свідоцтва та патенти, видані  Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

 

Свідоцтво № 33553


ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

2013 р.

1. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво №49389 про реєстрацію авторського права на твір «База даних «Практика слідчого», видане Державною службою інтелектуальної власності України  30.05.2013 р. Бюл. №1, 2013. – 24,0 д.а.

2012 р.

1. Патент на корисну модель № 69248 «Спосіб формування суб’єктивного портрету „RAIPS-портрет” (комп’ютерного фотороботу)», виданий Державним патентним відомством МОН України 24 квітня 2012 року.

2010 р.

1. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво № 33553 про реєстрацію авторського права на твір «Польова» мініфотолабораторія», видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 02.06.2010. Бюл.  №2, 2010. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

2008 р.

2. Шепітько В.Ю. Свідоцтво № 24626 про реєстрацію авторського права на твір «Опис криміналістичного комплекту «Валіза пожежного» від 02.06.2008 р. Бюл.  №2, 2008. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
3. Шепітько В.Ю. Свідоцтво № 24628 про реєстрацію авторського права на твір «Опис універсального криміналістичного комплекту слідчого» від 02.06.2008 р. Бюл.  №2, 2008. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
4. Шепітько В.Ю. Свідоцтво № 24627 про реєстрацію авторського права на твір «Опис комплекту науково-технічних засобів митника» від 02.06.2008 р. Бюл.  №2, 2008. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

2007 р.

5. Шепітько В.Ю., Когут С.О., Гацкалов К.О. Патент на винахід № 78847 «Пристрій для виміру швидкості балістичного об’єкта» від 25.04.2007 р. Бюл.  №5, 2007. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
6. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво № 22566 про реєстрацію авторського права на твір „Опис бази знань „Автоматизоване робоче місце слідчого” від 06.11.2007 р. Бюл.  №2, 2007. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
2004 р.
7. Деклараційний патент на винахід № 63624 А «Спосіб ідентифікації людини за параметрами мови» від 15.01.2004 р. Бюл.  №1, 2004. – К.:  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Монографії:

2017 р.

1. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : Монографія / кол. авт. В.Ю. Шепітько, В. А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. ; за заг. ред. В. Ю. Шепітька, В. А. Журавля. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2017. – 238 с. (– 16, 25 д.а.). 

2013 р.

1. Шепітько В.Ю., Журавель В.А. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.-практ. посіб. / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель.– Х.: Харків юрид., 2013. – 220 с. (13,75 д.а.).
2. Шепітько В.Ю. Довідник слідчого. – Вид. 4-те, перероб. і допов – Х.: Одіссей, 2013. – 232 с. (7,4 д.а.);
3. Правова доктрина України: у 5-т. – Х.: Право, 2013. Т. 5: Кримінально-правові науки: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред.. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – 1240 с. (77,5 д.а. / 9,5 д.а. В. Ю. Шепітько, 0,4 д.а. Г. К. Авдєєва);
4. The Legal System of Ukraine, Past, Present and Future. Volume V : «Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» / General Editor of Volume V Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine V. V. Stachis (монографія). – Kyiv: Editorial office of the journal «Law of Ukraine». Kharkiv «Pravo». 2013. – 784 р. (40 д.а./ 8,8 д.а. В.Ю. Шепітько);
5. Керик Л.І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства : монографія / за ред. проф. В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 188 с. (11,75 д.а.);
6. Павлюк Н.В. Процес формування показань неповнолітніх (інтерпретація та використання під час допиту: монографія / за ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 208 с. (13 д.а.).

2012 р.

1. Журавель В.А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції: [монографія] / В.А. Журавель. – Х.: Апостіль. – 2012. – 304 с.
2. Інтеграція права та інформатика : прикладний і змістовий аспекти : [монографія] / В.Г. Іванов, В.Ю. Шепітько, М.Г. Любарський та ін. ; за заг. ред. В.Г. Іванова, В.Ю. Шепітька, В.В. Карасюка. – Х. : Право, 2012. – 248 с.

2011 р.

1. Шепитько В.Ю. Криминалистическое обеспечение деятельности органов досудебного следствия в борьбе с преступностью  в Украине // Правовая система Украины: история, состояние и перспективы : в 5 т. – Харьков : Право, 2011. Т.5 : Уголовно-правовые науки. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Украине / под общ. ред. В. В. Сташиса. – С. 893-900.
2. Авдеева Г.К. Висновок спеціаліста з дослідження об’єктів авторського права // Проблемы борьбы с «теневой наукой» в современном правоведении Украины: [монография] / В.С. Зеленецкий: Харьков: Издательство «ФИНН», 2011. – С. 41-66. (0, 65 д.а.).

2010 р.

1. Шепітько В.Ю. Вибрані твори. – Х. : Право, 2010. – 576 с.
2. Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія / кол. авт.: за заг. ред. В.І.Борисова, В.С. Зеленецького. – Х.: Право, 2010. – С.276-353. (Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К.).
3. Затенацький Д.В. Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації) : монографія / Д.В. Затенацький ; за ред. В.Ю. Шепітько. – Х. : Право, 2010. – 160 с.
2009 р.
4. Окремі статті в Міжнародній поліцейській енциклопедії // Міжнародна поліцейська енциклопедія: У 10 т. / Відп. редактори: Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Атіка, 2009. – Т. V. Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. – 1008 с. (Шепітько В.Ю., Авдеєва Г.К.).  
2008 р.
5. Шепітько В.Ю. Підрозділи 8.1, 8.2, 8.6, 8.3, 8.5; 10.2; 13.5 // Правова система України: історія, стан та перспективи у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т.5: Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В.В. Сташиса. – 840 с.
6. Потерпілий від злочину в криміналістиці // Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження / Колектив авторів. За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – С. 307-355. (Шепітько В.Ю., Керик Л.І., Білоус В.В.).

Підручники, науково-практичні посібники та навчально-методичні матеріали:

2016 р.

1. Криміналістика: підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.): за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. К.: Ін Юре, 2016. – 640 с. 37,2/18,6 Шепітько В.Ю.
2. Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам) Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2016. – С. 3-4. 0,1 д.а.
3. Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку): Довідник. – Х.: Апостіль, 2016. – 108 с. – 3,38 д.а.
4. Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика»: лекція  Київ: Ін Юре, 2016. – 192 с. – 7,02 д.а.
5. Шепітько В. Ю.,  Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори: словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х: Апостіль, 2016. - 12,6/3,15 Шепітько В. Ю.

2014 р.

1. Энциклопедия криминалистики в лицах. Справочное издание / Под ред. В.Ю. Шепітько. – Киев: Апостиль,2014. – 400 с. (В.Ю. Шепітько – 25,0 д.а.)

2013 р.

1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни «Криміналістика» (галузь знань 0304 «Право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство») / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 168 с. (5,5 д.а./ 3,5 д.а.В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва, В.В. Білоус, С.В. Веліканов);
2. Практикум з криміналістики: навч. посіб. / кол. авторів : В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, Г.К. Авдєєва та ін. ; за ред.. В.Ю. Шепітька. – К.: Ін Юре, 2013. – 128 с. (7,44 д.а. / 0,6 д.а. – В.Ю. Шепітько, 0,6 д.а. – Г.К. Авдєєва, 0,6 д.а. – С.В. Веліканов, 0,6 д.а. – Д.В. Затенацький);
3. Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання / Уклад.: Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. та ін. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. (Електронне видання) (1,2 д.а. / 0,2 д.а. – В.Ю. Шепітько, 0,2 д.а. – С.В. Веліканов).

2012 р.

1. Проблемные лекции по криминалистике: Учебное пособие. – Х.: Апостіль, 2012. – 152 с.
2. Журавель В.А. Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання [навч. посібник] / за ред. О.Я. Баєва, В.Ю. Шепітька.
Х. : Апостіль, 2012. – 264 с.
3. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції» (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр». Спеціальність 8. 18010003 «Судова експертиза») / уклад.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель, та ін. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 24 с.
4. Програма навчальної дисципліни «Портретна експертиза» (галузь знань 0304 «право», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр», спеціальність 8.18010003 «Судова експертиза») / уклад.: В. А. Журавель, В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько, В.В. Білоус. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – 14 с.

2011 р.

1. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Ін Юре, 2011. – 736 с. / Шепітько В.Ю. – 25,13 д.а., Журавель В.А. – 7 д.а., Білоус В.В. – 2 д.а.,
2. Шепитько В.Ю. Криминалистика: курс лекций. Издание четвертое. – Х.: Одиссей, 2011. – 368 с.
3. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Журавель В.А. Програма навчальної дисципліни «Юридична психологія» Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України», 2011. – 16 с.

2010 р.

1.  Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге вид. Доп. та перероб. – Х.: «Одіссей», 2010. – 960 с. (Шепітько В.Ю., Білоус В.В., Борисенко І. В., Керик Л.І.).
2.  Шепитько В.Ю., Коновалова В.Е. Основы юридической психологии: Учебник. Издание третье, исправленное и дополненное. – Харьков: Одиссей, 2010. –  352 с.
3. Справочник следователя // Изд-е 2-е, перераб. и дополн. – Х.: ООО «Одиссей», 2010. – 200 с. – 5,72 д.а. Шепітько В.Ю.
4. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підручник для студ. вищих навч. закл. К.: Ін Юре, 2010. – 496 с.

2009 р.

1. Керівництво з розслідування злочинів: науково-практичний посібник / Кол. авторів: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.; За ред. В.Ю. Шепітька. – Х.: «Одіссей», 2009. – 960 с. – 72,3 д.а.
2. Криминалистика: Курс лекций. Изд-е 3-е. – Харьков: ООО «Одиссей», 2009.- 368 с.

2008 р.

1. Руководство по расследованию преступлений: научно-практическое пособие / Отв. Ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд.. пересмотр. и  доп. – Москва: Норма, 2008. – С.283-327.
2. Криміналістика: Підручник / Кол. Авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. В.Ю. Шепітько. – 4-е вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 464 с.
3. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 240 с.
4. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнава-чів] / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О.Коновалова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.Вид. Дім «Ін Юре», 2008. – 728 с.
5. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Криміналістика» (відповідно до вимог ECTS). - Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 155 с.
6. Шепітько В.Ю., Чорний Г.О. Програма навчальної дисципліни “Психологія судової діяльності”. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008 – 7 с.
7. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. Програма навчальної дисципліни «Криміналістика». Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 18 с.
8. Шепітько В.Ю., Булулуков О.Ю., Грузкова В.Г. Програма навчальної дисципліни «Практикум з криміналістики». Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 9 с.
9. Шепітько В.Ю., Курман О.В., Марушев А.Д. Програма навчальної дисципліни «Розслідування злочинів в сфері господарської діяльності». Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 12 с.
10. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О., Журавель В.А. Програма навчальної дисципліни «Психологія (загальна та юридична)». Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 15 с.
11. Шепітько В.Ю., Глібко В.М., Курман О.В., Марушев А.Д. Програма навчальної дисципліни «Судова бухгалтерія». Х.: Нац. юрид. акад. Украї-ни, 2008. – 13 с.
12. Криміналістичне дослідження скляних і полімерних розсіювачів вітчизняного та іноземного виробництва: Методичні матеріали / Авдєєва Г.К., Волобуєва С.В., Дубинка В.І., Носатенко Ю.О., Рябухина В.О. – Х.: ХНДІСЕ, 2007. – 104 с.
13. Українсько-російський словник спеціальних термінів криміналістичної експертизи холодної зброї / Авдєєва Г.К., Рябухіна В.О. – Х.: ХНДІСЕ, 2008. – 208 с.

Довідкова та навчально-методична література, огляди, коментарі:
 
2016 р.
 
 
1. Програма навчальної дисципліни «Правові засади криміналістики» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 19 c.   - 0,9 д.а. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp3.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.).
2. Програма навчальної дисципліни «Судова експертиза» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. Ю. Шепітько, Г. К. Авдєєва. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 15 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp6.swf. (не увійшло до звіту 2016 р.). - 0,7 д.а.

 

3. Програма навчальної дисципліни «Сучасна правова система України : стан та перспективи розвитку» (галузь знань 08 Право, освітньо-кваліфікаційний рівень «Доктор філософії», спеціальність 081 «Право») / уклад.: В. С. Батиргарєєва, В. І. Борисов та ін. – Харків: НДІ ВПрЗ НАПрНУ, 2016. – 51 c.   [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://ivpz.org/images/text_web_file/programa_asp8.swf (Авдєєва Г.К. – 0,5 д.а.). (не увійшло до звіту 2016 р.).

Наукові статті

2017 р.

1. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Стороженко С.В. Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2017. – № 1 (88). – С. 161-172. (0,7 д.а.) (ISSN: 1993-0909 - включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Варшава, Польща).
2. Шепітько В. Ю. , Щур Б. В. Нейтралізація протидії розслідування злочинів (судовий розгляд кримінальних справ)  /  Щорічник українського права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин – Х. : Право, 2017 – № 9. – С. 279-290 (0,5 д.а.)
3. Шевчук В. М. Роль типових тактичних операцій у розробленні криміналістичних методик / В. М. Шевчук //  Сучасні проблеми криміналістичної методики розслідування наукові читання (м. Одеса, 7 квітня 2017 р. ). – Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – (0,5 д.а.)
4. Шевчук В. М. Проблеми удосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності / В. М. Шевчук // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / ред. кол. : В. І. Борисов та ін. — Х. : Право, 2017. — Вип. 33. (0,5 д.а.) 
5. Шевчук В. М. Проблеми побудови та реалізації методики розслідування  контрабанди фальсифікованих лікарських засобів / В. М. Шевчук // Митна справа. — 2017. — № 4. (0,5 д.а.)
6. Шевчук В. М. Способи вчинення контрабанди вогнепальної зброї та боєприпасів: проблеми дослідження у сучасних умовах  / В. М. Шевчук // Митна справа. — 2017. — № 5. (0,5 д.а.)
7. Авдєєва Г. К., Стороженко С.В.. Електронні сліди : поняття та види // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка : Наук.-теоретич. журнал. – Вип. №1 (77). – Сєверодонецьк, 2017. – С. 168-175. (0,45 д.а.)
8. Білоус В. В. Стан і перспективи впровадження прогресивних інформаційних технологій у сфері забезпечення громадської безпеки та громадського порядку / Судова та слідча практика. – 2017. – № 3. – С. 62-70. (0,5 д.а.)
9. Білоус В. В. Актуальні питання впровадження повного фіксування судового процесу технічними засобами // Jurnalul juridic national: teorie şi practică / National law journal: theory and practice / Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2017. – № 2. – С. 178-183.  (0,6 д.а.)
10. Гетьман Г. М. Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця в слідчій діяльності  / Проблеми законності. – 2017. – № 136. – С. 173-180 (0,5 д.а.)
11. Гетьман Г. М. Проблеми розробки та використання науково-технічних засобів щодо моделювання особи невідомого злочинця у криміналістиці / Юридичний науковий електронний журнал (в редакції) (0,5 д.а.)
12. Шепітько В. Ю. Шлях до науки: факти, лише факти. Вибрані праці / В.В. Тіщенко – Одеса: Вид. Дім «Гельветика», 2017. – С. 8-9 (0,1д.а.)
13. Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Судова експертиза у світлі судової реформи в Україні  //  Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 412-414. (0,2 д.а.)
14. Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Реформування судово-експертної діяльності: шляхи та напрями.  Луганський державний університет внутрішніх справ  імені Е.О. Дідоренка, м. Сєвєродонецьк. Конференція 19 травня 2017 р. (0,3 д.а.) (в редакції)
15. Шевчук В. М.   Проблеми формалізації та творчого підходу в слідчій та судовій діяльності  / В. М. Шевчук // Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції: 1-й Харк. кримінал. процесуал. полілог : присвяч. 50 річчю кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та 85 річчю від дня народження  доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Ю. М. Грошевого (м. Харків, 16 грудня 2016 р. ) / редкол. : О. В. Капліна, В. І. Маринів, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2017. - С. 69-76. (0,3 д.а.)
16. Шевчук В. М.  Вплив наукових ідей Л. Ю. Ароцкера на формування концепції тактичних операцій у судовому провадженні / В. М. Шевчук // Ароцкерівські читання : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видат. вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Л. Ю. Ароцкера (Полтава, 25 трав.  2017 р.) / МЮУ, ХНДІСЕ. – Харків : Право, 2017. - С. 7-9. (0,3 д.а.)
17. Шевчук В. М. Актуальні проблеми комплексного застосування тактичних засобів у протидії злочинності / В. М. Шевчук //  International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28, 2017. Sandomierz. - 204 pages. - Р. 194-197. (0,3 д.а.)
18. Шевчук В. М.  Місце тактичних операцій у процесі кримінального провадження / В. М. Шевчук // Сучасні напрямки розвитку судової експертизи та криміналістики : збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памяті засл. проф. М. С. Бокаріуса (м. Харків, 20 груд.  2016 р.) / МВС України, Харків. Нац. ун-т внутр. справ,  МЮУ, ХНДІСЕ. – Харків : ХНУВС, 2017. - С. 301-304. (0,3 д.а.)
19. Білоус В. В. Криміналістичне вчення про фіксацію доказової інформації у процесі взаємодії суспільства і держави // Право, суспільство і держава: форми взаємодії: Міжнародна науково- практична конференція, м. Київ, 13-14 січня 2017 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2017. – С. 111–114. (0,2 д.а.)
20. Білоус В. В. Наукові криміналістичні рекомендації і пріоритетні напрями реформування національного законодавства // Реформування національного та міжнародного  права: перспективи та пріоритети: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20-21 січня 2017 р.) – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2017. – С. 97–101. (0,2 д.а.)
21. Білоус В. В. Перспективні напрями удосконалення законодавства з питань функціонування та розвитку сектору безпеки і оборони України // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 10-11 лютого 2017 р. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – С. 137–141. (0,2 д.а.)
22. Білоус В. В., Білоус О. П. Криміналістичні засоби детінізації ринку праці в Україні // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 23 лютого 2017 року. Тези наукових доповідей. – К.: Видавничий дім “АртЕк”, 2017. – С. 117-125.  (0,1) д.а.
 
2016 р.
 
1. Shepitko V., Kramarenko V. Problems of Tactics of the Court Investigation Internal Security. Poland, Policy Academy, 2015. Jan-Jun. 2015, Vol. 7. Issue 1, p. 81-88 (0,5 д.а./0,25 д.а. В.Ю. Шепітько) - (Index Copernicus, CEJSH, ERIH PLUS, NUKAT, CJPI, IBSS, WorldCat, ZDB, Google Scholar) –  (не ввійшло до звіту за 2015 рік);
2. Шепітько В.Ю., Шевчук В.М., Білоус В.В. Керик Л.І. Система заходів протидії незаконному збагаченню у сучасних умовах // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип 15. – 2016. – С. 5-16 (0,9 д.а.);
3. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Консолідація криміналістичних знань в умовах історичних перетворень та глобалізації сучасного світу // Щорічник укр.  права : зб. наук. пр. / відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2016. – № 8. – С. 308-318. – 0,8 д.а. / Шепітько В.Ю. (0,4 д.а.);
4. Авдєєва Г.К. Сліди злочинів у сфері використання інформаційних  технологій: способи виявлення // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 30. – С. 88-99 (0,5 д.а.);
5. Авдєєва Г.К. Використання спеціальних знань у боротьбі з  комп’ютерною злочинністю // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. Справ ім. Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журн. – Вип. 1 (73). – 2016. – С. 268-277 (0,5 д.а.);
6. Авдеева Г.К. Криминалистические экспертизы сегодня – реальность или миф ? // Криминалист первопечатный. – Х. : Апостіль, 2016. – № 13. – С. 73-79 (0,5 д.а.);
7. Білоус В.В. Тактика і стратегія захисту бізнесу в умовах реформування правоохоронних і контролюючих органів // матеріали VI щорічної української конференції ЛАКОКРАСКА.UA (м. Ірпінь, 9-11 лютого 2016 р.). – С. 13-16 (0,5 д.а);
8. Білоус В.В. Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози // Право і суспільство. –2016. –  № 2. – С. 188-195 (0,6 д.а.) – Google Scholar;
9. Білоус В.В. Система фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі: проблеми впровадження і шляхи їх вирішення // Право і суспільство. – № 4, 2016. – С. 101–109. – (0,6 друк. арк.) –  Google Scholar
10. Білоус В.В. Аерофото- і космічна зйомка як інноваційні напрями розвитку криміналістичної техніки // Visegrad journal on human rights, –2016. – № 3. – С. 27-33 (0,5 д.а.);
11. Веліканов С.В. Часова ознака причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Х. : Право, 2016. – С. 90-98(0,8 д.а.);
12. Керик Л.І. Доведення до самогубства: організація та планування розслідування  // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр., № 16. – Х. : Право, 2016. – С. 98-107 (0,5 д.а.);
13. Затенацький Д. В. Психологічна природа тактичних прийомів, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів // Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Всеукр. фонд юрид. науки акад. права В. В. Сташиса, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ: [б. в.]. Право і суспільство : наук. журн. – Вип. № 6. – Дніпро, 2016. – С. 11-20 (0,5 д.а.);
14. Затенацький Д. В. Використання інноваційних технологій спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Вип. 32. – Х. : Право, 2016. – С. 108-116 (0,5 д.а.);
15. Гетьман Г.М. Інноваційні напрями моделювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр. – Вип. 16. – Х. : Право, – 2016. – С. 117-123 (0,5 д.а.);
16. Гетьман Г.М. Сутність та значення психологічного профілювання особи невідомого злочинця в діяльності органів кримінальної юстиції України // [Електронний ресурс] Юрид. наук. електрон. журн. http://www.lsej.org.ua/4_2016/52.pdf. – С. 186-189  – № 4. – 2016. – Режим доступу : Заголовок з екрану (0,5 д.а.);
Тези наукових доповідей:
17. Шепітько В.Ю.  Роль судової експертизи у сучасній моделі кримінального судочинства // Теорія і практика судової експертизи : матеріали «круглого столу» (12 травня 2016 р., м. Київ, НАВС України). – К. : Навч.-наук. ін.-т № 2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 358-361 (0,2 д.а.);
18. Shepitko Valery, Shepitko Michael. Problems of teaching criminalistics in Ukraine», Problemy Wspolczesnej Kryminalistyki. Tom XX. Polske Towarysrvo Kryminalystychne.  – P. 237-248.0,25 друк. арк.
19. Авдєєва Г. К. Проблеми використання спеціальних знань у змагальному кримінальному судочинстві України // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. (19 жовт. 2016 року). – К.: Нац. акад. прок. України, 2016. – С. 83-86 (0,2 д.а.);
20. Авдєєва Г. К. Роль судової експертизи у забезпеченні принципу обґрунтованості юридичної відповідальності за правопорушення  в інформаційній сфері // Теорія і практика  юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. конф. / 8 черв. 2016 р., м. Київ / упорядн. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – К. : НДІІП НАПрН України, Апарат РНБО України, КНДІСЕ  Мінюсту України, НТУУ «КПІ», 2016. – С. 93-96. – Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/maket_zbirrnika_27-06-16_0.pdf – Заголовок з екрану;
21. Авдеева Г.К. Проблемы судебно-экспертного обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в Украине // материалы межд. науч.-практ. конф. «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» г. Минск, 5-6 октября 2016 г.; 
22. Білоус В.В. Про взаємодію вчених-криміналістів з громадянським суспільством з метою реформування України // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. “Актуальна юриспруденція”, м. Київ, 25 лютого 2016 р. – К. : Видав. дім АртЕк, 2016 . – С. 131-135 (0,2 д.а.)– Science Index;
23. Білоус В.В. Проблеми законодавчого регулювання військового обліку і криміналістичної ідентифікації військовозобов’язаних // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 р.). – Од. : Міжнарод. гуманіт. ун-т, 2016. – С. 173-178 (0,2 д.а.);
24. Білоус В.В. Євроінтеграційний контекст криміналістичних проблем розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства  // О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic : materialele conferinței internaționale științifico-practică (25-26 martie 2016). – Chișinău. – С. 156-159 (0,2 д.а.);
25. Білоус В.В. Роль засобів криміналістики у протидії кіберзлочинності / Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С. 15-20 (0,3 д.а.);
26. Білоус В.В. Комплексна ідентифікаційна реформа крізь призму потреб органів кримінальної юстиції // Теорія і практика судової експертизи: зб. матеріалів «круглого столу» / редкол. : Кобилянський О.Л., Чорноус Ю.М., Свобода Є.Ю. – К. : Навч.-наук. ін.-т № 2 Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 50-53 (0,2 д.а.);
27. Білоус В.В. Криміналістичне значення метаданих цифрової фотографії // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.(м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 р.) / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – С. 134-137 (0,2 д.а.);
28. Білоус В.В. Актуальні питання реформування юридичної освіти та професійної підготовки юристів в Україні // “Innovative educational technologies: European Union expeirence and its implementation to the training of lawyers” : the abstracts of scientifically-methodological works by the results of international   scientifically-educational intership, which was organized by Pan-European University for scientists of law schools of Ukrainian universities on August 10-13, 2016 in Bratislava, Slovak Republic. – Bratislava, 2016. – P. 16-19 (0,2 д.а.);
29. Веліканов С.В. Ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали  міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.). – Од. : ГО "Причорноморська фундація права", 2016. – С.113-116 (0,2 д.а.);
30. Веліканов С.В. Виявлення криміналістичних ознак використання криптовалют у вчиненні кіберзлочинів // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 19 квіт. 2016 р.) / за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2016. – С.23-25 (0,2 д.а.);
31. Веліканов С.В. Формальні ознаки причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності : матеріалим міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  9-10 вересня 2016 р.). – Од. : ГО "Причорноморська фундація права", 2016. – С. 101-104 (0,2 д.а.);
32. Веліканов С.В. Протидія контамінації електронних слідів при проведенні слідчих (розшукових) дій // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.). – Х. : Право, 2016. – С.152-155 (0,2 д.а.);
33. Веліканов С.В. Необхідні та достатні умови у встановленні причинно-наслідкового зв’язку в криміналістиці // Права та обов’язки людини у сучасному світі : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса,  11-12 листопада 2016 р.). – Од. : ГО "Причорноморська фундація права", 2016. – C. 25-29 (0,3 д.а.) ;
34. Затенацький Д.В. Деякі особливості використання комп’ютерного фоторобота при актуалізації ідеальних слідів // Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2016 р., м. Дніпро). – Дніпро: ДГУ, 2016. – С. 13-18. (0,25 д.а.);
35. Затенацький Д.В. Особливості постановки нагадувальних запитань з метою актуалізації ідеальних слідів //  Актуальні проблеми кримінального права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (9 грудня 2016 р., м. Одеса) – Од. : МГУ; ІНМП ПРЦ НАПНУ, 2016. – С. 220-226. (0,25 д.а.);
36. Затенацький Д. В. Особливості пред’явлення речових та письмових доказів з метою актуалізації ідеальних слідів // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 грудня 2016 р., м. Херсон) – С. 28-34. (0,25 д.а.).
37. Гетьман Г.М. Моделювання особи невідомого злочинця: інноваційні напрями в діяльності органів кримінальної юстиції // Юрид. науки: проблеми та перспективи : матеріали  Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 24-25 червня 2016 р.). – Запоріжжя: Класичн. приват. ун-т, 2016. – С. 115-117 (0,3 д.а.)
Довідкова література, огляди, коментарі:
38. Криміналістика : підручник / В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель (та ін.) / за ред. В.Ю. Шепітька. – 5-те вид. переробл. та допов. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с. (37,2/18,6 Шепітько В.Ю.);
39. Шепитько В.Ю. Дела служебного пользования: невыдуманные истории и аналитические рассуждения прокурора Хачатряна С. П. (предисловие к очеркам). – Х. : Апостіль, 2016. – С. 3-4 (0,1 д.а.);
40. Шепітько В.Ю. Криміналістика для дітей (середнього так старшого шкільного віку) : довідник. – Х. : Апостіль, 2016. – 108 с. (3,38 д.а.);
41. Шепітько В.Ю. Вступ до навчального курсу «Криміналістика» : лекція. – К. : Ін Юре, 2016. – 192 с. (7,02 д.а.);
42. Шепітько В. Ю.,  Полях А.М., Макаренко Н.К., Петюнін Г.П. Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори : словник-довідник для працівників правоохоронних органів. – Х. : Апостіль, 2016. (12,6/3,15 Шепітько В. Ю.);
Textbook of criminalistics. Volume l : General Theory Edited by H. Malevski, V. Shepitko (підручник). – Kharkiv : Apostille Publishing House LLC, 2016. – 473 p. (7,12д.а. В.Ю. Шепітько).
 
2015 р.
 
1. Shepitko V. Criminalistics in the system of legal sciences and its role in the global world // Щорічник українського права : зб. наук. пр.. / відп. За вип.. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – № 7. – С. 235-243. – 0,5 д.а.
2. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Наукові досягнення та перспективи діяльності лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» // Нариси до історії Науково-дослідного інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України / за ред. В.І. Борисова та В.С. Батиргарєєвої. – Х. : Право, 2015. – С. 135-163. – 1 д.а.
3. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Свідоцтво № 60084 про реєстрацію авторського права на твір «Слідчий прецедент», видане Державною службою інтелектуальної власності України від 9 червня 2015 р. – 0,5 д.а.
4. Шепітько В.Ю., Білоус В.В. Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху // Проблеми боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Вип. 29. – Х. : Право, 2015. – С. 109-118. – 0,5 д.а.
5. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Допит експертів в суді (ст. 356) // Науково-практичний коментар кримінального процесуального кодексу України : у 4 т. / за заг. ред. О.В. Стовби. – Х. : Апостиль, 2015. – Т. 3. – С. 121-129. – 0,6 д.а./0,3 д.а. В.Ю. Шепітько.
6. Шепітько В.Ю., Шепітько М.В. Консолидация криминалистических знаний в условиях исторических преобразований и глобализации современного мира // Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение и практика : матеріали 11 міжнар. наук.-практ. конф. (25-27 червня 2015 р., Вільнюс, Литва.) – С. 21-36. – 0,8 д.а. /0,4 д.а. В.Ю. Шепітько.
7. Шепітько В.Ю., Щур Б.В. Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, які вчиняються організованими групами // Наук. вісн. Львів. комерційної акад. : зб. наук. пр. – Вип. 2. – Л. : ТзОВ «Камула», 2015. – С. 326-335. – 0,5 д.а. /0,25 д.а. В.Ю. Шепітько.
8. Avdeeva. G. The Influence of Human Factor on Forming on Internal Beliefs Forming of Forensik Expert (Авдеева Г.К. Влияние субъективного фактора на формирование внутреннего убеждения судебного эксперта) // Криминалист первопечатный. – Вип. 10. – Х. : Апостіль, 2015.  – С. 62-74. – 0,7 д.а.
9. Авдеева Г.К. Проблемы регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка : наук.-теорет. журнал. – Вип. 2 (70). – Суми, 2015. – С. 34-42. – 0,5 д.а.
10. Авдеева Г.К. Тенденции развития судебной экспертизы // Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Спец. вип. 1. – Луганськ, 2014. – С. 47-51. – 0,35 д.а.
11. Авдєєва Г.К. Злочини, скоєні з використанням інформаційних технологій: сліди та способи виявлення // Криминалистика и судебная экспертиза : Міжвід. наук.-метод. зб. – Вип. 60. – К. : Мін. юстиції України, 2015. – 0, 45 д.а.
12. Білоус В. В. Законодавче забезпечення генетичної ідентифікації в Україні: проблеми теорії і практики криміналістики // Право і суспільство. – № 5-2. – ч. 3. – 2015. – С. 216-224. – 0,6 д.а.
13. Білоус В. В. Проблеми законодавчого та інформаційного забезпечення геномної ідентифікації в Україні // Науковий вісних Херсонс. держ. ун-ту. Серія юридичні науки. – Вип. 3. – Т. 3, 2015. – С. 78-84. – 0,6 д.а.
14. Білоус В. В. Проблеми інформатизації процесу ідентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 67-74 – 0,7 д.а.
15. Затенацький Д. В. Використання психологічних знань в процесі формування ідеальних слідів // Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : зб. наук. пр. : у 2-х т. – Х. : Апостіль, 2014. – Т. 1. – С. 285-298. – 0,5 д. а.
16. Затенацький Д.В. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : у 3-х т. / за ред. О. В. Стовби. –Х. : Апостіль, 2015. – Т. 2. – С. 201-208, 212-223, 236-240. – 1,5 д.а.
17. Керик Л. І. Доведення до самогубства: способи та технології // Криминалист первопечатный. – 2015. – № 9. – С.  96-106. – 0,6 д.а.
18. Керик Л.І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – Вип. 130. – С. 162-168. – 0,5 д.а.
19. Керик Л.І. Роль обстановки у структурі механізму доведення до самогубства // Теорія та практика судової експертизи та криміналістики : зб. наук. пр., 2015. – № 15. – 0,5 д.а.

Тези наукових доповідей
20. Авдеева Г.К. Проблемы процессуальной регламентации судебной экспертизы в уголовном процессе Украины // Теория и практика судебной экспертизы в совре-менных условиях : материалы междунар. научн.-практ.  конф. (г. Москва, 22-23 января 2015). – М. : Проспект, 2015. – С. 15-19. – 0,3 д.а.
21. Білоус В. В. Open data і OSINT як актуальні категорії інформаційного забезпечення розслідування злочинів // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали міжнар. «круглого столу» (29 трав. 2015 р., м. Одеса) / відп. за вип. : В. В. Тіщенко, О. В. Ващук ; НУ ОЮА ; ПРЦ НАПрН України. – О. : Юрид. літ., 2015. – С. 27-34.  – 0,3 д.а.
22. Білоус В. В. Використання інформаційних технологій з метою вдосконалення механізму захисту прав і свобод людини у кримінальному судочинстві // Право і держава: проблеми розвитку і взаємодії у XXI ст. : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30-31 січня 2015 р. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 161-164. – 0,2 д.а.
23. Білоус В. В. Жертви військових конфліктів: актуальні проблеми криміналістичної ідентифікації // Юрид. наук. електрон. журн. «De Lege Ferenda»: Правове врегулювання військових конфліктів у ХХІ столітті. – 2015. – С. 7-11. – 0,2 д.а.
24. Білоус В. В. Криміналістичні аспекти впровадження автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Одеса, 6-7 лютого 2015 р. – О. : Міжнар. гуманіт. ун-т, 2015. – С. 191-195. – 0,2 д.а.  
25. Білоус В. В. Проблеми інформатизації процесу ідентифікації загиблих під час проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2. – С. 67-74 - 0,7 д.а.
26. Білоус В. В., Білоус О. П. Використання потенціалу податкового компромісу в криміналістичній тактиці // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 23-24 січня 2015 р.). – Х. : Асоц. аспірантів-юристів, 2015. – С. 81-86. – 0,2 д.а.
27. Веліканов С.В. Інформаційна природа причинно-наслідкового зв'язку в криміналістиці // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів :  матеріали IIІ Міжнар. «круглого столу», м. Одеса, 29 травня 2015 р. – О. : Фенікс, 2015. – С. 120-124. – 0,3 д.а.
28. Веліканов С.В. Проблеми вдосконалення та уніфікації термінології щодо електронних пристроїв у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання : матеріали Наук.-практ. конф., м. Харків, 30 вересня–1 жовтня 2015 р. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2015. – С. 112-116. – 0,3 д.а.
29. Затенацький Д.В. Механізм формування ідеальних слідів // Юридична наука: виклики і сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12-13 червня 2015 р.). – О. : Причорноморська фундація права, 2015. – С. 125-127. – 0,2 д.а.

Довідкова література, огляди, коментарі
30. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : у 4-х т. / за ред. О.В. Стовби. — Х. : Апостіль, 2015. – Т. 2. – 329 с. (статті 246-275 автори – В.Ю. Шепітько, Д. В. Затенацький та ін.).

2014 р.

1. Авдеева Г.К. Проблемы проведения судебной экспертизы компьютерной программы как объекта авторского права // Журнал Суда по интеллектуальным правам [Електронний ресурс]. – М.: Фонд «правовая поддержка», 2014. – Режим доступу: http://ipcmagazine.ru. – Заголовок з екрану. (0,5 д.а).
2. Авдеева Г.К., Бобрицкий С.М. Организационно-методические и нормативно-правовые проблемы обеспечения производства новых видов судебных экспертиз // Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз : материалы междунар. научн.-практ.  конф. ( г. Москва, 15-16 января 2014). – Москва : Проспект, 2014. – С. 7- 11. (0,5 д.а).
3. Авдєєва Г.К., Прохоров-Лукін Г.В. Регламентація та використання спеціальних знань у судочинстві країн Європи // Матер. круглого стола «Судебно-экспертная деятельность в Украине: проблемы и перспективы», проводимого Крымской Академией Наук совместно с Крымским отделением Международного Конгресса Криминалистов, Кафедрой уголовного процесса и криминалистики Таврического национального университета им. В.И. Вернадского и Крымской экспертной службой. ( г. Симферополь, 12 ноября 2013). [Електронний ресурс]. – Симферополь, 2014. CD-версия. (0, 5 д.а.).
4. Белоус В. В. Информационные технологии: новая категория криминалистики или очередное «модное» увлечение? // Криминалист первопечатный. – 2014. – № 8. – С. 103-115 (0,5 д.а.).4. Великанов С.В. Установление причинности в компьютерно-технической экспертизе // Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз : материалы междунар. научн.-практ.  конф. ( г. Москва, 15-16 января 2014). – Москва : Проспект, 2014. – М. : Проспект, 2014. – (С. 59-62). (0,4 д.а).
5. Белоус В. В. Информационные технологии: новая категория криминалистики или очередное «модное» увлечение? // Криминалист первопечатный. – 2014. – № 8. – С. 103-115 (0,5 д.а.).  
6. Великанов С.В. Роль теории причинности в преподавании криминалистики // Модели преподавания криминалистики : история и современность. Сборник научных трудов / под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х. : Апостиль, 2014. (С. 167-179). (0,5 д.а.)
7. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 27. - С. ……. (в редакції) (0,5 д.а.).
8. Шепітько В.Ю. Проблемы становления и развития криминалистики как университетской дисциплины в Украине // Модели преподавания кри-миналистики: история и современность. Сборник научных трудов / под ред. Н. П. Яблокова и В. Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2014. – С. 63-73. (0,5 д.а.)
9. Шепітько В.Ю. Проблемы формирования тактики судебного следствия // Воронежские криминалистические  чтения : сб. науч. трудов. – Вып. 16 / под ред. О. Я. Баева. – Воронеж : Издательский  дом ВГУ, 2014. – С. 263-275. (0,5 д.а.)
10. Шепітько В.Ю. Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики // Ежегодник украинского права: сб. науч. труд. – Харько: Право, 2014. – № 6. – С. 530-536. (0,5 д.а.).

2013 р.

1. Shepitko V. Special Knowledge in Criminal Procedure: Essence, Borders, and Role // Sociology Study. – Vol. 2. – Number 12; December 2012. – С. 927-933 (0,3 д.а.).
2. Shepitko V. Special Knowledge in Criminal Procedure: Essence, Borders, and Role // Sociology Study (Volume 2, Number 12, December 2012) – С. 927-933. – 0,3 д.а.
3. Авдєєва Г.К. Проблемы установления факта нарушения авторского права на компьютерную программу // Криминалистика и судебная експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. – К.: КНДІСЕ МЮУ, 2013. – Вип. 58. – Ч.2. – С. 540-548 (0,5 д.а.).
4. Авдєєва Г.К. Судебная експертиза: современные возможности и тенденции развития // Преступность в западной Сибири: актуальне про-блемы профілактики и расследования преступлений: сб. статей Всерос. науч.-практ. конф. (28 февраля – 1 марта 2013 г.). – Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 2013. – С. 73-77 (0,35 д.а.).
5. Авдєєва Г.К. Тенденции развития судебной экспертизы // Вісн. ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: Спец. вип. № 1 «Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні». – Луганськ: Вісн. ЛДУВС. – 2013.– С. 48-52 (0,35 д.а.).
6. Авдєєва Г.К., Прохоров-Лукин Г.В. Міжнародний досвід регламентації та використання спеціальних знань у судочинстві //  Юрид. вісн. України / Законотворення. – 2013– № 42. (0,8 д.а. / 0,4 д.а. Авдєєва Г.К.).
7. Білоус В.В. Упровадження біометричних технологій запобігання порушенням законотворчої процедури // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 15-23 (0,5 д.а.).
8. Веліканов С.В. Події-причини як елемент предмету теорії причинності в криміналістиці // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. – 0,5 д.а.
9. Гетьман Г. М. Використання методу моделювання під час встановлення особи невідомого злочинця  / Г. М. Гетьман // [Електронний ресурс] Теорія і практика правознавства : електор. наук. фахове вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого»). – 2013. – № 2 (4). – Режим доступу : - д.а.
10. Гетьман Г. М. Застосування методу моделювання під час формування слідчих версій / Г. М. Гетьман //  Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2013. – Вип. 13. – С. 169-176. – 0,5 д.а.
11. Гетьман Г. М. Використання методу моделювання під час встановлення особи невідомого злочинця  [Електронний ресурс] // Теорія і практика правознавства: електр. наук. фахове вид. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»). – 2013. – № 2 (4). – Режим доступу : http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/41.pdf. – Заголовок з екрана (0,5 д.а.).
12. Гетьман Г. М. Застосування методу моделювання під час формування слідчих версій //  Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2013. – Вип. 13. – С. 169-176 (0,5 д.а.).
13. Журавель В.А. Прогностична функція криміналістики // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Х.: Право, 2013. –  С. 878-900 (1,0 д.а.).
14. Журавель В.А. Види окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. пр. – Донецьк: Донец. юрид. ін-т МВС України, 2013. – №1(52). – С. 83-90 (0,7 д.а.).
15. Журавель В.А. Концептуальні підходи до модернізації окремих криміналістичних методик // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 956-981 (1,5 д.а.).
16. Журавель В.А. Концептуальные подходы к модернизации криминалистических методик // Ежегодник укр. права: сб. науч. тр. / отв. за вып. А. В. Петришин. – Х.: Право, 2013. – С. 557-571 (0,6 д.а.).
17. Журавель В.А. Міжнаукові зв’язки криміналістики // Вісн. Нац. акад. правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право,  2013. – Вип. 3 (74). – С. 227-237 (0,8 д.а.).
18. Журавель В.А. Міжнаукові зв’язки криміналістики // Правова доктрина України: у 5 т. – Х.: Право, 2013. Т. 5. Кримінально- правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В.Я. Тацій, В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова. – С. 900-913 (1,0 д.а.).
19. Журавель В.А. Слідчі (розшукові) дії як засоби формування доказів за чинним КПК України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2013. – Вип. 13. – С. 26-39 (0,8 д.а.).
20. Шепитько В.Ю. Воздействие в уголовном судопроизводстве: проблема правомерности и допустимости // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. тр. – Вып. 15 / под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. – С. 326-337 (0,5 д.а.).
21. Шепитько В.Ю. Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х: Право, 2013. – Вип. 13. – С. 5-13 (0,5 д.а.).
22. Шепитько В.Ю., Шевчук В.М. Роль современных информационных технологий в формировании и реализации тактических операцій // Информационные технологии в обществе и правовой сфере: сб. науч. ст. – Вып. 1. – Калининград: Калинин. филиал СПБУ МВД России, 2013. – С. 188-196 (0,5 д.а. / 0,25 д.а. В.Ю. Шепітько).
23. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2013. – № 2(73). – С. 308-314 (1 д.а.).
24. Павлюк Н.В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх під час досудового розслідування  // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – С. 186-197 (0,5 д.а.).
25. Соколенко, М. О. Ситуаційна зумовленість побудови алгоритмів допиту  // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 24. – С. 252-259  (0,5 д.а.) (не увійшло до Звіту 2012 р.).
26. Хань О.О. Функції планування та програмування слідчих дій // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 24. – С. 245-251 (не увійшло до Звіту у 2012 р.) (0,5 д.а.).
27. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г. К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Павлюк Н.В. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 24. – С. 131-142 (0,6 д.а.).
28. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії // Вісник Нац. акад. правових наук : зб. наук. праць / редкол. : В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 2 (73). – С. 308-313. – 1 д.а.
29. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г. К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Павлюк Н.В. Криміналістичні засоби та інноваційні технології у боротьбі зі злочинністю // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип. 24. – С. 131-142. – 0,6 д.а.
30. Шепитько В. Ю. Воздействие в уголовном судопроизводстве: проблема правомерности и допустимости // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 15/ под ред. О. Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2013. –   С. 326-337. – 0,5 д.а.
31. Шепитько В. Ю. Предмет, система и задачи криминалистики в XXI веке // Криминалистика и судебная єкспертиза: наука, обучение, практика: матер. IX междунар. науч.-практ. конф. (21-22 июня 2013 г., г. Вильнюс, Литва). – Часть ІІ. – С. 32-44. – 0,5 д.а.
32. Шепитько В. Ю. Система следственных действий в структуре уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х : Право, 2013. – Вип. 13. – С. 5-13. – 0,5 д.а.
33. Шепитько В. Ю., Шевчук В. М. Роль современных информационных технологий в формировании и реализации тактических операцій // Информационные технологии в обществе и правовой сфере. Сб. науч. статей. Вып. 1. – Калининград: Калининградский филиал СПБУ МВД России, 2013. – С. 188-196. – 0,5 д.а. / 0,25 д.а. Шепітько В.Ю.
34. Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності // Вісник академії правових наук України. – Х.: Право, 2013. – № 2(73). – С.308-314. – 0,5 д.а.
35. Шепітько В. Ю. До читача, к читателю, to the reader // Криміналіст першодрукований Видавнича агенція «Апостіль». Вип. № 6. – 2013. – С. 5-7. – 0,1 д.а.
36. Шепітько В. Ю. До читача, к читателю, to the reader // Криміналіст першодрукований Видавнича агенція «Апостіль». Вип. № 7. – 2013. – С. 5-7. – 0,1 д.а.

2012 р.

1. Авдєєва Г.К. Криміналістична характеристика незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 189-201.
2. Білоус В.В. Криміналістичні коментарі кодифікованих законодавчих актів: проблеми і шляхи їх вирішення // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 202-214.
3. Білоус В.В. Про запровадження інформаційних і комунікаційних технологій у навчальний процес з криміналістики // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр./ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2012. – Вип. 118. – С. 166-175.
4. Веліканов С.В. Інтерпретація терміну «факти та обставини» в контексті ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Вип. 12. Харків. 2012. – С. 34-44.
5. Журавель В.А. Концептуальные подходы к модернизации криминалистических методик // Современное состояние и развитие криминалистики: Сб. науч. тр. под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х.: Апостіль, 2012. – С. 186-203.
6. Журавель В.А. Окремі криміналістичні методики розслідування злочинів: проблеми формування та модернізації / В.А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./ редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип. 23. – С. 17-28.
7. Журавель В.А. Проблеми адаптації криміналістичних методик розслідування злочинів / В.А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. – Х.: Право, 2012. – Вип. 12. – С. 15-24.
8. Павлюк Н. В. Залучення спеціаліста у допиті неповнолітніх – напрямок оптимізації розслідування злочинів // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. праць. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 215-222.
9. Шепитько В.Ю. Инновации в криминалистике и их использование в деятельности органов досудебного следствия // Щорічник українського права: зб. наук. праць. – Х.: Право, 2012. – № 4. – С.525-530.
10. Шепитько В.Ю. Криминалистика XXI века: предмет познания, задачи и тенденции в новых условиях // Современное состояние и развитие криминалистики: сб. науч. трудов под ред. Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепитько. – Х.: Апостиль, 2012. – С. 41-54.
11. Шепитько В.Ю. О криминалистическом понимании личности преступника: некоторые позиции и размышления // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 14 / под. ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2012. – С. 263-272.

2011 р.

1. Авдеева Г.К. Анализ следов-отображений на месте происшествия с целью установления давности их образования // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наукових праць. – Х.: Право, 2011. – С. 332-340
2. Авдеева Г.К. Установление соответствия торговых марок публичному порядку, принципам гуманности и морали: тенденции и перспективы // Вестник патентного поверненого. – К., 2011. - №1(22). – С. 9-15.
3. Веліканов С.В. Підходи до типізації слідчих ситуацій // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Харків: Право, 2011. – Вип. 21. – С. 210-220.
4. Білоус В.В. Інноваційні напрямки інформатизації судочинства / Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 11 / Ред. кол.: М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х.: Право, 2011. – С. 97-106.
5. Журавель В.А. Новий крок щодо розвитку криміналістичних методик розслідування злочинів // Криміналіст першодрукований: міжнар. наук.-практ. юрид. журнал.
Х. : Апостіль, 2011. Вип. 2. С. 150-151.
6. Журавель В.А. Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування // Вісник НАПрН України. – Х.: 2011. Вип. 2. – С. 202-213.
7. Журавель В.А. Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів // Вісник НАПрН України. – Х.: 2011. Вип. 1. – С. 173-183.
8. Журавель В.А. Профілактичні заходи слідчого у структурі криміналістичної методики розслідування злочинів // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: збірник наук. праць. – Х.: Право, 2011. – Вип. 11. – С. 24-31.
9. Сергеєв В.Г., Веліканов С.В. Розроблено комп’ютерний реограф РеоКом Stress // Криміналіст першодрукований – Харків: Апостиль, 2011. – Вип. 2. С. 105-106.
10. Шепитько В.Ю. Диалектика криминалистической тактики // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: збірник наук. праць. – Х.: Право, 2011. – Вип. 11. – С. 5-16.
11. Шепитько В.Ю. Реформирование органов досудебного следствия и тенденции криминалистики // Щорічник українського права. – Х.: Право, 2011. – С. 280-287.
12. Шепитько В.Ю., Авдеева Г.К. Инновации в криминалистике и их использование в деятельности следователя // Использование современных информационных технологий и проблемы информационной безопасности в деятельности правоохранительных органов: сборник научных статей. – Калининград: Калининградский юрид. ин-т МВД России, 2011. – С. 11-16.
13. Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К. Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць. Випуск 21 / Ред кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін.. – Х.: Вид-во «Право», 2011. – С. 39-45.
14. Shepitko V. The function of crime investigation and certain tendencies. – Криміналіст першодрукований: Міжнародний науково-практичний юридичний  журнал. – Х.: Апостіль, 2011. - № 2. – С. 50-55.

2010 р.

1. Авдеева Г.К. Взаимодействие следователя со сведущими лицами при проведении  следственных действий // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – Красноярск: СЮИ МВД РФ, 2010. - №1. – С. 113-121.
2. Білоус В.В. Використання інформаційних технологій для забезпечення судового контролю за правомірністю порушення кримінальної справи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук. праць / ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – Вип. 10. – С. 26-38.
3. Керик Л.І. Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики доведення до самогубства // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 20 / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: вид-во «Право», 2010. – С. 279-287.
4. Керик Л.І. Використання спеціальних знань під час розслідування доведення до самогубства // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук. праць / ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – Вип. 10. – С. 144-150.
5. Павлюк Н.В. Процес формування показань неповнолітніх: особливості сприйняття // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 19 / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: вид-во «Право», 2010. – С.225-233.
6. Павлюк Н.В. Типові помилки в показаннях неповнолітніх: сутність і види // Проблеми законності: Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 106. С. 254-260.
7. Шепитько В.Ю., Журавель В.А. Рецензия на учебно-практическое пособие «Руководство для следователя и его помощника, практиканта»; руководитель авторского коллектива  и ответственный редактор, доктор юридических наук Ю.П. Гармаев (Харьков юридический, 2009) // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 19 / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: вид-во «Право», 2010. – С.234-236.
8. Шепітько В.Ю. Реформування органів досудового слідства: за і проти // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук. Праць / ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2010. – Вип. 10. – С. 5-11.
9. Шепитько В.Ю. Допустимость психологического воздействия в следственной деятельности и средства криминалистической тактики // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 12 / под ред. О.Я. Баева; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж: изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2010. – С. 367-374.
10. Шепитько В.Ю. Реформирование органов досудебного следствия и тен-денции криминалистики  // Юридическая наука и образования: вып. 3/2010 / Юридический факультет Беларусского горсударственного университета. – Минск: Право и экономика, 2010. – С. 201-208.
11. Шепітько В.Ю., Щур Б. Фальсифікація доказів: поняття,  причини, шля-хи подолання // Слідча практика України. – Вип. 8. – Х: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2010. – С. 8-16.
12. Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Випуск 19 / Ред. кол.: В.І. Борисов (гол. ред.) та ін. – Х.: вид-во «Право», 2010. – С. 194-202.
13. Шепитько В.Ю. Преодоление противодействия расследованию: проблемы формирования криминалистической тактики // Публичное и частное право, 2010, вып. II (VI). – Московский психолого-социальный институт: Москва–Воронеж. – С. 139-147.
14. Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Криміналістична тактика і кримінально-процесуальне право: діалектика залежності Х.: Нац. акад. прав. наук України – Право. – № 2, 2010. – С. 225-229.

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, "КРУГЛІ СТОЛИ"

25-26 листопада 2010 року Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого та Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України провели міжнародну науково-практичну конференцію "Криміналістика XXI століття". В організаційних заходах щодо проведення конференції приймали активну участь всі співробітники лабораторії  "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю" під керівництвом академіка НАПрНУ В.Ю. Шепітька.
В конференції прийняли участь близько 300 вчених, практичних працівників правоохоронних органів України, Російської федерації, Республіки Білорусь й Латвії, серед яких 40 докторів наук, професорів, 200 кандидатів наук, доцентів. Правоохоронні органи представили співпрацівники Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України а також представники міністерств та відомств інших держав.
Співробітники лабораторії безпосередньо брали участь в організації та/або роботі таких наукових заходів:

- міжнародна науково-практична конференція «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
- 12 Міжнародна науково-практична конференція «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение и практика (28-29 вересня 2016 р.,  Вільнюс, Варшава) В.Ю. Шепітько;
- 4 міжнародна наукова конференція «Місто вчинення злочину». 12-13 квітня 2016 р., Варшава (Польща). Організатори – Центральна Криміналістична Лабораторія Поліції і Дослідницький і учбовий центр Польского Криміналістичної Спільноти спільно з MT Targi Ltd. В.Ю. Шепітько;
- науково-практична конференція «Теорія і практика юридичної відповідальності  за  правопорушення в  інформаційній сфері», що проводилася 8 червня 2016 р., Організатори:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.)
- східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 19-20 травня 2016 р., м. Харків;  Організатори: Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Авдєєва Г.К.)
- «Круглий стіл» Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні м. Харків, 19 квіт. 2016 р.; Організатори:  Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Керик Л.І.)
- Conferința științifică internațională «О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei și Ucrainei: aspectul juridic» (Chișinău, 25-26 martie 2016) В.В. Білоус;
- Medzinárodnej vedeckej konferencie «Právna veda a prax výzvy moderných eurôpskych integračných procesov» (Bratislava, 27–28 novembra 2015) В.В. Білоус;
- VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Протидія злочинності: теорія та практика" (19 жовтня 2016 року, м. Київ). Організатори: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національної академії правових наук України, Союз юристів України (Авдєєва Г.К.);
- VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Протидія злочинності: теорія та практика" (19 жовтня 2016 року, м. Київ). Організатори: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, Національної академії правових наук України, Союз юристів України (Веліканов С.В.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 року) В.В. Білоус;
- міжнародна науково-практична конференція «Права та обов’язки людини у сучасному світі» (м. Одеса,  11-12 листопада 2016 р.) (Веліканов С.В.).
- міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності» (м. Одеса,  9-10 вересня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
- міжнародна науково-практична конференція «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» (м. Мінськ, 5-6 жовтня 2016 р.). Організатори:  Генеральна прокуратура республіки Білорусь, Державна установа «Науково-практичний центр проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь» (Авдєєва Г.К.);
- міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 р.) В.В. Білоус;
- міжнародна юридична науково-практична конференція «Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій» (м. Київ, 25 лютого 2016 р.) В.В. Білоус;
- міжнародна науково-практична конференція «Юридическая наука и правоохранительная деятельность» (м. Мінськ, 5-6 жовтня 2016 р.). Організатори:  Генеральна прокуратура республіки Білорусь, Державна установа «Науково-практичний центр проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури Республіки Білорусь» (Веліканов С.В.);
- науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів» (м. Братислава, 10-13 серпня 2016 року) В.В. Білоус;
- науково-практична конференція «Теорія і практика юридичної відповідальності  за  правопорушення в  інформаційній сфері», що проводилася 8 червня 2016 р., Організатори:  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса (Авдєєва Г.К., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.).
- науково-практичний семінар «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) (Веліканов С.В.);
- практичний семінар «Діяльність адвоката в інтересах клієнта на досудовому слідстві з економічних злочинів» (м. Київ, 24 червня 2016 року) В.В. Білоус;
- практичний семінар «Податкові спори, допити посадових осіб підприємств, обшуки. Ефективна діяльність адвоката в інтересах клієнта» (м. Харків, 16 вересня 2016 року) В.В. Білоус;
- східноєвропейський форум з правової реформи «20 років Конституції України: Європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи», 19-20 травня 2016 р., м. Харків;  Організатори: Національна академія правових наук України, Координатор проектів ОБСЄ в Україні (Авдєєва Г.К.);
- щорічна українська конференція ЛАКОКРАСКА.UA (м. Ірпінь, 9–11 лютого 2016 р.) В.В. Білоус.

2014 р.

- міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014. Організатори: Харківський національний університет внутрішніх справ України, НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К.);
- науково-практичному семінарі в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», м. Харків, 24 квітня 2013 р. Організатор – НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К., Білоус В.В.);
- міжнародної науково-практичної конференції «Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных експертиз» (г. Москва, 15-16 января 2014). (Авдєєва Г.К., Великанов С.В.);
- II Международном  юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», который состоялся 14-15 февраля 2014. (Организаторы: Московский Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Суд по интеллектуальным правам). (Авдєєва Г.К.);
- міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы организации расследования преступлений»,  присвяченій 80-річчю з дня народження професора Генадія Федоровича Горського, м. Воронеж, кафедра криміналістики ВГУ, 18-19 квітня 2014. (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.);
- міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції», м. Харків, 17 квітня 2014. Організатори: Харківський національний університет внутрішніх справ України, НДІ ВПрЗ НАПрНУ. (Авдєєва Г.К.);
- 10 (внеочередной) международной научно-практической конференции «криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика», г. Харьков, 26-27 июня 2014 г.  Организаторы  - Литовское общество криминалистов,  Литовский центр судебной экспертизы и Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». (Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Великанов С.В., Керік Л.І., Затенацький Д.В., Гетьман Г.М.);
– Міжнародній юридичній науково-практичній Інтернет-конференції на тему: «Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі» (27 лютого 2014 р. Україна, м. Київ) (Білоус В.В.);
- міжвідомчому науково-практичному семінарі «Судово-експертне забезпечення кримінального процесу». м. Київ, Організатор – КНДІСЕ МЮ України. 29 травня 2014 р. (Авдєєва Г.К.).

2013 р.

- 4-ій міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика судової експертизи у сучасних умовах», організатор – кафедра судової експертизи МДЮА імені О. Е. Кутафіна, м. Москва, РФ, 30-31 січня 2013 р. – Шепітько В.Ю.;
- «круглому столі», присвяченому 90-річчю з дня народження видатного криміналіста професора Марка Ігоровича Бажанова, організатор – кафедра кримінального права НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», м. Харків, 2 лютого 2013 р. – Шепітько В.Ю.;
- всеросійській науково-практичній конференції «Злочинність в Західній Сибірі: актуальні проблеми профілактики і розслідування злочинів» організатори – Тюменська державна дума і Інститут права, економіки і управління ТюмДУ, 28 лютого 2013 р. –  Авдєєва Г.К.;
- міжкафедральному науково-практичному семінарі «Система слідчих дій за новим КПК України: проблеми правової регламентації та застосування», організатор – кафедра криміналістики НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», м. Харків, 3 квітня 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Гетьман Г.М.;
- спільному засіданні Харківського, Кримського, Севастопольського відділень Міжнародного Конгресу Криміналістів, на базі Кримського відділення Міжнародного Конгресу Криміналістів, м. Сімферополь, 18 квітня 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії криминалистичної практики», присвячене 95-річчю Тавричного університету, організатор – юридичний факультет Тавричного національного університету, м. Алушта, АР Крим, 18-19 квітня 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми законодавчого регулювання інтернет-ресурсів і правового вирішення конфліктів за участі суб’єктів інтернет спільноти», організатор – юридичний факультет Бєлгородського державного національного дослідного університету, м. Бєлгород, РФ, 19-20 квітня 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.;
- «круглому столі» в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки «Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень», організатор – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, м. Харків, 25 квітня 2013 року – Шепітько В.Ю., Керик Л.І.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми реалізації захисту прав и свобод людини і громадянина в сучасному суспільстві: шляхи вирішення», організатор – Іжевський юридичний інститут (філіал) РПА МЮ Росії, м. Іжевськ, 25 квітня 2013 року (в режимі оn-line за допомогою мережі Internet) – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Правові проблеми протидії злочинам і іншим правопорушенням», організатор -  кафедра кримінального права и процесу філіалу Тюменського державного університету, м. Сургут, РФ, 26 квітня 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.;
- міжнародному круглому столі «Проблеми використання спеціальних знань в кримінальному провадженні», організатор – кафедра криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. А. Дидоренко, м. Луганськ, 24 травня 2013 р. – Авдєєва Г.К.;
- міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю Київського НДІ судових експертиз, організатор -  Київський НДІ судових експертиз та МЮ України, м. Київ, 3-4 червня 2013 р. - Авдєєва Г.К.;
- IX міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика», організатор – Литовське товариство криміналістів, Центр судової експертизи Литви і Університет ім. Миколаса Ромеріса, м. Вільнюс, Литва, 21-22 червня 2013 р. – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова, організатор - Національний університет «Одеська юридична академія, м. Одеса, 27–28 вер. 2013 року — Шепітько В.Ю., Білоус В.В.;
- «круглому столі» «Обговорення недоліків проекту закону України «Про судово-експертну діяльність» в межах телевізійної програми «В гостях у ICA Ukraine», організатор - Громадська організація ICA Ukraine, м. Київ, 16 жовтня 2013 р. (в режимі оn-line за допомогою мережі Internet, адреса розташування відеозапису круглого столу - http://icauscmedia.blogspot.com/p/blog-page_6.html) – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої ХХ-річчю Національної академії правових наук України, організатор -  Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, 1 листопада 2013 року – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, організатор - Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, м. Харків, 7-8 листопада 2013 року – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Гетьман Г.М.;
- «круглому столі» «Судебно-экспертная деятельность в Украине: проблемы и перспективы», організатори: Кримська Академія Наук та Кримське відділення Міжнародного Конгресу Криминалістів, Кафедра кримінального процесу і криміналістики Тавричного національного університету ім. В.І. Вернадського та Кримськой експертною службою, м. Симферополь, 12 листопада 2013 р. - Авдєєва Г.К.;
- міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 20-річчю Національної академії правових наук України, організатор – НАПрН України, м. Харків, 20-21 листопада 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Гетьман Г.М.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы предварительного расследования», організатор – Волгоградська академія МВС Росії, м. Волгоград, 28-29 листопада 2013 р. – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Правова доктрина — основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України, організатор  ̶  Національна академія правових наук України, м. Харків, 20-21 листопада 2013 р.,  ̶  Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Гетьман Г.М.;
- всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми застосування Кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності», організатор – НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого», м. Харків, 29 листопада 2013 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.

2012 р.

- засіданні «круглого столу» «Практичне використання наукового потенціалу в розкритті та розслідуванні серійних убивств, у тому числі поєднаних з сексуальним насильством» (24 лютого 2012 р., м. Донецьк, Донецький юридичний інститут). – Шепітько В.Ю.;
- 2-ій міжнародній науково-практичній конференції «Перспективы развития уголовно-процессуального права и криминалистики (посвящается Н.В. Радутной) (11-12 квітня 2012 р., Російська Федерація, м. Москва, організатор – Російська академія правосуддя). – Шепітько В.Ю., Веліканов С.В., Білоус В.В., Авдєєва Г.К.;
- міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 40-річчю кафедр кримінально-правових дисциплін Інституту права Башкірського державного університету і 80-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора З.Д. Єнікєєва (12-13 квітня 2012 р., Російська Федерація, Республіка Башкортостан, м. Уфа, організатор – Башкірський державний університет). – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науковій конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу «Правове життя сучасної України», присвячена 15-річчю заснування Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (20-21 квітня 2012 року, м. Одеса). – Веліканов С.В.;
- міжнародній науковій конференції "Terrorism and Criminal Law Measures Against It" (16 травня 2012, Республіка Польща, м. Люблін). – Шепітько В.Ю.;
- науково-практичній конференції «10-е Уголовно-процессуального кодекса Литовской Республики» (8 червня 2012 р., Литовська Республіка, м. Вільнюс, юридичний факультет Вільнюського університету) – Шепітько В.Ю;
- практичній конференції-семінарі з питань застосування Кримінального процесуального кодексу України (8 червня 2012 р., м. Харків, організатори – Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»). – Журавель В.А., Керик Л.І., Павлюк Н.В., Соколенко М.О.;
- регіональній науково-практичній конференції «10 річчя Кримінально-процесуального кодексу Литовської республіки» (8-9 червня 2012 р., Литовська Республіка, м. Вільнюс, організатор – юридичний факультет Вільнюського університету). – Шепітько В.Ю.;
- 8 міжнародній науково-практичній конференції «Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика» (18-19 червня 2012 р., Російська Федерація, м. Санкт-Петербург, організатор – юридичний факультет Санкт-петербургського державного університету, Литовське товариство криміналістів) – Шепітько В.Ю., Веліканов С.В.;
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі» (5 жовтня 2012 р., м. Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ). – Шепітько В. Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні інновації: теоретичні та практичні знання» (25-26 жовтня 2012 р., Литовська Республіка, м. Вільнюс, організатор – Університет Миколо Ромере) – Шепітько В.Ю.;
- засіданні «Ароцкерівські читання», присвячені 85-річчю від дня народження видатного вченого криміналіста Л.Ю. Ароцкера (1-2 листопада 2012 р., м. Суми, МЮУ, ХНДІСЕ). – Шепітько В.Ю.;
- ІV міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (2 листопада 2012 р., м. Одеса, НУ «Одеська юридична академія). – Шепітько В.Ю., Веліканов С.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоохранительной деятельности» (2-3 листопада 2012 р., Російська Федерація, м. Калінінград, організатор – Балтийский федеральный университет им. И. Канта) – Шепітько В.Ю.;
- V міжнародній науково-теоретичній конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (17 листопада 2012 р., м. Київ). – Веліканов С.В.;
- міжнародній конференції «Соціальні інновації: теоретичні та практичні знання» (25-26 листопада, 2012 р., Литовська Республіка, м. Вільнюс). – Шепітько В.Ю.;
- 53-іх криміналістичних читаннях за темою: «Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора P.C. Белкина)» (22-23 ноября 2012 г., Російська Федерація, м. Москва). – Веліканов С.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Докази й доказування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України» (6-7 грудня 2012 р., м. Київ). – Веліканов С.В.;
- криміналістичних читаннях, присвячених пам'яті Заслуженого юриста Республіки Білорусь, доктора юридичних наук, професора Г.І. Грамовіча (21 грудня 2012 р., Республіка Білорусь, м. Мінськ). – Шепітько В.Ю., Веліканов С.В.

2011 р.

- міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика судової експертизи у сучасних умовах» (25-26 січня 2011 р., Російська Федерація, м. Москва, Московська державна юридична академія імені О.Є. Кутафіна). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку криміналістики і судової експертизи в Росії та Україні» у рамках проекту «Российско-украинские криминалистические чтения на Слобожанщине» (25-26 березня 2011 р., Російська Федерація, м. Бєлгород, Національний дослідницький університет «Бєлгородський державний університет» ). – Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Веліканов С.В.; Білоус В.В.;
- науковому семінарі «Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві», 20 травня 2011 року, організатори Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інститут вивчення проблем злочинності НАПрН України. – Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Веліканов С.В., Білоус В.В., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Павлюк Н.В.;
- Всеросійській науково-практичній конференції «Правове і криміналістичне забезпечення управління органами розслідування злочинів» (26 травня 2011 р., Російська Федерація, організатор Академія управління МВС Росії). – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика і судова експертиза: наука, навчання, практика» (17-18 червня 2011 р., Латвійська Республіка, організатор Латвійський державний університет). – Шепітько В.Ю.;
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (23-24 червня 2011 р., м. Харків, організатори Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та НАПрН України). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Павлюк Н.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (13-14 жовтня 2011 р., м. Харків, організатори Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України». – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Павлюк Н.В.;
- міжвідомчій науково-практичній конференції «Взаємодія державного сектору та громадянського суспільства у запобіганні корупції, розбудові доброчесності і належного врядування в Україні» (28 жовтня 2011 року, м. Київ, організатор Національна академія СБУ). – Шепітько В.Ю.;
- ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (28 жовтня 2011 року, м. Одеса, організатори Міжнародний гуманітарний університет, Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Національний університет «Одеська юридична академія»). – Шепітько В.Ю.;
- науково-практичному семінарі «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (28 жовтня 2011 р., м. Харків, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого). – Авдєєва Г.К.;
- науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (28 жовтня 2011 р., м. Одеса). – Веліканов С.В.
- міжнародній науково-практичній конференції «Правовая наука и инновационное развитие общества» (18-19 листопада 2011 р., Російська Федерація, м. Калининград, Балтийский федеральній університет им. И .Канта) –– Шепитько В.Ю.;
- науковому семінарі «Проблеми пізнання в криміналістиці» (29 листопада 2011 р., м. Харків, кафедра криміналістики НЮАУ імені Я. Мудрого та лабораторія «Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» ІВПрЗ НАПрНУ). – Шепітько В.Ю., Журавель В.А., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Павлюк Н.В.;
- засіданні «круглого столу» «Дотримання прав людини в структурі процесу боротьби зі злочинністю» (1 грудня 2011 року, м. Харків, Інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В., Веліканов С.В., Керик Л.І., Затенацький Д.В., Павлюк Н.В., Соколенко М.О.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності» (2-3 грудня 2011 року, м. Ірпінь, Національний університет податкової служби України). – Веліканов С.В., Білоус В.В.

2010 р.

- міжнародній науково-практичній конференції «Криміналістика ХХІ століття», 25-26 листопада 2010 р. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.,  Білоус В.В., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Павлюк Н.В.;
- засіданні «круглого столу» «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років Європейського досвіту реалізації» 8 грудня 2010 року (м. Харків, ІВПЗ НАПрН України). – Павлюк Н.В.;
- міжнародній науково-практичній конференції “Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Київ, 25-26 жовтня 2010 р.). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.;
- науково-практичній конфренції «Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи», 14 травня  2010 р. (м. Харків, НЮАУ, НАПрН України). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Білоус В.В.,  Керик Л.І.;
- засіданні «круглого столу» «Современные проблемы судебной экспертизы» 10-11 червня 2010 р. (м. Севастополь, Севастопольське відділення ХНДІСЕ)  – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Керик Л.І.;
- XIII-й международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (18-19 февраля 2010 г.). – Авдєєва Г.К.;
- Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы современного состояния и пути развития органов предварительного следствия» (28-29 мая 2010 г. г. Москва). Академия управления МВД России. – Шепитько В.Ю.;
- 2-й міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (Одеса, 8 жовтня 2010 ро-ку). – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми формування громадського суспільства та становлення правової держави» (30 вересня - 1 жовтня 2010 р., м. Черкаси). – Шепітько В.Ю.;
- засіданні «круглого столу» «Захист суспільної моралі в Україні», 29 січня 2010 р, (м. Харків, НЮАУ та Нац. комісія з захисту суспільної моралі). – Авдєєва Г.К.;
- у 5 засіданнях юридичної секції Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (м. Київ, лютий 2010 р., березень 2010 р., квітень 2010 р., вересень 2010 р., жовтень 2010 р.). – Авдєєва Г.К.

2009 р.

- Всероссийской научно-практической конференции 21 декабря 2009 г. «Актуальные проблемы криминалистической науки и практики». Калининград, Калининградский юридический институт МВД России. – Шепітько В.Ю.;
- науково-практичній конференції «Філософія і медицина: історія та су-часність» (23 жовтня 2009 р., м. Харків). Харківський аціональний медичний університет. – Шепітько В.Ю.;
- наукова конфренція «Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні», 15 травня  2009 р. (м. Харків, НЮАУ, АПрН України). – Шепітько В.Ю., Авдеєєва Г.К., Білоус В.В., Борисенко І.В., Керик Л.І, Затенацький Д.В., Іванова Ю.С., Павлюк Н.В.;
- круглий стіл «Захист прав людини – стратегічна складова судово-правової реформи в Україні, що відбувся 10 грудня 2009 року (м. Харків,  АПрН України). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Керик Л.І., Павлюк Н.В.;
- всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (II Всеукраїнська науково-теоретична конференція, Київський національний університет внутрішніх справ) – 31 січня 2009 р. (м. Київ). - Шепітько В.Ю., Борисенко І.Б.;
- засіданні круглого столу «Третій компонент Порогової програми Корпорації «Виклики тисячоліття» щодо зниження рівня корупції», 3 березня 2009 р. (м. Харків). – Керик Л.І.;
- міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальные вопросы при-менения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения проф. И.М. Гуткина)» 23-24 квітня 2009 р. (Академия управления МВД России). – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній конференції «Актуальные проблемы криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства в современных условиях (к 85-летию со дня рождения профессора Л.Л. Каневского)» (23-24 квітня 2009 р., Росія, м. Уфа). – Шепітько В.Ю.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях»
24-25 червня 2009 р. (м. Москва, МГЮА). – Шепітько В.Ю.;
- всеукраїнській науково-практичній конференції «Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми» 26 червня 2009 року (м. Харків, АПрН України). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К., Затенацький Д.В., Керик Л.І., Іванова Ю.С., Павлюк Н.В.;
- конференції Бокаріусовські читання «Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу» (Всеукраїнська науково-практична конференція 10-11 вересня 2009 р. м. Харків). – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.;
- конференції «Криміналістика у протидії злочинності» (16 жовтня 2009 р. м. Київ, Київський національний університет внутрішніх справ). – Шепітько В.Ю.;
- засіданні круглого столу «Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку» до 95-річчя Київського Науково-дослідного інституту  судових експертиз,  25-26 листопада 2009 р., НТУУ «КПІ», м. Київ. – Шепітько В.Ю., Авдєєва Г.К.;
- міжнародній науково-практичній конференції «Фармацевтичне право, судова експертиза та доказова фармація в удосконаленні системи національної безпеки у медико-фармацевтичному кластері Єврорегіону «Слобожанщина», 20 листопада 2009 року, м. Харків, Палац культури при ГУМВС України в Харківські області, ХОДА, ХОР, НФУ, НЮАУ ім. Ярослава Мудрого, ДРА в Харківській області, ІВПЗ АПрН України, ХДАРТ ім. О.С. Пушкіна. – Шепітько В.Ю., Керик Л.І., Павлюк Н.В.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси