Шановні колеги! Перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

Наукові висновки:

проведення науково-правових експертиз щодо нормативного регулювання в галузях кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства;

– надання наукових висновків та рекомендацій з питань кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства та практики його застосування;

– надання рецензій на наукові, науково-практичні та інші видання, пов’язані з кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим правом, криміналістикою та кримінологією;

– надання письмових та усних консультацій, роз’яснень з питань застосування положень кримінального, кримінально-процесуального та  кримінально-виконавчого законодавства;

– здійснення попередньої експертизи дисертацій.


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси