Шановні колеги! Перелік тез, що прийняті до розміщення у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» розміщений у рубриці «Оголошення» в об’яві про конференцію.Ознайомлення з текстами кандидатських та докторських дисертацій. Збірник наукових праць «ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ».

Наукові розробки:

– проведення наукових досліджень у галузях кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого права, криміналістики та кримінології;

– розробка техніко-криміналістичних засобів, експертних методик та методик розслідування злочинів;

– розробка проектів законодавчих та інших підзаконних актів у галузях кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства;

– вивчення та узагальнення механізмів реалізації актів кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства;

– розробка методичних рекомендацій щодо практичної реалізації положень кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого законодавства;

– розробка техніко-криміналістичних засобів, експертних методик та методик розслідування злочинів.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Наші колеги
Державні web-ресурси