Аспіранти та здобувачі

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

За роки функціонування системи підготовки наукових кадрів п'ять аспірантів та два здобувачі захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук. Так, Гура Руслан Миколайович, який закінчив аспірантуру у вересні 2003 р., 15 жовтня 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого захистив дисертацію "Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Степанюк А. Х., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Трубников В. М. та кандидат юридичних наук, доцент Денисова Т. А.). За результатами захисту членами спеціалізованої вченої ради було прийнято одностайне рішення про присудження Гурі Р. М. наукового ступеня кандидата юридичних наук.

16 січня 2004 р. спеціалізована вчена рада Д64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого прийняла одностайне рішення про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук Глинській Наталії Валеріївні, яка захистила дисертацію "Обґрунтування рішень у кримінальному процесі" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Зеленецький В. С., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шумило М. Є. та кандидат юридичних наук, доцент Кожевніков Г. К.). Глинська Н. В. закінчила аспірантуру у вересні 2002 р.

6 травня 2005 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Сенаторова Микити Валерійовича "Потерпілий від злочину в кримінальному праві" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов В. І., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Ярмиш Н. М. та кандидат юридичних наук, доцент Андрушко П. П.) і було прийнято одностайне рішення про присудження Сенаторову М. В. наукового ступеня кандидата юридичних наук.
23 жовтня 2006 р. спеціалізована вчена рада Д 26.236.02 в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, на засіданні якої відбувся захист дисертації Панова Миколи Миколайовича "Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Борисов В. І., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О. М. і кандидат юридичних наук, професор Андрушко П. П.), прийняла одностайне рішення про присудження Панову М. М.  наукового ступеня кандидата юридичних наук. Панов М. М. закінчив аспірантуру у грудні 2005 р.

13 травня 2008 р. на засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого відбувся захист дисертації Затенацького Дмитра Вікторовича “Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації)” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Шепітько В. Ю., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Коновалова В. О. і кандидат юридичних наук, доцент Біленчук П. Д.). За результатами захисту членами спеціалізованої вченої ради було прийнято одностайне рішення про присудження Затенацькому Д. В. наукового ступеня кандидата юридичних наук. Затенацький Д. В. закінчив аспірантуру у вересні 2006 р.

9 грудня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого здобувач Гармаш Денис Олександрович захистив дисертацію "Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом" (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Гуторова Н. О., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О. М., кандидат юридичних наук, доцент Перепелиця О. І.) на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Йому було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук. Своє навчання Д. О. Гармаш закінчив у вересні 2007 р.

15 березня 2010 р. за результатами захисту Колодяжним Максимом Геннадійовичем дисертації "Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством" на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Голіна В. В., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шакун В. І. і кандидат юридичних наук, професор Тютюгін В. І.) членами спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого було прийнято одностайне рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата юридичних наук. Колодяжний М. Г. закінчив навчання як здобувач у вересні 2008 р.

На сьогоднішній день в аспірантурі Інституту з відривом від виробництва навчається сім осіб, з яких три особи – за рахунок коштів Державного бюджету і одна особа – за власні кошти. В системі здобування всього навчається 14 осіб, з них сім осіб – співробітники Інституту, що навчаються на безоплатній основі, та сім осіб, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту), в тому числі практичні працівники. В 2011 р. планується прийняти до аспірантури ще одну особу за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право для навчання за кошти державного бюджету.

Також в Інституті була захищена дисертація на здобуття наукового ступеню доктора  юридичних наук. Так, 28 лютого 2011 р. спеціалізована вчена рада Д64.086.01 у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" прийняла одностайне рішення про присудження наукового ступеня доктора юридичних наук Батиргареєвій Владиславі Станіславівні, яка захистила дисертацію "Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні» на здобуття ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.089 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Голіна В.В.., офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Костенко О.М., доктор юридичних наук, професор Гуторова Н.О. та доктор юридичних наук, доцент Бойко А.М.

Наші аспіранти:

– Гетьман Галина Миколаївна
Тема дисертації: “Моделювання особи невідомого злочинця (криміналістичні засоби, методи та технології). Науковий керівник: д.ю.н., проф. В.Ю. Шепітько. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Рік затвердження теми дисертації – 2009. Складені кандидатські іспити: філософія – відмінно; сучасна українська мова – відмінно; іноземна мова – відмінно, основи науково-дослідної діяльності – відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20%. Опубліковано 3 тез наукових доповідей за темою дисертаційного дослідження.

– Панова Світлана Василівна
Тема дисертаційного дослідження: “Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам, поєднаним з проникненням у житло”. Науковий керівник: к.ю.н. Головкін Б.М. Спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2009. Складання кандидатських іспитів: філософія – добре, іноземна мова (англійська) – добре; основи науково-дослідної діяльності – відмінно; сучасна українська мова – добре, спеціальність – добре. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20%. Опубліковано 1 тези наукової доповіді за темою дисертаційного дослідження.

– Євтєєва Дарина Петрівна
 Тема дисертації: “Кримінальна відповідальність за зловживання опікунськими правами”.  Науковий керівник: д.ю.н., проф. В.І. Борисов. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2010. Складання кандидатських іспитів: сучасна українська мова – відмінно; філософія – відмінно; іноземна мова (англійська) – відмінно, основи науково-дослідної діяльності – відмінно; спеціальність - відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 20%. Опубліковано 3 тез наукових доповідей за темою дисертаційного дослідження.

– Хань Олександр Олександрович
Тема дисертації: “Теоретичні основи планування та програмування слідчих дій”.  Науковий керівник: д.ю.н., проф. В.А. Журавель. Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Ріе вступу до аспірантури – 2010 р. Складені кандидатські іспити: з філософії – добре; з іноземної мови – відмінно, з сучасної української ділової мови – відмінно, основи науково-дослідної діяльності – добре. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 10%.

– Кумановський Михайло Володимирович
Тема дисертації: “Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах”.  Науковий керівник: к.ю.н., доц. Л.М. Демидова. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2010. Рік вступу до аспірантури – 2010 р. Складені кандидатські іспити: з філософії – добре; з іноземної мови – добре, з сучасної української ділової мови – добре, основи науково-дослідної діяльності – відмінно. Обсяг фактично виконаної роботи з написання дисертації складає 5 %.

– Новікова Катерина Андріївна
Тема дисертаційного дослідження: “Обмеження волі як вид покарання”. Науковий керівник: к.ю.н., доц. Пономаренко Ю.А. Спеціальність 12.00.08. – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2011. Рік вступу до аспірантури – 2011 р.

– Дубович Олеся Валеріївна 
Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам осіб без визначеного місця проживання».  Науковий керівник: д.ю.н., с.н.с. Батиргареєва В.С. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2011. Рік вступу до аспірантури – 2011 р. Проводиться робота з підготовки та написання наукових статей

– Карєлін Владислав Володимирович  
Тема дисертації: «Правове регулювання застосування заходів заохочення та заходів стягнення у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі».  Науковий керівник: д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2011. Рік вступу до аспірантури – 2011 р.

– Гальцова Олена Володимирівна  
Тема дисертації: «Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарання». Науковий керівник: д.ю.н., проф. Степанюк А.Х. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2011. Рік вступу до аспірантури – 2011 р.

– Міщенко Катерина Олегівна   
Тема дисертації: «Кримінологічна характеристика та запобігання збуту наркотиків у місцях масового перебування громадяні».  Науковий керівник: д.ю.н., Головкін Б.М. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Рік затвердження теми дисертації – 2011. Рік вступу до аспірантури – 2011 р. Проводиться робота з підготовки та написання наукових статей.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси