Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 26 грудня 2013 р. по 8 січня 2014 р.

КНИГИ:

1.України власний шлях Der eigene weg der Ukraine Ukraine’s own path Незалежність та кооперація  - Власний шлях України до правової держави. BWV Berliner Wissenschafts Verlag. - 2013. - 301с.

ЗБІРНИКИ:

1. Звіт про стан наукових досліджень за 2013 рік. - Х.: НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. 2013. - 244с.

2. Проблемы законности: Акад. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Я. Таций. - Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. - Вып. 115. - 307с.

3. Проблемы законности: Акад. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Я. Таций. - Х.: Нац. ун-т «ЮАУ», 2011. - Вып. 116. - 302с.

4. Проблемы законности: Акад. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Я. Таций. - Х.: Нац. ун-т. «ЮАУ», 2011. - Вып. 117. - 284с.

5. Проблемы законности: Акад. сб. науч. тр. / Отв. ред. В.Я. Таций. - Х.: Нац. ун-т. «ЮАУ», 2012. - Вып.118. - 315с.

6. Модели преподавания криминалистики: история и современность. Сборник научных трудов / под ред..Н.П. Яблокова и В.Ю. Шепітько. - Х.:Апостиль, 2014. - 228с.

ЖУРНАЛИ:

1. Часопис цивільного і кримінального судочинства.- 2013. - №6(15)

2. Вісник Верховного Суду України. - 2013. - №12(160)

3. Вісник Прокуратури. - 2013. - №12(150)

4. Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №12(216)

ГАЗЕТИ:

1.Голос України.

2.Урядовий кур’єр.

3.Юридичний Вісник України.

4.Капитал. Деловая газета.

5.Судовий Вісник, 2013. - №12(92) 26 грудня

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Бочарніков Д., Радзієвський В. Кримінальна субкультура у контексті теорії й історії субкультур: юридичний вимір. // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №12(216) - С.64 - 67.

2. Прохоренко С. Необхідність дослідження кримінологічної характеристики осіб, які схильні до діянь, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, та навчаються у вищих навчальних закладах. // Там само. - С.68 - 71.

3. Семененко В. Кримінологічна характеристика грабежу в Україні. // Там само С.72 - 76.

4. Педан В. Визначення шантажу й обману як злочинних способів при протидії законній господарській діяльності. // Там само. - С.77 - 79.

5. Андрушко П.П. Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні. // Вісник Верховного Суду України. 2013. - №12(160). - С.25 - 40.

6. Пшонка В. Виступ Генерального прокурора України на Всеукраїнській науково-практічній конференції «Перша річниця Кримінального процесуального кодексу України: здобутки і перспективи» 29 листопада 2013 року. // Вісник Прокуратури. - 2013. - №12(150). - С.5 - 13.

7. Ударцов Ю. Протидія корупції - один з пріоритетів діяльності правоохоронних органів держави. // Там само. - С.14 - 22.

8. Андрєєв Р. Торгівля людьми - одна з найбільш актуальних проблем сучасності. // Там само. - С. 23 - 27.

9. Столітній А. Досудове розслідування кримінальних проваджень за заявами та повідомленнями про безвісне зникнення громадян. // Там само. - С.33 - 37.

10. Заяц А. Вікриття матеріалів іншій стороні в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України. // Там само. - С.68 - 74.

11. Черніков Є. Кримінально-правова характеристика спеціального суб’єкта злочину при неналежному виконанні медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків . // Там само. - С. 112 - 117.

12. Лапта С., Книженко С. Способи встановлення відомостей щодо характеру або окремих рис характеру особи під час досудового розслідування. // Там само. - С.118 - 124.

13. Попов Г. Особливості кримінальних проваджень щодо неповнолітних. // Там само. - С.125 - 132.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Президент України В. Янукович. Закон України Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. // Голос України. - 2013. - №245 - 25 грудня - С.3.

2. Набули чинності «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального  процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» Закон України від 18 квітня 2013 року № 222-VII. // Судовий Вісник. - 2013. - №12(92) 26 грудня. - С.;

3. Кириєнко О. Комплект неповноцінності. // Судовий Вісник. - 2013. - №12(92) 26 грудня. - С.10.

4. Андрушко П. Євромайдан - 2013 і закон України про кримінальну відповідальність. // Юридичний Вісник України. - 2013. - №52(965) - 28 грудня - 3 січня.

5. Теньков С. Як працюють в Украины суди присяжних. // Там само. - С.10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 19 грудня 2013 р. по 25 грудня 2013 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.): розглянуті та схвалені відділеннями НАПрН України / упоряд.: Д.В. Лук’янов, Н.В. Бєлімова. - Х.: Право, 2012. - 312с.

2. Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2012 р.): розглянуті та схвалені відділеннями НАПрН України / упоряд.: Д.В. Лук’янов, Н.І. Карпенко. - Х.: Право, 2013. - 308с.

3. Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу: матеріали II Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2013 року). - Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. - 184с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. - 2013. - №12.

2. Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №11.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Капитал. Деловая газета.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Ковтун А. Кваліфікація фальсифікації. // Юридичний Вісник України. - 2013. - №50 - С.4.

2. Демський С. Що рік наступний нам готує: новели законодавчого регулювання. // Голос України. - 2013. - №242 - С.6.

3. Застава як запобіжний захід. // Юридичний Вісник України. - 2013. - №51 - С.2.

4. Котнюк  Ю. Слухняна об’єктивність прокуратури. // Там само. - С.2 - 3.

5. Тимощук О. «Нульовий варіант» від Президента. // Там само. - С.3.

6. Андрушко П. Євромайдан - 2013 і закон України про кримінальну відповідальність. // Там само. - С.4 - 5.

7. Спеціальна конфіскація за хабарництво. // Там само. - С.13.

8. Буча В. Ситуація на Майдані не відповідала рівню застосованої сили. // Урядовий Кур’єр. - 2013. - №237 -  С.2.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Смирнова А. Кримінально-правова характеристика родового об’єкта ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №11 - С.76 - 79

2. Расюк Є. Житлово-комунальне господарство України як об’єкт кримінально-правового та кримінологічного дослідження. // Там само. - С.80 - 82.

3. Семененко В. Особливості відмежування грабежу від суміжних злочинів. // Там само. - С.83 - 86.

4. Яворська В. Недоліки чинних постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. // Там само. - С.87 - 90.

5. Лоскутов Т. Аналіз окремих положень Кримінального процесуального кодексу України крізь призму європейських стандартів забезпечення прав людини. // Там само. - С.91 - 95.

6. Паламар Д. Проблеми реалізації права свідка на отримання правової допомоги у кримінальному провадженні. // Там само. - С.96 - 99.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 12 грудня 2013 р. по 18 грудня 2013 р.

КНИГИ:

1. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовой и криминологический анализ. / Монография. - Санкт-Петербург: О-во «Знание», 2000. - 239с.

2. Проблеми насильства в сім’ї: правові та соціальні аспекти / Упоряд. О.М. Руднева; наук. ред.. А.П. Гетьман. - Харків: Право, 1999. - 212с.

3. Еволюція правового становища жінок: історія і сучасність / Упорядники  О.М. Руднєва, О.Р. Дашковська; наук. ред.. А.П. Гетьман. - Харків: Право, 2000. - 196с.

ЖУРНАЛИ:

1. Советское Государство и право. - 1982; 1983; 1984; 1989 г.г.

2. Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1958 - 1980г.г.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Капитал. – 2013.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Ковтун А. Кваліфікація фальсифікації. // Юридичний Вісник України. - 2013. - №50 - С.4.

2. Провадження через заблокованих «Тигрів». // Там само. - С.8.

3. Світ проти корупції. // Там само. - С.9.

4. Баганець О. Навіщо було приймати новий кодекс, якщо в ньому закладено норми, які заздалегідь були «провальними»? // Там само. - С.10.

5. Тимощук О. Новий КПК - гуманний не для всіх? // Там само. - С.12.

6. Семенов В. Прокурори та судді працюють по-старому. // Там само. - С.12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 5 грудня 2013 р. по 11 грудня 2013 р.

КНИГИ:

1. Мошак Г.Г. Використання засобів приватного права у запобіганні злочинності. – Х.: Кроссроуд, 2010. – 196с.

2. Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.: монографія / Р.М. Міловідов. - Ужгород: ТОВ «ІВА», 2013. - 259с.:іл., табл.

ЗБІРНИКИ:

1. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).Науково-практичний журнал №2(30). – К.: Міжвідомчий науково-дослідний центр, 2013. – 308с.

2. Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. - Х.: Право, 2013. - №3(74). - 328с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №11(159).

2. Наука та наукознавство. - 2013. - №3.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Капитал.

5. Судовий Вісник. – 2013. – №11(91).

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. До річниці застосування Кримінального процесуального кодексу України. // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №11(159). – С.4

2. Андрушко П.П. Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні. // Там само. – С.30 – 41.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Кириєнко О. Новому – рік. // Судовий Вісник. – 2013. – №11(91). – С.8.

2. Олександрів С. Стосовно працівників «Беркута» відкрито три кримінальні провадження. // Голос України. - 2013. - №231. - С.2.

3. Малолєткова О. Міністр доходів і зборів Олександр Клименко: «Корупція - це не просто проблема, а хвороба, яку треба лікувати». // Урядовий Кур’єр. - 2013. - №228. - С.6.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 28 листопада 2013 р. по 4 грудня 2013 р.

КНИГИ:

1. Теоретико-правові основи забезпечення національної безпеки України : Монографія / Г.В. Новицький. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496с.

2. Советское уголовное право. Особенная часть. – М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1958. – 456с.

ЗБІРНИКИ:

1. Горбачев А.В., Домашенко М.В. Гражданское право Украины. Общая часть. Структурно-логические схемы.Учебно-методическое пособие. – Х.: «Торнадо», 2002. – 204с.

2. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Х.: «ТОРСІНГ», 2001, 220с.

3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України «Про оренду державного та комунанального майна» / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 352с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Задорожний А.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності: дис…. канд. юрид. наук :12.00.08 / А.А. Задорожний. – Л., 2013. – 20с.

ЖУРНАЛИ:

1. Российский Следователь. – 2013. – №21.

2. Российский Судья. – 2013. – №11.

3. Вісник Прокуратури. – 2013. – №11

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Капитал. – 2013. – №159.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Хитрова О.В. Особый порядок движения уголовного дела или возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования? // Российский Следователь. – 2013. – №21 – С.13 – 16.

2. Андрейкин А.А. К вопросу защиты и реализации конституционных прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве. // Российский Судья. – 2013. – №11 – С.24 – 27.

3. Сабанчиев Я.Ю. Возрастные особенности освобождения от наказания по Уголовному кодексу РоссийскойФедерации. // Там же. – С.28 – 31.

4. Пілат І. Практика апеляційного оскарження прокурором вироків, ухвалених на підставі угод. // Вісник Прокуратури. – 2013. – №11 – С.87 – 91.

5. Зайцев Д. Запровадження нових форм та засобів у застосуванні норм Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють вивчення законності судових рішень у кримінальних провадженнях та сприяють ефективності апеляційного реагування. // Там само. – С.92 – 97.

6. Пакула О. Свідок як учасник кримінального провадження: значення його показань для досягнення завдань кримінального провадження. // Там само. – С.112 – 116.

7. Тютюнник В. Окремі питання визнання доказів недопустимими в кримінальному провадженні. // Там само. – С.117 – 125.

8. Міронов С. Особа злочинця в структурі криміналістичної характеристики перевищення влади або службових повноважень, вчиненого співробітниками правоохоронних органів. // Там само. – С.133 – 138.

9. Лавренюк В. Особливості слідів злочину при розслідуванні крадіжок з проникненням у житло, вчинених організованими групами. // Там само. – С.139 – 141.


 

Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 14 листопада по 20 листопада 2013 р.

КНИГИ:

1. Теория доказательств в Советском уголовном процессе. Часть общая. – М.: «Юридическая литература», 1966. – 584с.

2. Сидоров А.А. Социальный опыт: сущность и специфика воспроизводства при социализме. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 175с.

3. Акофф Р.Л. Планирование в больших экономических системах. – Нью-Йорк, 1970. – 224с.

4. Раяцкас Раймундас и Жемайтайтите Саломея Информация – прогноз – план. – М.: «Экономика», 1972. – 190с.

5. Валеев Г.Х. Экспертиза квалификационных научных исследований. – М.: Логос, 2005. – 112с.

6. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. – К.: «Юринком», 1995. – 208с.

7. Баулін Ю.В. Вибрані праці / Ю.В.Баулін. – Х.: Право, 2013. – 928с.

8. Микешина Л.А. Детерминация естественнонаучного познания. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 104с.

ЗБІРНИКИ:

1. Звіт про наукову діяльність Національної академії правових наук України у 2011 році. – Х., 2012. – 272с.

2. Зеленецкий В. Диалектика жизни: Поэтический сборник / Лит. ред. и предисл. проф.

3. Проблемы законности. – №29; 30; 31; 33; 50.

БРОШУРИ:

1. Зеленецкий В.С. Количественный подход к характеристике структурных элементов Особенной части Уголовного кодекса Украины. – Х.: Восточно-региональный центр гум.-образоват. инициатив, 2001. – 28с.

2. Омельченко Г.Е. Принципы уголовного судопроизводства республики Куба: Учебное пособие. – К.: НИиРИО КВШ МВД СССР им. Ф.Э.Дзержинского, 1989. – 64с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Рогальська В.В. Змагальність у досудовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ) : автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.09 / В.В.Рогальска; ДДУВС. – Д., 2012. – 20с.

2. Малахов С.О. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у виконавчому провадженні : автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.10 / С.О.Малахов; НУ «Юридична академія України ім. Я.Мудрого». – Х., 2012. – 20с.

3. Бурило О.М. Проблеми організації роботи апеляційного суду області : автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.10 / О.М.Курило; НУ «Юридична академія України ім.Я.Мудрого». – Х. – 2012. –20с.

4. Білаш О.В. Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо релігійних споруд або святинь : автореф. дис…. канд. юрид. наук:
12.00.08 / О.В. Білаш; Міжнародний Гуманітарний Університет. – О., 2013. – 20с.

5.Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників.

ЖУРНАЛИ:

1. Криминалистъ первопечатный. – 2012. – №4

2. Правничий часопис Донецького університету. – 2000. – №1(4).

3. Правничий часопис Донецького університету. – 2000. – №2(5).

4. Вісник Прокуратури. – 2002. – №5.

5. Вісник Прокуратури. – 2002. – №2.

6. Вісник Прокуратури. – 2000. – №3.

7. Юридична Україна. – 2013. – №11.

8. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №10.

9. Право України. – 2013. – №10.

10. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №5(14).

ГАЗЕТИ:

1.Урядовий кур’єр.

2.Юридичний Вісник України.

3.Голос України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Грек Б., Грек Г. Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права. // Юридична Україна. – 2013. – №11. – С.73 – 80.

2. Власова Г. Досвід Швейцарії у застосуванні спрощеного кримінального судочинства. // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №10. – С.82 – 85.

3. Кірєєв Р. Кримінально-процесуальні заходи протидії зловживанню правом на захист. // Там само. – С.86 – 89.

4. Локтіонов І. Повноваження керівника органу досудового розслідування з надання вказівок слідчому. // Там само. – С.90 – 92.

5. Філоненко Г. Особливості виявлення ознак ухилення від сплати податку на придуток. // Там само. – С.93 – 96.

6. Чорний Р. Проблеми осмислення плюралістичної природи порівняльного правознавства та його інтерпретацій. // Право України. – 2013. – №10. – С.257 – 264

7. Загальні збори Національної академії правових наук України. // Там само. – С.332 – 333.

8. Ювілей академіка НАПрН України Юрія Васильовича Бауліна (до 60-річчя від дня народження). // Там само. – С.334 – 335.

9. Городовенко В.В., Білоконєв В.М. Правові наслідки тлумачення терміна «засуджений» для правильності призначення покарань на підставі ч.4 ст. 70 або ч.1 ст.71 Кримінального кодексу України. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №5. – С.75 – 88.

10. Деркач Н.М. Проблеми застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження. // Там само. – С.89 – 96.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 7 листопада по 13 листопада 2013 р.

КНИГИ:

1. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі: монографія / В.І.Борисов, А.Х.Степанюк, В.С.Батиргареєва [та ін.]; за заг. ред..В.І.Борисова, А.Х.Степанюка. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 152с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 17).

2. Ліпкан В.А. Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні: Монографія / В.А.Ліпкан, В.Ю.Баскаков / За заг. ред.. В.А.Ліпкана. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2013. – 344с.

3. Ліпкан В.А. Правові та організаційні засади взаємодії суб’єктів протидії торгівлі людьми : Монографія / В.А.Ліпкан, О.В.Кушнір / За заг. ред. В.А.Ліпкана. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2013. – 376с.

ЗБІРНИКИ:

1. Ученики о научном наследии профессора М.И. Бажанова (по материалам «круглого стола»,  по священного 90-летию со дня рождения М.И. Бажанова) / авт. выступлений: Е.В. Харитонова, Ю.В. Баулин, Н.И. Панов, В.И. Тютюгин, И.А. Зинченко; под общ. ред. В.Я. Тация . – Харьков: Право, 2013. – 52с.

2. Права людини у сфері охорони здоров’я: практикум / за ред. Р.А. Майданика. – К.: Алерта, 2013. – 116с.

3. Майданик Р.А. Медичне право в системі права України / Р.А. Майданик. – К.: Алерта, 2013. – 32с. – (Серія «Курс медичного права»).

4. Майданик Р.А. Репродуктивні права. Сурогатне материнство / Р.А. Майданик . – К.: Алерта, 2013. – 48с. – (Серія «Курс медичного права»).

5. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги. / Р.А. Майданик . – К.: Алерта, 2013. – 80с. – (Серія «Курс медичного права»).

6. Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І.Борисов та ін. – Х.: Право, 2013. – Вип.25. – 304с.

7. Доповідь ректора університету Василя Яковича Тація на загальних сборах професорсько-викладацького складу 30 серпня 2013 року. – Харків, 2013. – 120с.

ЖУРНАЛИ:

1. Імперативи розвитку цивілізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Протидія сучасним формам тероризму та екстремізму». Київ, 31 січня 2013р. – 2013. – №1.

ГАЗЕТИ:

1.Урядовий кур’єр.

2.Юридичний Вісник України.

3.Голос України.

4.VIVAT LEX! – 2013. – №17(283)

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.Марченко О. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності. // VIVAT LEX! – 2013. – №17. – С.1.

2. Чернуха А. Національна академія правових наук України відзначила 20-річний юбілей // Там само. – С.1.

3. Борисов В.І., Нетеса Н.В. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності.// Юридичний Вісник України. – 2013. – №44. – С.8

4. Нове законодавство Міністерство юстиції України Методичні рекомендації від 16.10.2013 року «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування». // Там само. – С.2.

5. Зейкан Я. Перехресний допит. // Там само. – С.10.

6. Котнюк Ю. Завищені очікування – гіркі розчарування. Підсумки першого року дії нового Кримінального процесуального кодексу.

7. Берзін П., Куцевич М. Електронні гроші. Проблеми кримінально-правової кваліфікації неправомірного випуску й використання їх у системах Інтернет-розрахунків. // Юридичний Вісник України. – 2013. – №45. – С.6 – 7.

8. Тимощук О. Катування без покарання, або Чому українські правоохоронці не бояться рішень Євро суду? // Там само. – С.11.

9. Горбунова О. Створено робочу групу, яка напрацює компромісний варіант законопроекту щодо лікування засуджених. // Голос України. – 2013. – №211. – С.1 – 2.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 16 жовтня по 6 листопада 2013 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Вісник Національної академії правових наук України: зб.наук. пр. / редкол.: В.Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. – №2(73). – 360с.

2. Актуальні проблеми кримінальної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов.ред.), В.І. Борисов (заст.. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – 848с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Фінагеєв В.О. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним доступом до банківських рахунків.: автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09 / В.О. Фінагеєв  ; НАВС – К., 2013. – 18с.

2. Повзик  Є.В. Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження).: автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09 / Є.В. Повзик ; НУ «Юридична академія України імені Я. Мудрого» - Х., 2013. – 20с.

3. Матвієвська  Г.В. Заочне провадження у кримінальному судочинстві України .: автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.09 / Г.В. Матвієвська; НУ «Юридична академія України імені Я. Мудрого» - Х., 2013. – 20с.

БРОШУРИ:

1. Ученики о научном наследии профессора М.И. Бажанова (по материалам «круглого стола», посвященного 90-летию со дня рождения  М.И. Бажанова) / авт. выступлений: Е.В. Харитонова, Ю.В. Баулин, Н.И. Панов, В.И. Тютюгин, И.А. Зинченко; под общ. ред. В.Я. Тация. – Харьков: Право, 2013. – 52с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2013. – №9.

2. Юридична Україна. – 2013. – № 10.

3. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 10.

4. Вісник прокуратури. – 2013. – №10.

5. Юрист України : наук.-практ. журн. / редкол.; С.П. Погребняк, Ю.В. Баулін, Ю.П. Битяк та ін. – Х.: Право, 2013. – №2(23). – 168с.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

4. Судовий Вісник. – 2013. – №10(90).

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Баганець О. Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримінальному провадженні // Юридична Україна. – 2013. – №10. – С.88 – 92.

2. Жук М. Межі судового розгляду у кримінальному судочинстві Стародавнього Риму. // Там само. – С.93 – 96.

3. Новіков О. Поняття злочинності у сфері інтелектуальної власності // Там само. – С.97 – 101.

4. Столітній А. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху: кваліфікація та криміналістична характеристика. // Вісник прокуратури. – 2013. – №10. – С.76 – 80.

5. Батуринська О. Порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість: розмежування складів злочинів. // Там само. – С.81 – 92.

6. Єгоров О., Крамчанінов А. Дотримання розумних строків у кримінальному провадженні в суді. // Там само. – С.93 –99.

7. Сафроняк Р., Лазаренко В. Деякі аспекти здійснення нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. // Там само. – С.100 – 103.

8. Фастовець В. Проблемні питання оцінки рівня злочинності правоохоронних органів. // Там само. – С. 104 – 110.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Кулаков В. Шлях розслідування . // Судовий Вісник. – 2013. – №10. – С.18.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 3 жовтня по 16 жовтня 2013 р.

КНИГИ:

1. Галаган А.И. Особенности расследования органами внутренних дел общественно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми. Учебно-практическое пособие. – К.: Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 1986. – 84с.

2. Кокорев Л.Д., Кузнєцов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. – Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1995. – 272с.

3. Государственный обвинитель в Советском суде. – М.: Государственное издательство Юридической литературы , 1954. – 308с.

4. Ковалев М.И., Воронин Ю.А. Криминология и уголовная политика. Учебное пособие. – Свердловск.: УрГУ, 1980. – 60с.

5. Когамов М.Ч. Предварительное расследование уголовных дел в Республике Казахстан: состояние, организация, перспективы. – Алматы: ТОО «Аян Эдет», 1998, 176с.

6. Музика А.А., Доброрез І.О., Горох О.П. Злочини проти здоров’я населення: кримінологічна характеристика, аналіз складів злочинів, призначення покарання. Навчальний посібник / За заг. ред.. Гуторової Н.О. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2013. – 168с. – Українською мовою.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис…. д-ра юрид. наук.: 12.00.08 / О.В. Наден ; ХНУВС . – Х., 2013. – 40с.

2. Трещова О.Р. Державний примус в адміністративному судочинстві України : автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.07 / О.Р. Трещова ; НУ «Юридична академія України імені Я.Мудрого». Х., 2012. – 19с.

3. Рябчук О.С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам, пов’язаним з задоволенням статевої пристрасті неприродним способом.: автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.08 / О.С. Рябчук ; НУ «Юридична академія України імені Я. Мудрого». Х., 2012. – 20с.

4. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр .: автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Н.В. Нетеса ; НУ «Юридична академія України ім. Я. Мудрого – Х., 2012. – 20с.

5. Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості.: автореф. дис. канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Дунаєва Т.Є. ; НУ «Юридична академія України ім. Я. Мудрого – Х., 2012. – 20с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №9.

2. Кримінальне Судочинство. – 2013. – №3.

3. Право України. – 2013. – №8.

4. Юридична Україна. – 2013. – №9.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

4. Судовий Вісник. – 2013. – №9(89).

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Кірєєв Р. Заборона зловживання правом на захист у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №9. – С.98 – 101.

2. Рибалко Ж. Забезпечення прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження під час застосування технічних засобів. // Там само. – С.102 – 105.

3. Супрунова О. Нормативно-правове регулювання застосування науково-технічних засобів у кримінальному провадженні. // Там само. – С.106 – 109.

4. Пилипенко Г. Принципи залучення експерта сторонами кримінального провадження. // Там само. – С.110 – С.113.

5. Леонов Б. Спеціально-кримінологічні заходи у структурі державної політики запобігання тероризму. // Там само. – С.114 – 117.

6. Баулін Ю., Азаров Д. На шляху до пізнання предмета злочину. // Право України. – 2013. – №8. – С.354 – 359.

7. Баганець О. Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого. // Юридична Україна. – 2013. – №9. – С.80 – 85.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Судове рішення Про нюанси притягнення до відповідальності за незаконні дії з підакцизними товарами. // Судовий Вісник. – 2013. – №9(89). – С.26 – 27.

2. Тацій В. Теорія і практика державотворчих процесів. // Голос України. – 2013. – №183. – С.4.

3. Президент України В. Янукович Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання. // Голос України. – 2013. – №182. – С.3.

4. Кабінет Міністрів України Постанова від 4 вересня 2013р. №706 Київ Питання запобігання та виявлення корупції. // Урядовий Кур’єр. – 2013. – №180. – С.22.

5. Президент України В. Янукович Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання. // Урядовий Кур’єр. – 2013. – №184. – С.9

6. Мороз І Чергова «качка» на корупційному болоті України? // Юридичний Вісник України. – 2013. – №40. – С.2 – 3.

7. Шумило М. Докази досудового і судового провадження: проблема функцій та співвідношення. // Там само. – С.6 – 7.

8. Тарасова К. Юридична особа в кримінальному процесі: покарання без виправдання. // Там само. – С..10.

9. Зеленов Г., Дудоров О. Відповідальність за корупційні злочини. Огляд основних новел кримінального законодавства. // Там само. – С.11.

10. Баганець О. Всеукраїнський параліч, або Коли суворість закону пом’якшується необов’язковістю його виконання. // Там само. – С.14.

11. Президент України В. Янукович Указ Президента України № 548/2013 Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня юриста. //

12. Зеленов Г., Дудоров О. Відповідальність за корупційні злочини. Огляд основних новел кримінального законодавства. // Юридичний Вісник України. – 2013. – №41. – С.6 – 7.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 26 вересня 2013 р. по 2 жовтня 2013 р.

КНИГИ:

1. Теоретичні та прикладні проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць обмеження або позбавлення волі: монографія / В.І. Борисов, А.Х. Степанюк, В.С. Батиргареєва [та ін.]; за заг. ред.. В.І. Борисова, А.Х. Степанюка. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.:Право, 2013. – 152с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип.. 17).

2. Кримінальне право України. Особлива частина: навчальний посібник / В.М. Трубников, В.І. Борисов, Я.О. Лантінов та ін.; за заг. ред. проф. В.М. Трубникова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 336с.

3. Керик Л.І. Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства: монографія / Л.І. Керик; за ред. проф. В.Ю. Шепітько. – Х.: Вид. агенція «Апостіль», 2013. – 188с.

4. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: монография. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108с.

5. Проблеми систематизації та комплексного розвитку анти терористичного законодавства України: монографія / за заг. ред. В.С. Зеленецького та В.П.Ємельянова. – Х.: Право, 2008. – 96с.

6. Владимир Серафимович Зеленецкий (к 75-летию со дня рождения и 45 летию научно-педагогической и общественной деятельности ) / составитель В.И. Борисов; НАПрН Украины. (Биография и библиография ученых-правоведов). – Х.: Право, 2012. – 92с.

7. Теория доказательств в Советском уголовном процессе. Часть особенная. – Москва.: Юридическая литература , 1967. – 416с.

8. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. – М.: Экономика, 1971. 224с.

9. Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. – Х.: Основа, 1994. – 321с.

ЗБІРНИКИ:

1. Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013р. / редкол.: В.І.Борисов (голов. ред.), Б.М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – 336с.

2. Науково-практичний коментар до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» / Кол. авторів; за заг. ред. О.М. Бандурки, К.Б. Шевченко, О.М. Литвинова. – К.:Агентство «Україна», 2013. – 182с.

3. Моніторинг державної політики у сфері протидії торгівлі людьми (збірник показників виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» та Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року) / В.Ю. Кизим, Л.Г. Ковальчук, К.Б. Левченко. – К.: Агентство «Україна», 2013. – 32с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. – №9.

2. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №9

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Дьомін Ю. Неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону: практика Верховного Суду України. // Вісник прокуратури. – 2013. – №9. – С.26 – 32

2. Столітній А. Особливості застосування норм Кримінального кодексу України: визначення попередньої правової кваліфікації злочинів за фактами порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей. // Там само. – С.33 – 36.

3. Чуб І. Злочини, передбачені розділом XV Особливої частини КК України: проблеми визначення родового об’єкта. // Там само. – С.37 – 43.

4. Сергєєва Т. Змістовна характеристика наслідків у складі злочину. // Там само. – С.44 – 49.

5. Черніков Є. Проблема визначення об’єкта злочину, передбаченого ст.140 КК України. // Там само. – С.50 – 54.

6. Оробець К. Причинний зв'язок у незаконному зайнятті рибним, звіриним промислом (ст.249 КК України): особливості встановлення. // Там само. – С.55 – 61.

7. Луцик Г. Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини в Україні. // Там само. – С.62 – 69.

8. Толочко О., Слободзян А. Закриття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення. // Там само. – С.138 – 144.

9. Голощак В. Забезпечення принципу розумності строків кримінального судочинства при продовженні досудового розслідування. // Там само. – С.145 – 151.

10. Шульгін С. Доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування: проблеми правового регулювання та практичного застосування. // Там само. – С.157 – 162.

11. Гель А., Вітковська О. Правова регламентація застосування інституту умовно-дострокового звільнення до осіб, позбавлених волі: проблеми процесуального аспекта. // Там само. – С.162 – 169.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Авдєєва Г., Прохоров-Лукін Г. Коментар до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність» Юридичний Вісник України. – 2013. – №39. – С.6.

2. Зеленов Г., Дудоров О. Відповідальність за корупційні злочини. Огляд основних новел кримінального законодавства. // Там само. – С.7.

3. Теньков С. Застосування конституційних принципів у кримінальному провадженні: вимоги до практики. // Там само. – С.10.

4. Баганець О. Всеукраїнський параліч, або Коли суворість закону пом’якшується необов’язковістю його виконання. // Там само. – С.14.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 19 вересня 2013 р. по 25 вересня 2013 р.

КНИГИ:

1. Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. / За заг. ред.  В.С. Зеленецького та Н.В. Сібільової. – Серія «Юридичний Радник». – Х.: Страйд, 2006. – 784с.

2. Зеленецкий В.С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины : Монография. – Х.: Кроссроуд, 2009. – 172с.

3. Грошевий Ю.М. Вибрані праці / Ю.М. Грошевий; упорядники : О.В. Капліна, В.І. Маринів. – Х.: Право, 2011. – 656с.:іл.

4. Михайлов В.Є. Кримінальна відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби: соціальна обумовленість та склад злочину: монографія / В.Є. Михайлов. – Х.: Право, 2011. – 248с.

5. Голіна В.В. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / В.В. Голина, С.Ю. Лукашевич, М.Г. Колодяжний; за заг. ред.. В.В. Голіни. – Х.: Право, 2012. – 304с.

6. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія / О.В. Верхогляд-Герасименко. – Х.: Вид-во «Юрайт», 2012. – 216с.

7. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: монографія / Н.В. Нетеса. – Х.: Право, 2013. – 304с.

8. Учитель, Ученый… / под ред. Н.П. Кучерявенко. – Х: Право, 2011. – 340с.

9. Зеленецкий В.С. Свод монографических работ новой научной направленности. – К.: Истина, 2012. – 776с.

10. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Х.: КримАрт, 1998. – 340с.

11. Зеленецкий В.С., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2002. – 236с.

ЗБІРНИКИ:

1.Збірник нормативно-правових актів та методичних матеріалів з питань закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. – К., 2007. – 360с.

2.Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Луганськ, 20 квітн. 2012р. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 576с.

ДИСЕРТАЦІЇ:

1.Білоконь М.А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Білоконь Марія Анатоліївна. – Х., 2013. – 208с.

ЖУРНАЛИ:

1.Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Сарнавський О. Кримінально-правовий захист порядку водіння й експлуатації військових машин. // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8. – С.94 – 97.

2. Негребецький В. Відеозапис як інформаційна модель і спосіб фіксації під час перевірки показань на місці. // Там само. – С.98 – 101.

3. Ільєва Т. Відсторонення підозрюваного від посади за рішенням слідчого судді. // Там само. – С.102 – 104.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Авдєєва Г., Прохоров-Лукин Г. Коментар до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність» Продовження. Початок у №№35, 36, 37. // Юридичний вісник України. – 2013. – №38. – С.6 – 7.

2. Баганець О. Всеукраїнський параліч або коли суворість закону пом’якшується необов’язковістю його виконання. // Там само. – С.11.

3. Бондар М. Чому в Україні поширена корупція? // Там само. – С.13.

4. Бодня Т. Формула корупції. // Урядовий кур’єр. – 2013. – №172. – С.5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 5 вересня 2013 р. по 18 вересня 2013 р.

КНИГИ:

1. Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу: монографія / О.Ю. Шостко, О.В. Сердюк, О.М. Овчаренко (та ін.); за заг. ред. О.Ю. Шостко.– К.: Ред.. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 256с.

2. Мошак Г.Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні (за матеріалами дослідж. науковців Ін-ту вивч. пробл. злочинності НАПрН України) : монографія / Г.Г. Мошак. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 72с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 19).

3. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию : [сб. материалов] : в 3 кн. / Нац. акад. правовых наук Украины ; НИИ изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса ; кол. сост. : В.В. Голина, М.Г. Колодяжный ; под общ. ред. В.В. Голины. – К. : Ред. журн. «Право Украины»; Х. : Право, 2013. – (Науч. сб. «Академічні правові дослідження». Прил. к юрид. журн. «Право Украины»; вып.22).

ЗБІРНИКИ:

1. Шостко О.Ю. Теорії причин злочинності неповнолітніх у сучасній американській кримінології: наук.-практ. посіб. / О.Ю. Шостко. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 48с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 21).

2. Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012р. / НАПрН України, НДІ вивч. проб. злочинності ім.. акад.. В.В. Сташиса (та ін.); редкол.: В.І. Борисов (голов. ред..) (та ін.) – Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 112с. – (Наук. зб. «Академічні правові дослідження». Дод. до юрид. журн. «Право України»; вип. 16). – Укр., англ..

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Півень А.В. Кримінологічна характеристика та профілактика вуличної насильницької злочинності : автореф. дис.…канд. юрид. наук.: 12.00.08 / А.В. Півень ; НАВС. – К., 2013. – 18с.

2. Кузнєцов В.В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності : автореф. дис….док. юрид. наук.: 12.00.08 / В.В. Кузнєцов ; НАВС. – К., 2013. – 40с.

ЖУРНАЛИ:

1. Российский следователь. – 2013. – №14, №15.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Титов П.С. Понятие следственного действия и его признаки. // Российский следователь. – 2013. – №14. – С.4 – 6.

2. Черепахин В.А., Иванов В.Д. Провокация преступления. // Там же. – С.29 – 32.

3. Волконская Е.К. Типология личности преступника-коррупционера. // Там же. – С.33 – 34.

4. Тепляшин П.В., Васильєв Д.С. Эффективность гуманизма в профилактике преступлений. // Там же. – С.36 – 39.

5. Гришина Е.П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями (методологические и правовые проблемы). // Российский следователь. – 2013. – №15. – С.2 – 4.

6. Проценко С.В. Об общественно опасном деянии, непосредственно направленном на лишение жизни человека. // Там же. – С.28 – 33.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Тези виступу міністра юстиції України Олени Лукаш на засіданні уряду 4 вересня 2013 року щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції». // Юридичний Вісник України. – 2013. – №36. – С.2.

2. Тимощук О. Корупційна законотворчість. // Там само. – С.3.

3. Авдєєва Г., Прохоров-Лукін Г. Коментар до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність». // Там само. – С.6 – 7.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 29 серпня 2013 р. по 4 вересня 2013 р.

КНИГИ:

1. Михалко І.С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених : монографія  / І.С. Михалко. – Х.: Право, 2013. – 200с.

ЗБІРНИКИ:

1. Методичні вказівки та програма для підготовки аспірантів та пошукувачів до складання кандидатського іспиту з кримінального права в України. – Х: Нац. ун-т «Юрид. акад.. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 107с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Чеберяк П.П. Збирання й оцінка доказів за кримінальними провадженнями про злочини в сфері економіки : автореф. дис.…канд. юрид. наук.: 12.00.09 / П.П. Чеберяк ; Академія адвокатури України. – К., 2013. – 19с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. – №8.

2. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №8.

3. Законность. – 2013. – №8.

4. Российский судья. – 2013. – №7; №8.

5. Российский следователь. – 2013. – №13.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

4. Судовий Вісник. – 2013. – №8.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Крючкова О. Щодо неможливості поширення поняття «продовжуваний злочин» на насильницькі статеві злочини. // Вісник прокуратури. – 2013. – №8. – С.61 – 67.

2. Лазаренко В. Особливості кваліфікації приховування злочину. // Там само. – С.68 – 72.

3. Гацелюк В., Дудоров О., Комарницький М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми кримінально-правової характеристики // Там само. – С.73 – 87.

4. Давидович І. Призначення покарання за незакінчений злочин: проблеми нормативного регулювання. // Там само. – С.88 – 99.

5. Виноградова С., Соломатіна О. Подання апеляційної скарги у кримінальному провадженні: реалізація прокурором обласного рівня та його заступниками відповідного права. // Там само. – С.100 – 107.

6. Кобернюк В. Закриття кримінального провадження зі звільненням винного від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням з потерпілим. // Там само. – С.108 – 114.

7. Данілін С. Міжнародні стандарти етичних засад кримінально-процесуальної діяльності прокурора:окреми шляхи впровадження. // Там само. – С.115 – 121.

8. Дворник А. Повноваження прокурора у досудовому кримінальному провадженні. // Там само. – С.122 – 128.

9. Ягольницький А. Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства. // Там само. – С.129 – 134.

10. Каркач П. Деякі питання взаємодії органів досудового розслідування і оперативних підрозділів. // Там само. – С.135 – 142.

11. Жупіна О. Обставини, які підлягають доказуванню під час розслідування насильницьких кримінальних правопорушень, вчинених працівниками органів внутрішніх справ у сфері службової діяльності. // Там само. – С.143 – 151.

12. Дикарев И. Подозрение в уголовном процессе. // Законность. – 2013. – №8. – С.20 – 22.

13. Виницкий Л., Кубрикова М. Возможно ли изменение категории преступления при рассмотрении уголовных дел в порядке гл. 40 УПК РФ? // Там само. – С.42 – 45.

14. Рішення у кримінальних справах. // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №8. – С.11 – 14.

15. Гошовська Т.В., Дроздович Н.Л. Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм. // Там само. – С.36 – 40.

16. Червоткин А.С. Новая апелляция и заключение под стражу. // Российский судья – 2013. – №7. – С.6 – 10.

17. Кириллова А.А., Гармаев Ю.П. Криминалистические методики судебного разбирательства : результаты изучения мнений судей и их помощников. // Там же. – С.27 – 30.

18. Тарнавский О.А. Восстановительно-согласительные процедуры обеспечения прав и частных интересов лиц, пострадавших от преступления. // Российский судья. – 2013. – №8. – С.26 – 28.

19. Багмет А.М., Іванов А.Л. Спорные вопросы квалификации незаконной добычи полезных ископаемых и их разрешение в судебной практике. // Там же. – С.28 – 31.

20. Булатов Б.Б., Николюк В.В. Привод как мера принуждения в стадии исполнения приговора. // Российский следователь. – 2013. – №13. – С.9 – 12.

21. Мальцев В.В. Квалификация деяний без судебного приговора. // Там же. – С.13 – 15.

22. Мусеибов У.А. Правовое регулирование процессуальных полномочий начальника подразделения дознания : проблемы и пути совершенствования . // Там же. – С.16 – 17.

23. Нудель С.Л. Особенности квалификации мошенничества в сфере кредитования // Там же – С.18. – 21.

24. Теплова Д.О. Корыстные цель и мотив как признаки хищения. // Там же. – С.22 – 23.

25. Агзамов И.М. Предупреждение совершения новых преступлений как цель института уловного неприменения уголовного наказания. // Там же. – С.24 – 27.

26. Тарасов Ю.А. Криминологические аспекты государственного контроля. // Там же. – С.36 – 38.

27. Арестова Е.Н. Проблемы задержания подозреваемого по УПК РФ и Федеральному закону «О полиции». // Российский следователь. – 2013. – №1. – С.18 – 19.

28. Жамкова О.Е. Процедура получения обряснений при проверке сообщений о преступлений нуждаетсяв регулировании. // Российский следователь – 2013. – №2. – С.16 – 18.

29. Алиев В.М. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями международного характера: проблемы законотворчества и правоприменения. // Там же. – С.19 – 24.

30. Грачев О.В. Преступления связанные с невозвращением на территорию Российский Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российский Федерации и зарубежных стран. // Там же. – С.34 – 36.

31. Авдеев В.Н., Белоусова С.В. Помещение подозреваемых, обвиняемых в психиатрический стационар для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы: вопросы теории и практики. // Российский следователь. – 2013. – №3. – С.16 – 18.

32. Степанюк О.С., Степанюк А.В. Вопросы толкования понятия «преступления сексуального характера» как квалифицирующего признака клеветы. // Там же. – С.23 – 24.

33. Магомедов Н.Н. Понятие Коррупции в России. // Там же. – С.25 – 28.

34. Волынский А.Ф., Волынский В.В. Новый УПК Украины – ответ на вызовы современной преступности или…? // Российский следователь. – 2013. – №5. – С.39 – 43.

35. Жук М.С. Анализ внутренних связей между уголовно-правовыми институтами. // Российский следователь. – 2013. – №9. – С.21 – 24.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Авдєєва Г., Прохоров-Лукін Г. Коментар до проекту Закону «Про судово-експертну діяльність». // Юридичний Вісник України. – 2013. – №35. – С.6 – 7.

2. Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. // Судовий Вісник. – 2013. – №8. – С.20 – 23.

3. Бодня Т. Новий рецепт від корупції. // Урядовий кур’єр. – 2013. – №157. – С.8.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 22 серпня 2013 р. по 28 серпня 2013 р.

ЗБІРНИКИ:

1. The  Legal system of Ukraine Past, Present and Future in Five Volumes. Правова система України: історія, стан та перспективи у п’яти томах (англійською мовою) – К.: Editorial office of the journal “Law of Ukraine”, Х.: Право, 2013. – Т.1 – 808с.; Т.2 – 535с.; Т.3 – 592с.; Т.4 – 408с.; Т.5 – 784с.

ЖУРНАЛИ:

1. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №4(13).

2. Российский судья – 2013. – №№ (1 – 6).

3. Российский следователь – 2013 – №№ (1 – 12).

4. Юридична Україна – 2013. – №8.

5. Наука та наукознавство – 2013. – №2.

6. Підприємництво, господарство и право. – 2013. – №7.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Быков В.М. Процессуальное обеспечение полномочий следователя с органами дознания: проблемы теории и практики // Российский судья. – 2013. – №2 – С.36 – 40.

2. Данелян Р.С. К вопросу о системе иных мер уголовно-правового характера // Там же. – С.40 – 42.

3. Новиков С.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: разъяснения получены, но проблемы остались. // Там же – С.42 – 46.

4. Батурин С.С. Может ли судья принимать решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий? // Российский судья. – 2013. – №3 – С.24 – 27.

5. Рудакова С.В. Проблемы расширения апелляции в российском уголовному процессе. // Там же – С.27 – 29.

6. Середа И.М., Суханов С.В. Некоторые проблемы практики назначения уголовного наказания за совершение незаконного предпринимательства // Там же – С.29 – 33.

7. Строганова О.Л. О некоторых проблемах назначения судом наказания. // Там же – С.34 – 35.

8. Юрчишин В.Н. Новый УПК Украины уполномочил прокурора руководить досудебным расследованием. // Там же – С.37 – 39.

9. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Проблемы квалификации похищения человека и незаконного лишения свободы. // Российский судья. – №4 – С.26 – 28.

10. Степанюк О.С.; Степанюк А.В. Проблема межотраслевого похода к толкованию понятия «официальный документ». // Там же – С. 29 – 32.

11. Туленков Д.П. Проблемы достижения объективной истины в уголовному процессе. // Там же – С.33 – 35.

12. Зайцева Е.А. Новый «закон о сокращенном дознании» и регламентация использования специальных познаний в досудебном производстве по уголовным делам: или «хотели как лучше, а получилось как всегда…» // Там же – С.36 – 39.

13. Гарбатович Д.А. Проблемы квалификации получения взятки за незаконные действия (бездействие): совокупность или одно преступление? // Там же – С.39 – 42.

14. Озорнина Д.М. Правоохранительная деятельность адвоката в уголовном процессе. // Там же – С.43 – 46.

15. Фалилеев В.А., Гармаев Ю.П. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаджений: вопросы теории и судебной практики. // Российский судья. – №5 – С.30 – 33.

16. Насонова И.А. Равенство граждан перед законом и судом как условие реализации справедливости в уголовном судопроизводстве. // Там же. – С.34 – 36.

17. Жук М.С. Коллизии норм Общей и Особенной частей уголовного закона // Российский судья. – №6 – С.19 – 21.

18. Соколов Т.В. К вопросу о сущности уголовного процесса в контексте доктрины судебного права // Там же. – С.22 – 25.

19. Рішення у кримінальних справах. // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №4(13). – С.66 – 83.

20. Тагієв С.Р. Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні. // Там само. – С.98 – 110.

21. Яновська О. Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні. // Юридична Україна. – 2013. – №8. – С.77 – 82.

22. Баганець О. Доказування причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення. // Там само. – С.83 – 87.

23. Гайворонський Є. Запобігання розкраданню культурних цінностей. // Підприємництво, господарство и право. – 2013. – №7. – С.135 – 138.

24. Негребецький В. Моделювання як спосіб фіксації під час перевірочних слідчих дій. // Там само. – С.139 – 142.

25. Корольчук В. Методика запобігання, викриття та документування злочинів, пов’язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість. // Там само. – С.143 – 146.

26. Дерев’янко М. Щодо ознак кримінально-процесуального примусу // Там само. – С.147 – 150.

27. Ільєва Т. Застосування слідчим суддею запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою // Там само. – С.151 – 154.

28. Рибалко Ж. Поняття та загальна характеристика технічних засобів, що застосовуються у кримінальному провадженні. // Там само. – С.155 – 157.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Мельник А. Впроваджувати новий КПК, не знижуючи рівня протидії злочинності. // Юридичний вісник України. – 2013. – №34 – С. 7


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 15 серпня 2013 р. по 21 серпня 2013 р.

ЖУРНАЛИ:

1. Законность. – 2013. – №7

2. Право України – 2013. – №7

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Татауров О. Назначение наказания в виде ограничения свободы. // Законность. – 2013. – №7. – С.66 – 69.

2. Сефиев Д. Уголовное законодательство об охране процессуальной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. // Там само. – С.69 – 70.

3. Книженко О. Пеналізація кримінальних правопорушень: перспективи вдосконалення // Право України – 2013. – №7. – С.291 – 297.

4. Ювілей академіка НАПрН України Анатолія Павловича Гетьмана (до 55-річчя від дня народження) // Там само. – С.359 – 360.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Штогун С., Банах С. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини. // Юридичний Вісник України – 2013. – №32 – С.12.

2. Маляр Г. Норми Кримінального кодексу провокують корупцію. // Там само. – С.13.

3. Іллюк М. Мін’юст підготував черговий антикорупційний законопроект. // Там само. – С.14.

4. Щербань Д. Порада законодавцям. // Там само. – С.15.

5. Лукаш О. «Я вірю в принцип невідворотності покарання» // Там само. – С.4.

6. Кабінет Міністрів України Розпорядження від 11 липня 2013р. №547-р Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом. // Урядовий Кур’єр – 2013. – №147 – С.22.

7. Підліткова злочинність іде на спад? // Юридичний Вісник України. – 2013. – №33 – С.8.

8. Умовне покарання за реальний хабар. // Там само. – С.8.

9. Запобіжні засоби за новим КПК: чи варто покладатись на електроніку? // Там само. – С.10.

10. Кондратьєва О. Системне хабарництво у військовому ліцеї, або як заробляли на вступниках? // Там само. – С.11.

11. Кондратьєва О. Студенти проти корупції. // Там само. – С.11.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 8 серпня 2013 р. по 14 серпня 2013 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002. – 160с.

2. Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основі (структурно-логічні схеми). Навч. посібник / За ред. проф. Ю.М. Грошевого. – Харків: РВФ Арсіс, ЛТД, 2003. – 192с.

3. Права людини та основні свободи в проекті Кримінально-процесуального кодексу України. – Х.: Фоліо, 2004. – 96с.

4. Збірка матеріалів з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми книга ІІ. – Київ.: 2000. – 325с.

5. Злочинність в Україні: Стат.Збірник. – Київ.:Державний комітет статистики України, 2005. – 104с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2013. – №6.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Підгородинський В. Криміналізація наклепу і свобода слова в Україні. // Право України. – 2013. – №6. – С.262 – 268.

2. Трофименко В. Диференціація провадження в суди першої інстанції за новим КПК України. // Там само. – С.269 – 275.

3. Безрукава А. Умови обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. // Там само. – С.316 – 322.

4. Світлій пам’яті академіка НАПрН України Володимира Серафимовича Зеленецького // Там само. – С.364 – 366.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Інформаційне управління Верховної Ради За незаконне видалення вогнепальної зброї встановлено кримінальну відповідальність. // Голос України – 2013. – №144. – С.1 –2.

2. Олександрів С. Молодь знає, як протидіяти корупції // Голос України – 2013. – № 145. – С.1 – 2.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 31 липня 2013 р. по 7 серпня 2013 р.

ЗБІРНИКИ:

1. Судова реформа в України: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф., 18 – 19 квітня 2002р., м. Харків. – К.; Х.: Хрінком Інтер, 2002. – 288с.

2. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – №7: Судові експертизи в Україні. – 416с.

3. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ Науково-теоретичний журнал Випуск 3. – Л.: Луганський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 236с.

4. Вісник Національного університету внутрішніх справ Випуск 22. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2003. – 422с.

5. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України Науково-теоретичний журнал Випуск 2. – Л.: ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України, 2003. – 270с.

БРОШУРИ:

1. Міжнародний білль про права людини. Виклад фактів №2. –Х.: Харківська правозахисна група, 2004. – 68с.

2. Насильницьке або недобровільне зникнення осіб. Виклад фактів №6. – Х.: Харківська правозахисна група, 2004. – 24с.

3. Страти за спрощеним судочинством або безпідставні страти. Виклад фактів №11. –Х.: Харківська правозахисна група, 2004. – 24с.

4. Комітет проти катувань. Виклад фактів №17. –Х.: Харківська правозахисна група, 2004. – 36с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. – №7.

2. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №7.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний Вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №7. – С.10 –14.

2. Аналіз практики перегляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах із підстав, передбачених ст.400 Кримінально-процесуального кодексу України // Там само. – С.19 –34.

3. Ударцов Ю. Протидія корупції та організованій злочинності в умовах змін законодавства. // Вісник Прокуратури. –2013. – №7.

4. Ковбасюк В. Створення ефективного механізму протидії злочинності і корупції // Там само. – С.60 – 65.

5. Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за новим КПК України. // Там само. – С.76 – 86.

6. Столітній А. Розслідування злочинів проти довкілля: криміналістична характеристика правопорушень цієї категорії. // Там само. – С.94 – 99.

7. Черних Д. Міжнародно-правові засади боротьби з корупцією як орієнтир організаційної складової реалізації внутрішньодержавної антикорупційної політики. // Там само. – С.116 – 123.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Тимощук О. Корупційна прірва. // Юридичний Вісник України – 2013. – №31 – С.3.

2. Благута Р. Заходи забезпечення кримінального провадження – інститут не новий, але нові проблеми застосування? // Там само. – С.6 –7.

3. Орленко Т. Відводи у кримінальному судочинстві: Огляд судової практики. // Там само. – С.10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 25 липня 2013 р. по 31 липня 2013 р.

КНИГИ:

1. Музика А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення: монографія / А.А. Музика, О.П. Горох. – К.: Паливода А.В., 2012. – 404с.

2. Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України: монографія / О.Р. Кібенко. Х.: Страйд, 2005. – 432с.

3. Михайловская Н.Г., Одинцов В.В. Искусство судебного оратора. – М.: Юрид. лит., 1981. – 176с.

ЗБІРНИКИ:

1. Слідча практика України. – Вип.4. – Х.: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2004. – 168с.

2. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: збірник статей за матеріалами IX Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань: в 2 ч. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2011. – 480с. – Ч.1.

3. Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №5. – К.:НБУ імені В.І. Вернадського, 2012. – 100с.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник – 2013. – №7.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Шостко О., Каленюк Д. Dolce vita для українського можновладця? // Юридичний вісник України – 2013. – №29 – С.6 –7.

2. Біленчук П., Філоненко Г. Розслідування ухилення від сплати податків у ФРН та США. // Там само – С. 14.

3. Мельник В. Під маскою антикорупціонера // Урядовий кур’єр – 2013. – №133. – С.5.

4. Тютюнник Є. Кому сторожувати сторожів? Громадськості! // Там само – С.6.

5. Іщенко Г. Умови ринку землі знову переписали. // Там само – С.8.

6. Мельник В. Двері для хабарників зачиняються // Там само – С.9.

7. Кириєнко О. Втрати часу. // Судовий Вісник – 2013. – №7. – С.12.

8. Гончар І. Довічний перегляд. // Там само – С.19.

9. За репресії – кримінальна відповідальність // Голос України – 2013. – №138 – С.1 –2.

10. Президент України В. Янукович Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України. // Там само – С.2.

11. Міністр О. Лавринович Наказ Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. // Юридичний вісник України – 2013. – №30 – С.2 –4.

12. Вінгловська О., Квітін Р. Правосуддя для неповнолітніх: німецький досвід // Там само – С.12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 18 липня 2013 р. по 24 липня 2013 р.

КНИГИ:

1. Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 236с.

2. Ювенальна юстиція в Україні: матеріали науково-експертних досліджень. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 340с.

3. Катування та неналежне поводження з дітьми, які перебувають в конфлікті з законом в Україні Стислий огляд. – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. UNICEF, 2013. – 20с.

4. Європейський суд з прав людини. Судова практика. – К.: «Право України», 2011. – Дод. до журн. «Право України». Вип..2 Стаття 2 ЄКПЛ. «Право на життя»: у 3 кн. – 2011. – Кн.1. – 1164с.; Кн.2. – 1108с.; Кн..3. – 616с.

ЗБІРНИКИ:

1.Звіт про стан наукових досліджень у 2012 році. – Х.: НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2013. – 132с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юрист України. – 2012. – №3(20).

2. Право України. – 2013. – №5.

3. Кримінальне судочинство. – 2013. – №2.

4. Юридична Україна. – 2013. – №7.

5. Підприємництво, господарство и право. – 2013. – №6.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Кулик О. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини в України: сучасні тенденції // Юридична Україна – 2013. – №7 – С.98 – 102.

2. Омельченко С. Форми та види корупції // Право України. – 2013. – №5 – С.331 – 336.

3. Самбор М. Процесуальний статус понятого як учасника кримінального провадження за нормами Кримінального процесуального кодексу України // Право України. – 2013. – №5 – С.337 – 346.

4. Шульгін С. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми законодавчого регулювання та практичного застосування // Підприємництво, господарство и право – 2013. – №6 – С.140 – 143.

5. Юсубов В. Проблеми забезпечення прокурором прав громадян під час затримання за новим Кримінальним процесуальним законодавством України // Там само – С.144 – 147.

6. Валігура Д. Предмет оскарження під час досудового розслідування // Там само – С.148 – 151.

7. Чернооченко Д. Формування судової влади в Україні в умовах конституційного процесу у 1990 – 1996 рр. // Там само – С.152 – 155.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Президент України В. Янукович Закон України Про ратифікацію Договору між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах // Урядовий кур’єр . – 2013. – №126 – С.22.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 10 липня 2013 р. по 17 липня 2013 р.

КНИГИ:

1. Денисюк П.Д. Протокольна форма дізнання. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 140с.

2. Пінчук М.Г. Предмет доказування і судовий розгляд справ про викрадення та інше незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами і вибуховими речовинами: Монографія. – Х.: Право, 2009. – 176с.

ЗБІРНИКИ:

1. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) №1(29) – Київ.: Міжвідомчий науково-дослідний центр, 2013. – 383с.

ЖУРНАЛИ:

1. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №3(12)

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Указ Президента України Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України // Урядовий кур’єр . – 2013. – №122 – С.11 – 12.

2. Рибальченко В., Шевчук Ю. Необхідне термінове реформування усієї правової системи // Голос України. – 2013. – №126 – С.2

3. Голіна В., Сметаніна Н. «Ціна» злочинності: що ми про неї знаємо? // Голос України. – 2013. – №127 – С.10.

4. Прем’єр –міністр України М.Азаров Питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики // Урядовий кур’єр . – 2013. – №124 – С.4.

5. Коваленко В. Конституція України та перспективи ії модернізації // Голос України. – 2013. – №129 – С.4 – 5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 12 червня 2013 р. по 10 липня 2013 р.

КНИГИ:

1. Гребеньков Г.В. Человек в правовом бытии : Введение в правовую персонологию : монография / Г.В.Гребеньков. – Донецк: Донецкий юридический институт МВД Украины, 2013. – 540с.

2. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 80с.

ЗБІРНИКИ:

1. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №9 – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2012. – 159с.

2. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №1(10) – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2013. – 111с.

3. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №2(11) – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2013. – 83с.

4. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №3(12) – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2013. – 125с.

5. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №4(12) – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2013. – 111с.

6. Конституційна асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №6(15) – Київ.: НБ України ім..В.І.Вернадського, 2013. – 163с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Конституційної Асамблеї №1 – Київ.:  ПАТ «ВІПОЛ», 2013. – 329с.

2. Вісник прокуратури. – 2013. – №6(144)

3. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №5.

4. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №6(154).

5. Атестаційний Вісник. – 2013. – №6.

6. Освита України. Спеціальний випуск. – 2013. – №6.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1.Андрєєв Р. Про відшкодування (компенсацію) шкоди потерпілому та арешт майна у кримінальних провадженнях // Вісник прокуратури – 2013. – №6 – С.59 – 62.

2. Малихіна С. Укладення прокурором угоди про визнання винуватості // Там само – С.63 –68.

3. Цимбалістенко О. Правова природа діяльності прокурора на початковому етапі досудового розслідування // Там само – С.69 – 75.

4. Шило О. Речові докази як процесуальне джерело доказів // Там само С.76 – 83.

5. Бахуринська О. До питання про запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право – 2013. – №5 – С.109 – 111.

6. Давидович І. Деякі особливості призначення покарання на підставі угод // Там само – С.112 – 116.

7. Смирнова А. Критерій кваліфікації співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) // Там само – С.117 – 121.

8. Доляновська І. Розмежування економічної та сексуальної експлуатації дітей у суміжних складах злочинів // Там само – С.121 – 126.

9. Карелін В. Роль заохочень і стягнень у процесі виконання покарання у виді позбавлення волі // Там само – С.127 – 131.

10. Козак Н. Характеристика особи злочинця комп’ютерних злочинів // Там само – С.132 – 135.

11. Гумін О. Кримінально-процесуальні підстави тимчасового доступу до речей і документів // Там само – С.136 – 138.

12. Валігура Д. Предмет оскарження під час досудового розслідування // Там само – С.139 – 142.

13. Рибалко Ж. Застосування технічних засобів під час збирання та перевірки доказів // Там само – С.143 – 145.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Президент України В.Янукович Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо реалізації державної антикорупційної політики // Урядовий Кур’єр – 2013. – №110 – С.11 – 12.

2. Стрельцов Є. Нове «обличчя» у кримінальному праві  чи нове обличчя кримінального права… // Юридичний Вісник України – 2013. – №25 – С.12.

3. Теньков С. Застосування рішень Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні. Огляд судової практики. // Там само – С.10.

4. Задорожній В. Новації та колізії доказового права за чинним КПК // Юридичний Вісник України – 2013. – №26 – С.5.

5. Лавренюк Ю. «Боротьбу з побутовою корупцією слід починати з електронного адміністрування» // Урядовий Кур’єр – 2013. – №116 – С.18.

6. Туляков В. Правосудие переходного периода и перспективы развития уголовного законодательства // Юридичний Вісник України – 2013. – №27 – С.5.

7. Теньков С. Проблеми правозастосування: нові підходи судів. Огляд судової практики // Юридичний Вісник України – 2013. – №27 – С.10.

8. Благута Р. Заходи забезпечення кримінального провадження – інститут не новий, нові проблеми застосування // Там само – С.14 – 15.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 12 червня 2013 р. по 19 червня 2013 р.

КНИГИ:

1. Кримінально-виконавче право України (схеми і таблиці): навч. посібник / А.А. Васильєв, Д.Ю. Гуренко, Д.Ю. Кондратов та ін.; за заг. ред. О.В. Лісіцкова, О.М.Литвинова та Є.Ю. Бараша; наук.ред. О.М.Бандурка. – Х.: Тім Пабліш Груп, 2012. – 210с.

2. Проблеми оптимізації цивільного процесу в Україні : монографія / Берестова І.Е, Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін., за ред.академіка НАПрН України О.Д. Крупчана. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 180с.

3. Голосной В.Л., Зиновьев А.Я. Практикум по уголовному процессу: Учебное пособие. Особенная часть. – Донецк: Донецкий інститут МВД Украины при ДонГУ, 1998г. – 224с.

4. Крупчан О.Д., Проценко В.В. Агентський договір : порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та Республіки Молдова : монографія. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 358с.

ЗБІРНИКИ:

1. Проблеми законності: акад.. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2011. – вип.115. – 278с.

2. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2011. – вип. 116. – 273с.

3. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2011. – вип. 117. – 260с.

4. Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», 2011. – вип. 118. – 289с

5. Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Спец. вип. №22(63) / Харківська правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2001. – 184с.

6. Проти катувань. Огляд повідомлень про жорстоке поводження і застосування катувань. Спец. вип. №23(64) / Харківська правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2001. – 272с.

7. Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та жорстокому поводженню. Спец. вип. №27(68) / Харківська правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2003. – 160с.

8. Проти катувань. Бущенко А.П. Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Систематизований дайджест рішень Європейського суду з прав людини. Спец. вип. №29(70) / Харківська правозахисна група. – Х.: Фоліо, 2003. – 288с.

9. Ривлин  А.Л. Задачи адвоката в суде первой инстанции по уголовному делу (для начинающих адвокатов) / под ред. Н.Ф. Бабченко. – К. – 1946. – 42с.

10. Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: Матер. наук.-практ. конференції / ред. кол.: В.В. Сташиса (голов. ред.) та ін. – Х.: вид-во «Кроссроуд», 2006. – 260с.

11. Лисодєд О.В., Черненок М.П. Термінологічний довідник із застосування кримінально-виконавчого законодавства / за заг. ред. А.Х.  Степанюка. – Х.: вид-во «Кроссроуд», 2010. – 92с.

12. Процесуальні форми захисту приватних прав осіб в Україні та країнах СНД: збірник наук. праць / за ред. О.Д. Крупчана – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 248с.

13. Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 23-24 вересня 2011 року – Івано-Франківськ: ПНУ ім. В.Стефаника, 2012. – 189с.

14. Міжнародний арбітраж в Україні та світі: доктрина і практика (м.Київ, 9 грудня 2010 року): наук-практ. круглий стіл: збірник матеріалів круглого столу / ред..кол.: О.Д. Крупчан, І.Г. Побірченко, М.Ф. Селівон, О.Д. Святоцький, В.І. Король та ін. – Київ: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – 72с.

15. Проблеми модернізації господарського законодавства.: зб.наук. праць (за матеріалами круглого столу, м.Київ, 1 грудня 2010р.) / ред. кол.: О.Д. Крупчан (голова), В.С. Щербина, О.М. Вінник та ін. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. –123с.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Сучасне рабство ганьбить основи цивілізації // Урядовий кур’єр –2013 – №104. – С.2.

2. Шевченко А. Анализируем причины крайне низкого доверия к судам // Голос Украины – 2013 – №108 – С.4.

3. Деркач В. Кому нужна беспомощная защита? // Там само – С.10.

4. Президент України В.Янукович Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // Юридичний Вісник України – 2013. – №24 – С.2 – 12.

5. Зозулінський Т. Грішки суддівської Феміди // Там само – С.10

6. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України  // Урядовий кур’єр – 2013 – №105 – С.11 –12.

7. Пекный А. Коррупция в милиции: мифы или реальность // Голос Украини – 2013. – №110 – С.10 – 11.

8. Президент України В.Янукович Закон України Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України // Голос України – 2013. – №111 – С.5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 5 червня 2013 р. по 12 червня 2013 р.

КНИГИ:

1. Ігонін Р.В. Концептуальні проблеми забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий вимір: монографія / Р.В.Ігонін. – Ірпінь : НУДПС України, 2012. – 388с.

2. Ємельянов В.П., Новікова Л.В., Семикін М.В. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення анти терористичного законодавства : монографія / за заг.ред.докт.юрид.наук, проф..В.П.Ємельянова. – Х.:Кроссроуд, 2007. – 216с.

3. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства : монографія / М.В.Косюта. – Одеса : Юридична література, 2002. – 376с.

4. Палюх Л.М. Провадження у справах про застосування примусових заходів виховного характеру : монографія / Л.М.Палюх. – Львів : ПАІС, 2009. – 196с.

5. Верхогляд-Герасименко О.В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу : монографія / О.В.Верхогляд-Герасименко. – Х.: Юрайт, 2012. – 216с.

6. Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права : учебное пособие / Рук.авт.кол.Панов Н.И. – Х.,1993. – 165с.

7. Россинский С.Б. Обыск в форме специальной операции :учеб. пособие для вузов / под ред..проф. В.Н.Григорьева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. – 199с.

8. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» : наук.-практ.коментар / за ред..О.М.Бандурки, В.В.Ковальської,О.М.Литвинова. – Х., 2012. – 224с.

9. Кулик О.Г. Злочинність в Україні на початку XXI століття : монографія / О.Г.Кулик. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 272с.

ЗБІРНИКИ:

1. 10 років чинності кримінального кодексу України :Проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. Наук.-практ. Конф., 13-14 жовт. 2011р. / редкол.: В.Я.Тацій (голов.ред.), В.І.Борисов (заст..голов.ред.) та ін.  – Х. : Право, 2011. – 456с.

2. Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня, 2011р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Грицюк А.Г. Незаконне відшкодування податку на додану вартість: кримінально-правові аспекти : автореф.дис….канд. юрид. наук.: 12.00.08 / А.Г.Грицюк ; КНУ ім..Т.Шевченка. – К., 2013. – 20с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. – 2012. – №5(31)

2. Юридична Україна – 2013. – №5(125)

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Грек Б., Грек Г. Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права // Юридична Україна – 2013. – №5 – С.92 – 99.

2. Калмиков Д. Перспективи вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження // Там само – С100 – 106.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Перспективы и риски кодификационного обновления уголовного и уголовного процессуального законодательства Украины // Голос Украины – 2013 – №104(6 июня) – С.21.

2. Біттнер О. Звітуватимуть до третього коліна. Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з приводу реалізації державної антикорупційної політики» // Урядовий кур’єр – 2013. – №102 (8 червня) – С.5.

3. Президент України Янукович В. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики // Голос Украины – 2013 – №106 (8 июня) – С.4 – 5.

4. Президент України Янукович В. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України // Там же – С.5 –6.

5. Задорожній В. Проблемні питання застосування затримання за новим КПК // Юридичний Вісник України – 2013 – №23. – С.4.

6. Тарасова К. Юридичні особи – за межами кримінального провадження, або лазівка для податківців // Там само – С.5.

7. Баганець О. «Депонування» показань на досудовому слідстві // Там само. – С.6 –7.

8. Попелюшко В. Допит свідка в суді за новим КПК України. // Там само – С.10.

9. Новий КПК змінює правовий світогляд.
Гошовський М. Позитивні очікування справджуються // Урядовий кур’єр – 2013 – №103. – С.7

10. Головне слідче управління МВС України: Кодекс вимагає ефективної взаємодії правоохоронців // Там само – С.8.

11.  Банчук О. На межі добра і зла // Там само – С.9.

12. Титор Д. «За новим КПК суд набуває ключового значення» // Там само – С.10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 30 травня 2013 р. по 5 червня 2013 р.

КНИГИ:

1. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності : монографія. – К.: Алерта, 2011. – 298с.

2. Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В.М.Киричко. – Х.: Право, 2013. – 424с.

3. Колос М.І. Кримінальне право в України (X – початок XXI століття) : моногр. : (у 2 т.) / М.І.Колос. – К.; Острог, 2011. Т.1 : Освита, наука,законодавство. – 448с. – Частина тексту англ. Т.2 : Бібліографія. – 640с. – Частина тексту англ..

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок.53000 слов / С.И.Ожегов; Под общ. ред. проф. Л.И.Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ОНИКС: Мир и Образование: Астрель, 2011. – 1200с.

БРОШУРА:

1. Засади методології оцінювання рівня корупції в України / О.В.Сердюк, І.М.Осика, О.В.Волянська, М.Ю.Огай. – К.: Атіка-Н, 2010. – 20с.

ЗБІРНИКИ:

1. Пашинін О.І. Актуальні проблеми досудового провадження у кримінальному процесі України : монографія. – Х.:Кроссроуд, 2009. – 164с.

2. Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення : Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005р.; м.Харків / ред.: В.В.Сташис (гол.ред.) та ін. Х.:К: ЦНТ «Гопак», 2006. – 240с.

3. Мулявка Д.Г., Атаманчук О.В., Рекуненко Т.О. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у протидії податковим правопорушенням : навчальний посібник. – Ірпінь : НУДПС України. – 2012. – 192с.

4. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук.пр. / редкол.: В.І.Борисов та ін. – Х.: Право, 2012. – Вип..24. – 280с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Ємельянов М.В. Кримінально-правова характеристика шахрайства : автореф. дис….канд. юрид. наук.: 12.00.08 / М.В.Ємельянов ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К., 2013. – 20с.

2. Борисов Є.М. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим. водним добувним промислом : кримінально- правова характеристика : автореф. дис….канд.юрид.наук.: 12.00.08 / Є.М.Борисов ; КНУ ім..Т.Шевченка. – К., 2013. – 18с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №5

2. Наука та наукознавство. – 2013. – №1

3. Вісник Прокуратури  – 2013. – №5

4. Підприємство, господарство і право – 2013. – №4

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник – 2013. – №5

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Рішення у кримінальних справах. Постанова Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 18 жовтня 2012р. // Вісник Верховного Суду України – 2013. – №5. – С.10 – 12.

2. Коментар до роздилу X «Прикінцеві положення» та розділу XI «Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України // Там само. – С.38 – 47.

3. Молдован А. Засади кримінального процесу в України та ФРН // Підприємництво, господарство и право – 2013. – №4. – С.24 –26.

4. Кацавець Р. Судові промови у кримінальному судочинстві України: сутність і проблеми // Там само. – С.27 – 29.

5. Лоскутов Т. Предмет і механізм правового регулювання у кримінальному процесі // Там само. – С.30 –33.

6. Завада С. Правовий статус особи, яка може бути відсторонена від посади у кримінальному провадженні // Там само – С.34 –38.

7. Валігура Д. Ґенеза інституту оскарження в кримінальному процесі // Там само – С.39 – 42.

8. Смирнова А. Ґенеза кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, сборів (обов’язкових платежів) // Там само. – С.52 – 55.

9. Бабаков В. Ізєтов Ф. Правові аспекти застосування кримінального законодавства за вчинення корупційних злочинів // Вісник Прокуратури – 2013. – №5 – С.93 – 99.

10. Микитенко О., Чабанюк Т. Додержання конституційних прав громадян у кримінальному судочинстві // Там само. – С.100 – 104.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Пекный А. Провести реформу, разделить местную и центральную милицию // Голос Украини. – 2013. – №97. – С.6.

2. Хавронюк М. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають // Юридичний Вісник України – 2013. – №22 – С.5

3. Наказ від 16.11.2012 Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальномупровадженні // Там само. – С.6 – 13.

4. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією // Урядовий Кур’єр – 2013. – №94 – С5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 15 травня 2013 р. по 30 травня 2013 р.

КНИГИ:

1. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2т. / за заг.ред.В.Я. Тація, В.П.Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. Т.1: Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І.Тютюгін та ін. – 2013. – 376с.

2. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2т. / за заг.ред.В.Я. Тація, В.П.Пшонки, В.І. Борисова, В.І.Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. Т.2: Особлива частина / Ю.В.Баулін, В.І. Борисов, В.І.Тютюгін та ін. – 2013. – 1040с.

3. Блажівський Є.М. Моніторинг протидії злочинності в Україні : монографія / Є.М. Блажівський. – Х. – Золота миля, 2013. – 372с.

4. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / за заг.ред.В.І.Борисова, В.С.Зелененького. – Х.: Право, 2011. – 344с.

5. Криміналістика: Підручник / Кол.авт.: В.Ю.Шепітько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. / за ред..проф.В.Ю.Шепітька. – 4-е вид. – Х.: Право, 2010. – 464с.

6. Абакумова Ю.В., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Кулик С.Г., Рябчинська О.П. Кримінологія. Особлива частина: навчальний посібник. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 688с.

7. Білецька Л.М. Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції: монографія / Л.М.Білецька. – Х.:Право, 2009. – 160с.

8. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: монографія. – К.: Алерта, 2011. – 298с.

9. Житний О.О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз): монографія / О.О.Житний; ХНУВС. – Х.: Одіссей, 2013. – 376с.

БРОШУРА:

1. Програма кандидатського заліку з дисципліни «основи науково-дослідної діяльності» та методичні рекомендації з підготовки реферату для аспірантів та здобувачів наукового ступеня з юридичних спеціальностей / уклад.: В.І.Борисов, В.С.Батиргареєва та ін. – Х.: НДІ ВПЗ ім. акад.В.В.Сташиса НАПр України, 2013. – 26с.

ЗБІРНИКИ:

1. Вісник Кримінологічної асоціації України № 3: збірник наукових праць / ред.. Л.М. Давиденко, Т.А. Денисова, О.М.Джужа та ін. – Х.: Золота миля, 2013. – 264с.

2. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні: матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2013 року, м.Харків) / МВС України, Харківський нац.ун-т внутр.справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: Золота миля, 2013. – 322с.

3. Методологічні положення стандартного опитування населення щодо рівня корупції (пілотна стадія):наук.-практ. посіб. / М.Ю. Огай, О.В. Волянська та ін. – К.: Атіка, 2011. – 64с.

4. Оцінювання рівня корупції : засади української моделі: наук.-практ.посіб. / О.В.Сердюк, І.М.Осика, О.В.Волянська, М.Ю.Огай. – К.: Атіка, 2011р. – 116с.

5. Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение:учебное пособие. – К.: Е.С.Липкан, 2012. – 188с.

6. Вісник Академії правових наук України: зб. наук.пр. / ред. В.Я.Тацій та ін. – Х.: Право, 2013. – №1(72). – 312с.

7. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства у кримінальних справах : практичний посібник / Т.В.Каткова, А.Г.Каткова. – Х.: Право, 2011. – 136с.

8. Селіванов А.О. Записки конституціоналіста / А.О.Селіванов. – К.: Логос, 2013. – 169с.

9. Запобігання радикалізації і тероризму: міжнародний досвід і національний вимір : зб. мат-лів «круглого столу» / за ред. М.Г.Гуцало. – К.: НІСД, 2012. – 104с.

10. Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким – PRI, 2012. – 212с.

11. Мулявка Д.Г., Атаманчук О.В., Рекуненко Т.О. Організація використання інформаційних ресурсів ДПС України у протидії податковим правопорушенням: навч. посібник. – Ірпінь. – НУ ДПС України. – 2012. – 192с.

12. Дирдін М.Є., Цимбал Т.Я., Власова Г.П., Грицюк І.В. Повторність у слідчій діяльності: монографія / М.Є.Дирдин, Т.Я.Цимбал, Г.В.Грицюк. – Ірпінь: НУ ДПС України, 2012. – 182 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Атестаційний вісник. – 2013. – №5 (травень)

2. Освіта України спеціальний випуск. – 2013. – №5

3. Право України. – 2013. – №3-4.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Лихова С. Порівняльне кримінальне право: методика викладання та застосування в наукових дослідженнях // Право України №3-4. – С.299 – 307.

2. Дьомін В., Стрелковська Ю. Криміногенність соціальної стратифікації: «нові маргінали у структурі організованої злочинності // Там само. – С.405 – 413.

3. Шевчук В. Проблеми планування тактичних операцій у криміналістиці // Там само. – С.414 – 421.

4. Шультай П. Реалізація основних засад кримінального провадження при здійсненні прокурорського нагляду за законністю застосування запобіжних заходів у досудовому розслідуванні // Там само. – С.466 – 473

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Селиванов А. Конституционное государство: Идеология общественных реалий. // Голос Украины. – 2013. – №90(5590). – С.4.

2. Янукович В. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією // Там само. – С.5.

3. Скулиш Є. Транснаціональний наркобізнес – загроза існуванню людства // Юридичний вісник України. – 2013. – №№19-20(11 – 24 травня). – С.16.

4. Острійчук О. Показання потерпілого як процесуальне джерело доказів у кримінальному процесі  // Там само. – С.17.

5. Іллюк М. Невдоволення, продиктоване законом, або коли терези правосуддя мають фаворитів і аутсайдерів // Там само – С.21.

6. ВР ухвалила євро інтеграційний закон щодо відповідальності юридичних осіб // Юридичний Вісник України. – 2013. – №21. – С.1.

7. Хавронюк М. Заходи кримінально-правового впливу: які вони бувають // Там само. – С.6 – 7.

8. Таций В. «Среди наших выпускников безработных нет» // Голос Украины. – 2013. – №96. – С.8 – 9.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 24 квітня 2013 р. по 15 травня 2013 р.

КНИГИ:

1. Словник фінансово-правових термінів // за заг.ред.Л.К.Воронової. – К.: Алерта. 2011. – 558с.

2. Імплементація міжнародно-правових норм у сфері оподаткування в законодавство України: монографія / за ред. д.е.н.,професора П.В.Мельника та д.ю.н.професора Л.Д.Тимченка. – І.: Нац.університет ДПС України, 2012. – 406с.

3. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: Кримінологічна характеристика та запобігання: монографія / Б.М.Головкін, Г.Ю.Дарнопих, І.О.Христич та ін. – Х.: Право, 2013. – 248с.

4. Права людини в діяльності органів і установ виконання покарань: науково-методичний посібник для проведення занять в систетемі службової підготовки / за заг.ред.д.ю.н.проф.А.Х.Степанюка. – Ч. – ПАТ «ПВК «Десна», 2012. – 280с.

5. Правовая система Украины: история, состояние и перспективы: в 5 т. – Харьков: Право, 2011

6. Молібог С., Павленко Д., Браун Д. Юридична кліника /ред..Якименко О. – К. – Центр комерц.права, 2002 – 104с.

7. Криміналістика: Підручник / Кол.авт.:В.Ю.Шепитько, В.О.Коновалова, В.А.Журавель та ін. /за ред. проф.В.Ю.Шепітька. – 4-е вид. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

БРОШУРА:

1. Доповідь комісії з питань правоохоронної діяльності на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї. – Київ-2012. – 20с.

ЗБІРНИКИ:

1. Інформаційні технології боротьби з тероризмом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 липня, 2012р.). – К.:ФОП Ліпкан О.С., 2012. – С.92

2. Особливості формування законодавства України на сучасному етапі державотворення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 березня 2013 року, м.Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С.221

3. Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №6 2012. – К.:Національна бібліотека України ім..В.І.Вернадського, 2012. – С.188

4. Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №7 2012. – К.:Національна бібліотека України ім..В.І.Вернадського, 2012. – С.176

5. Конституційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності. Бюлетень інформаційно-аналітичних матеріалів №8 2012. – К.:Національна бібліотека України ім..В.І.Вернадського, 2012. – С.188

АВТОРЕФЕРАТ:

1. Тітко Е.В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід європейського суду з прав людини : автореф. дис….канд.юрид.наук.: 12.00.11 / Е.В.Тітко; Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України. – К., 2013. – С.20

ЖУРНАЛИ:

1. Законность. – 2013. – №3.

2. Законность. – 2013. – №4.

3. Юридична Україна. – 2013. №4.

4. Віче Журнал Верховної Ради України. – 2009. – №21 (листопад)

5. Атестаційний вісник. – 2013. – №4 (квітень)

6. Освіта України спеціальний випуск. – 2013. – №4

7. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №4

8. Кримінальне судочинство. – 2013. – №1

9. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – №2(11)

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник. – 2013. – №4 (25 квітня)

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Віскунов В. Проблеми вдосконалення ознак складу злочину, передбаченого ст.290 Кримінального кодексу України // Юридична Україна. – 2013. – №4. – С.73 – 76.

2. Черновський О. Юридико-психологічна характеристика судового провадження в суді першої інстанції // Там само. – С.77 – 81.

3. Охріменко С., Лузанова Г. Особливості підготовчої роботи перед призначенням судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні // Там само. – С.82 – 87.

4. Кожевников К. Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью по делам коррупционной направленности // Законность. – 2013. – №3. – С.6 – 9

5. Тацій В. Здолати правовий нігілізм – завдання науки й суспільства // Віче Журнал Верховної Ради України. – 2009. – №21(листопад). – С.6 – 8.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Теньков С. Судовий фінал трагедії у повітрі // Юридичний вісник України. – 2013. – №15(13 – 19 квітня). – С.10.

2. Теньков С. Помилування: кого і як? // Там само. – С.10

3. Кириєнко О. Верховного суть // Судовий Вісник. – 2013. – №4 (25 квітня). – С.1 – 8.

4. Кириєнко О. «Слухи» народу // Там само. – С.9.

5. Кримінально-правова кваліфікація при вчиненні службового підроблення як умови скоєння іншого злочину // Там само. – С23 – 25.

6. Бодня Т. Прокурорський приціл // Урядовий кур’єр. – 2013. – №71(16 квітня). – С.1 – 11.

7. Біттнер О. Новий КПК виключає можливість приховати злочин // Там само. – С.3.

8. Ковальський С. Відповідальність юридичних осіб: бути чи не бути? // Юридичний вісник України. – 2013. – №16(20 – 26 квітня). – С.2 – 3.

9. Мороз І. Новий КПК «гуманізував» кримінальну юстицію // Там само. – С.13.

10. Пшонка підтримує створення Вищої ради прокурорів // Там само. – С.2.

11. Штогун С. Судова ботаніка, або до чого може призвести «схрещування» загальних та спеціалізованих судових ланок // Юридичний Вісник України. – 2013. – №15(13 – 19 квітня). – С.11.

12. Мороз І. Регресивне судочинство, або коли бажане аж ніяк не уособлює дійсне // Там само. – С.13.

13. Власенко В. Україні пояснили, де проходить межа. // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 78(25 квітня). – С.3

14. Деклараціями права не замінити. Президент вімагає від правоохоронців практичного втілення норм нового Кримінального процесуального кодексу //Там само. – С.3.

15. Дудоров О. Про пошук «точок дотику» між теорією і практикою //Юридичний Вісник України. – 2013. – №17-18 (930-931). – С.16 – 17.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 10 квітня 2013 р. по 24 квітня 2013 р.

КНИГИ:

1. Кудин Ф.М. Избранные труды / Ф.М.Кудин. –В.: Изд-во ВолГу, 2010. –396с. – К 75-летию автора.

2. Єрух А. М., Козьяков Ю.М., Марченко В.М. Коментовані зразки документів (за чинним законодавством України). – Книга 1. – Серія «Юридичний радник». – Х.: Страйд, 2005. – 368с.

3. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,11-12 жовт.2012р./ редкол.:В.Я.Тацій, В.І.Борисов та ін. – Х.:Право. 2012. – 632с.

4. Peter-Alexis Albrecht Securitized Societies The Rule of Law: History of a Free Fall. – B.: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag. 2011. – 346c.

МОНОГРАФІЯ:

1. Корнякова Т. В. Кримінологічні засади запобігання органами прокуратури злочинам проти довкілля: монографія / Т.В.Корнякова. – К.: Ін Юре, 2011. – 408с.

БРОШУРИ:

1. Доповідь комісії з питань правоохоронної діяльності на пленарному засіданні Конституційної Асамблеї. – Київ-2012. – 20с.

2. Цимбал М. Л. Біографія і бібліографія. – Х.: ХНДІСЕ, 2010. – 18с.

ЗБІРНИКИ:

1. Пастух І. П. Митне право України: навч. посібник / І.П.Пастух, О.В.Горбач. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 128с.

2. Гіда Є. О. Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України: навч. посіб. / Є.О.Гіда. – К.: ФОП О.С.Ліпкан, 2011. – 120с.

3. Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Право, 2008. – 240с.

4. Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 20 грудня, 2010р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2010. – 80с.

5. Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 серпня 2010р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2010. – 76с.

6. Реформування районного органу внутрішніх справ : Матеріали круглого столу (Київ, 26 травня, 2011р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 168с.

7. Інформаційні технології в глобальному управлінні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 жовтня, 2011р.). – К.:ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 140с.

8. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі: Матеріали круглого столу (Київ, 20 травня, 2011р.). – К.: ФОП Ліпкан О.С., 2011. – 350с.

9. Єрух А. М., Козьяков Ю.М., Марченко В.М. Коментовані зразки документів (за чинним законодавством України) 

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. – № 4.

2. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Консультації високого рівня щодо реформи органів прокуратури в Україні // Вісник прокуратури. – 2013. – №4. – С.3 – 4.

2. Пшонка В. Із виступу на засіданні колегії 4 квітня 2013 року щодо стану прокурорського нагляду за додержанням законодавства про захист конституційних прав затриманих, ув’язнених та засуджених // Там само. – С.7 – 12.

3. Калужинський А. Ознаки легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Там само. – С.26 – 33.

4. Громяк О., Палюх Л. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Там само. – С.34 – 39.

5. Андрушко П. Черговий (завершальний) етап реформування антикорупційного законодавства // Там само. – С.40 – 51.

6. Андрєєв Р. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення // Там само. – С.52 – 66.

7. Сафроняк Р. Процесуальне становище сторони обвинувачення // Там само. – С.67 – 73.

8. Щербакова Г. Особливості призначення експертиз при розслідуванні злочинів, що вчиняються на грунті національної чи расової ворожнечі(нетерпимості) // Там само. – С.74 – 80.

9. Хавронюк М., Яловенко В. Деякі теоретичні та практичні проблеми примирення винного з потерпілим, передбаченого ст.46 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №3. – С.78 – 83.

10. Яра О. Про основні підходи до визначення об’єктів злочинів, що посягають на об’єкти права інтелектуальної власності // Там само. – С.84 – 87.

11. Телесніцький Г. Використання зарубіжного досвіту для вдосконалення кваліфікуючих ознак і покарання за катування // Там само. – С.88 – 90.

12. Лагнюк О. Об’єкт і предмет незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст.388 КК України) //Там само. – С.91 – 95.

13. Денькович О. Рішення Конституційного Суду України як форма (джерело) кримінального права // Там само. – С.96 – С99.

14. Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. – С.132 – 134.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Теньков С. Судовий фінал трагедії у повітрі // Юридичний вісник України. – 2013. – №15(13 – 19 квітня). – С.10.

2. Теньков С. Помилування: кого і як? // Там само. – С.10

3. Бодня Т. Прокурорський приціл // Урядовий кур’єр. – 2013. – №71(16 квітня). – С.1 – 11.Біттнер О. Новий КПК виключає можливість приховати злочин // Там само. – С.3.

4. Ковальський С. Відповідальність юридичних осіб: бути чи не бути? // Юридичний вісник України. – 2013. – №16(20 – 26 квітня). – С.2 – 3.

5. Мороз І. Новий КПК «гуманізував» кримінальну юстицію // Там само. – С.13.

6. Пшонка підтримує створення Вищої ради прокурорів // Там само. – С.2.

7. Штогун С. Судова ботаніка, або до чого може призвести «схрещування» загальних та спеціалізованих судових ланок // Юридичний Вісник України. – 2013. – №15(13 – 19 квітня). – С.11.

8. Мороз І. Регресивне судочинство, або коли бажане аж ніяк не уособлює дійсне // Там само. – С.13.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 4 квітня 2013 р. по 10 квітня 2013 р.

КНИГИ:

1. Гавриш С. Б. Закони. Проекти авторських законів і постанов Верховної Ради третього скликання / С. Б.  Гавриш. –К.: Ґенеза, 2010. – 512 с.

2. Гавриш С. Б. Закони. Проекти авторських законів і постанов Верховної Ради четвертого скликання / С. Б.  Гавриш. –К.: Ґенеза, 2010. – 496 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Розслідування злочинів корупційної спрямованості: наук.-практ. посібник / В.Ю.Шепітько, В.А. Журавель. – Х.: «Харків юридичний», 2013. – 220 с.

2. Межнациональное согласие – основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правового государства: методологический, идеологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический  аспекты: межвед. науч. сборник / гл. ред. А. И. Комарова; Том4(42). – М.: Издатель Светлана Зенина, 2011-2012. –– 582 с.

3. Тести з начальної дисципліни «Кримінальне право України» (загальна частина) для студентів II курсу / уклад.: І.О.Зінченко, М.І.Панов, В.І.Тютюгин та ін. – Х.: Нац.ун-т «Юрид.акад.України ім..Ярослава Мудрого», 2013. – 173с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Денисова Г. В.Підстави та процесуальний порядок заявления і вирішення відводів (самовідводів) посадових осіб, які ведуть провадження в кримінальній справі: автореф. дис….канд. юрид. наук.: 12.00.09 / Г. В. Денисова; КНУ ім.Т.Шевченка. – К., 2013. – С.22.

2. Трушківська Л. В. Кримінально-правова охорона особистих благ захисника чи представника особи у зв’язку з наданням ними правової допомоги (ст.ст. 398, 400 КК України): автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Л.В.Трушківська; КНУ ім..Т.Шевченка. – К., 2013. – С.20

3. Мудряк Т. О. Криміналістичне забезпечення розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами: автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.09  / Т.О.Мудряк; НУДПС Укр. – І., 2013. – С.20.

4. Мілевський О. О. Особливості розслідування злочинів, вчинених у Чорнобильській зоні відчуження: автореф. дис…. канд. юрид. наук.: 12.00.09 / О.О.Мілевський; НУДПС Укр. – І., 2013. – С.19.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. – №3.

2. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №3.

3. Право України. – 2013. – №1-2.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України

2. Урядовий кур’єр

3. Юридичний вісник України

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Тацій В. Прокуратура та органи правопорядку в системі правоохоронних органів // Вісник прокуратури. – 2013. – №3. – С.3 – 15.

2. Кузьмін Р. Дифамація як засіб незаконного впливу на суд та   слідство у кримінальному процесі України  // Там само.  – С.16 – 29.

3. Вольниченко К. Окремі питання забезпечення державної таємниці при здійсненні прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю // Там само. – С.63 – 66.

4. Моринець Є. Проблемні питання застосування КПК України // Там само. – С.67 – 74.

5. Васілін М. Навчання особи з метою вчинення терористичного акту як форма сприяння вчиненню терористичного акту // Там само. – С.97 – 103.

6. Дворник А. Функції прокурора у досудовому кримінальному провадженні за новим КПК України // Там само. – С.104 – 112.

7. Кидисюк О. Досвід Німеччини щодо організації та ведення реєстрів, що стосуються кримінальних проваджень // Там само. – С.113 – 117.

8. Романюк Я.М. Матеріали XI чергового з’їзду суддів України //Вісник Верховного Суду України – 2013. – №3. – С.10 – 22.

9. AС.23 – 29.

10. Рішення у кримінальних справах // Там само. – С.43 – 45.

11. Козаченко О. Кримінально-правові заходи: культуро-антропологічна концепція // Право України. – №1-2. – С.351 – 357.

12. Новиков М. Санкціонована судом крайня необхідність у теорії відшкодування фізичної шкоди, заподіяної злочином // Там само. – С.358 – 364.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Попелюшко В. Подання суду доказів за новим КПК України // Юридичний вісник України – 2013. – №14(6 квітня – 12 квітня).

2. Таций В., Борисов В., Тютюгин В. Стабильность как условие эффективности законодательства Украины об уголовной ответственности // Голос Украины  – 2013. – №66(5 апреля). – С.4 – 5.

3. Иценко И. От шока до коррупционных скандалов // Голос Украины. – 2013. – №65(4 апреля). – С11.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 27 березня 2013 р. по 3 квітня 2013 р.

БРОШУРА:

1. В’ячеслав Іванович Борисов (до 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності). – Х.: Право, 2013. – 68 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1. Мірошниченко С. С. Злочини проти правосуддя: теоретичні і прикладні проблеми запобігання та протидії: автореф. дис. …д-ра юрид. наук.: 12.00.08 /С. С.Мірошниченко; НАП Укр. – К., 2013. – 40 с.

ЗБІРНИК:

1. Правила кримінально-правової кваліфікації у постановах Пленуму Верховного Суду України: практ. посібник. – Х.: «Фінарт», 2013. –   194 с.

ЖУРНАЛ:

1. Юридична Україна. – 2013. – №3.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України

2. Урядовий кур’єр

3. Юридичний вісник України

4. Судовий Вісник

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Охріменко І., Охріменко С. Порівняльний аналіз окремих прогресивних положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства України // Юридична Україна. – 2013. – №3. – С. 90 – 95.

2. Гальцова О. Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства. // Там само. – С. 96 – 100.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Хавронюк М. Дещо про сутність кримінального права (інакший погляд) // Юридичний вісник України – 2013. – №12 (23 – 29 березня). – С.4.

2. Баганець О. Міфи нового КПК // Там само. – С.5.

3. Косарєв В. Конституційний Суд – орган захисту Конституції чи орган захисту дій влади? // Там само. – С.6.

4. Оніщук М. Суд присяжних знову поза грою // Там само. – С.13.

5. Іллюк М. Закон як зброя для знищення «невірних» // Там само. – С.13.

6. Любченко Д., Янчук О. Кримінальний бізнес на чужому азарті // Урядовий кур’єр – 2013. – №58 (28 березня). – С.11.

7. Європейський Суд з прав людини та Україна // Там само. – С.14.

8. Реформа прокуратуры – в повестке дня на высшем уровне // Голос Украины – 2013. – №59 (28 марта). – С.3

9. Обмін із досвідом // Судовий Вісник – 2013. – №3(28 березня). – С.8 – 10.

10. Система спільних координат // Там само. – С.11.

11. Дореформена Рада // Там само. – С.12 – 13.

12. Пошелюжна Х. Статистичні грані // Там само. – С.16.

13. Гончар І. Безмежна відповідальність // Там само. – С.17.

14. Виконане не підлягає поверненню //Там само. – С.18.

15. Особисті та моральні якості кандидата на посаду судді ВККС може перевіряти і після складення ним кваліфікаційного іспиту // Там само С.22 – 23.

16. Баганець О. Міфи нового КПК // Юридичний Вісник України – 2013. – №13 (30 березня – 5 квітня). – С.5.

17. Івашко О. Чи є життя за гратами // Урядовий кур'єр. – 2013. – №59 (29 березня). – С.12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 14 березня 2013 р. по 27 березня 2013 р.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Скора Л. М. Кримінально-правова характеристика протидії законній господарській діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Л. М. Скора; НАВС. – К., 2012. – 20 с.

2. Яворська В. Г. Забезпечення єдності застосування кримінального законодавства України актами судового тлумачення: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Г. Яворська; ЛДУВС. –  Л., 2012. –    18 с.

3. Міщук І. П. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я захисника чи представника особи: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / І. П. Міщук; НАВС. – К., 2012. – 20 с.

4. Шаргородська Н. В. Об’єктивні ознаки складів злочинів у банківській системі: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. В. Шаргородська; АА України. – К., 2012. – 19 с.

5. Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Козаченко; НУ «ОЮА». – О., 2012. – 38 с.

6. Мозгова В. А. Громадські роботи як вид кримінального покарання: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. А. Мозгова; КПУ. – З., 2012. – 20 с.

7. Кам’янець Т. В. Теоретичні та прикладні проблеми виконання покарання у виді обмеження волі: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т. В. Кам’янец; НУ «ЮА України ім. Я. Мудрого». – Х., 2013. – 20 с.

8. Бакай М. І. Імплементація положень «антикорупційних» конвенцій  у вітчизняне кримінальне законодавство: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. І. Бакай : КНУ ім. Т. Шевченка. –  К., 2013. – 19 с.

ЗБІРНИК:

1. Збірник методичних розробок управління криміналістики Генеральної прокуратури України: зб. – К., 2006. – 107 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №2.

2. Наука та наукознавство. – 2012. – №4. 

3. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – №2(28).

4. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №2(206). 

5. Атестаційний вісник. – 2013. – №3.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України

2. Урядовий кур’єр

3. Юридичний вісник України 

4. Vivat Lex

5. Освіта України 

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Шумило М. Є. Поняття  «докази» у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – №2. – С. 40 – 48.

2. Хавронюк М, Зенова М. Згода «прохання» потерпілого як обставина, що виключає злочинність діяння // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №2(206). – С. 17 – 21.

3. Сорока О. Значення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини для кримінального права України // Там само. – С. 22 – 26.

4. Козак Н. Криміналістичні аспекти поняття «комп’ютерні злочини» // Там само. – С. 40 – 43.

5. Жовтан П. В. Документування та доказування хабарництва // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – №2(28). – С. 25 – 33.

6. Кислий А. М. Щодо визначення елементів оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері економіки, що вчиняються організованими групами // Там само. – С. 34 – 42.

7. Кузьмін С. А., Азаров М. Ю. Сучасний стан терористичної загрози в Україні // Там само. – С. 43 – 48.

8. Леонов Б. Д. Соціальні конфлікти та їх роль у детермінації терористичної діяльності // Там само. – С. 49 – 55.

9. Слободян Я. І. Криміналістична методика на сучасному етапі та їх роль у розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями // Там само. – С. 64 – 70.

10. Юрченко О. М. Рейдерство в Україні // Там само. – С. 80 – 87.

11. Буткевич С. А. Відмивання грошей і корупція: актуальні проблеми протидії та шляхи їх вирішення // Там само. – С. 88 – 97.

12. Гладун О. З. Малозначність кримінальних і адміністративних корупційних правопорушень // Там само. – С. 103 – 112.

13. Гусєва В. П. Вплив корупції на імідж України у світі // Там само. – С. 113 – 119.

14. Кісілюк Е. М., Донченко О. І. Особливості кримінально-правової охорони та відповідальності представників органів місцевого самоврядування в контексті змін антикорупційного законодавства України // Там само. – С. 120 – 128.

15. Юрченко О. М., Сервецький І. В. Деякі кримінально-правові заходи протидії корупції // Там само. – С. 129 – 142.

16. Весельський В. К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз) // Там само. – С. 151 – 158.

17. Вознюк А. А. Кримінально-правова характеристика структурної частини злочинної організації // Там само. – С. 159 – 166.

18. Ремський В. В. Кримінологічна характеристика організованої злочинності та деякі питання щодо її запобігання // Там само. –            С. 214 – 221.

19. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття «організація» у криміналістичній науці // Там само. – С. 232 – 240.

20. Цімох М. П., Гусєва В. П. Деякі питання діяльності слідчого судді у досудовому розслідування відповідно до вимог нового Кримінального процесуального кодексу України // Там само. – С. 241 – 249.

21. Далматова Г. А. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням // Там само. –   С. 310 – 116.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний Вісник України. – 2013. – №11 (16 – 22 березня). – С. 5.

2. Робота конституційної асамблеї триває // Vivat Lex . – 2013. – №5 (20 березня). – С. 1.

3. До важливих питань національної академії правових наук України // Там само. – С. 1. 

4. Головатий С: «Українські суди сьогодні – це крематорій, у якому судді спалюють живцем Конституцію України» // Там само. – С. 10 – 11.

5. Бодня Т. Закон про фінансову поліцію перепишуть під бізнес? // Урядовий кур'єр. –  2013. – №52 (20 березня). – С. 7

6. Кабінет Міністрів України і Національний Банк України Постанова від 11 березня 2013 р. №155 Київ Про затвердження плану заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму // Там само. – С. 40.

7. Мельник В. Работоргівля без національності // Там само. – С. 48.

8. Колесниченко В. Путь к независимым судам – через изменение Конституции // Голос Украины. – 2013. – №53 (20 марта). – С. 4.

9. Нитка В. Что нам делать с коррупцией? // Голос Украины – 2013. – №55 (22 марта). – С. 5.

10. Бодня Т. «Захисник має прибути до затриманого протягом двох годин» // Урядовий кур’єр – 2013. – №51 (19 березня). – С. 6.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 7 березня 2013 р. по 13 березня 2013 р.

МОНОГРАФІЯ:

1. Автухов К. А.  Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання: монографія / К. А. Автухов. –  Х.: Право, 2013. – 200 с.

БРОШУРА:

1. Результативні показники діяльності Національної академії правових наук України у 2012 році. – Х.: НАПрН України, 2013. – 24 с.

АВТОРЕФЕРАТ:

1. Бакай М. І. Імплементація положень «антикорупційних» конвенцій у вітчизняне кримінальне законодавство: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.08 / М. І. Бакай; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2013. – 19 с.

ЗБІРНИКИ:

1. Ежегодник украинского права: сб. науч. тр. / отв. за. вып. А. В. Петришин. – Х.: Право, 2012. – № 4. – 576 с.

2. Ежегодник украинского права: сб. науч. тр. / отв. за. вып. А. В. Петришин. – Х.: Право, 2013. – № 5. – 636 с.

3. Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2012. –  № 4 (71). – 416 с.

ЖУРНАЛ:

1. Вісник прокуратури. – 2013. –  №2.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України

2. Урядовий кур’єр

3. Юридичний вісник України

СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ:

1. Таций В. Десять лет Уголовному кодексу Украины: достижения и проблемы применения // Ежегодник украинского права. – 2012. – №4. – С. 487 – 503.

2. Борисов В., Гизимчук С. Вопросы наказуемости преступлений в конституционном судопроизводстве (на примере замены смертной казни пожизненным лишением свободы // Там же. – С. 504 – 516.

3. Шепитько В., Авдеева Г. Инновации в криминалистике и их использование в деятельности органов досудебного следствия // Там же. – С. 525 – 530.

4. Москвич Л. Общественное доверие к суду как индикатор эффективности судебной власти  //  Там же. – С. 531 – 539.

5. Бойко А. Проблемы системы правосудия в структуре детерминации коррупции в Украине // Там же. – С. 557 – 562.

6. Гель А., Витковская О. Изменение  условий содержания осужденных к пожизненному лишению свободы в уголовно-исполнительном законодательстве Украины: проблемные аспекты // Там же. – С. 570 – 576.

7. Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Ежегодник украинского права. – 2013. – №5. – С. 540 –542.

8. Панов Н. Уголовная ответственность: понятие, принципы, основание // Там же. – С. 543 – 556.

9. Журавель В. Концептуальные подходы к модернизации криминалистических методик // Там же. – С. 557 – 570.

10. Тищенко В. О современных  направлениях развития криминалистической методики расследования преступлений // Там же. – С. 579 – 589.

11. Грищук В. Негативная (ретроспективная) юридическая ответственность и ее основания // Там же. – С. 590 – 602.

12. Головкин Б. Превентивное воздействие системы антикриминального законодательства Украины на преступность //Там же. – С. 603 – 611.

13. Денисова Т. О криминологии и не только // Там же. – С. 612 – 618.

14. Лысодед А. Правовые основания общения осужденных к лишению свободы с внешним миром // Там же. – С. 626 –  635.

15. Овчаренко О. Правові та організаційні аспекти реалізації права судді на відставку // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: В. Я. Тацій та ін. – Х.: Право, 2012. –  №4 (71). – С. 288 – 298.

16. Орлеан А. Початок кримінально-правової охорони життя людини // Там само. –  С. 299 – 307.

17. Головкін Б. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність // Там само. – С. 308 – 317.

18. Шевчук В. Структура тактичних операцій: проблеми та пропозиції // Там само. – С. 318 – 329.

СТАТТІ У ЖУРНАЛІ:

1. Василенко О. Питання взаємодії оперативного підрозділу, слідчого та координуюча роль прокурора як процесуального керівника у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури. – 2013. – №2. – С. 24 – 28.

2. Софієв С. Актуальні проблеми початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями // Там само. – С.  29 – 37.

3. Рогатюк І. Виконання ухвали про здійснення приводу як передумова оперативного розгляду кримінальних проваджень // Там само. – С. 38 – 42.

4. Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. – С. 43 – 51.

5. Орлеан А. Кримінально-правове забезпечення  охорони людини від біологічної експлуатації // Там само. – С. 52 – 61.

6. Терно А, Печенкін І. Протидія адміністративним корупційним правопорушенням // Там само. –  С. 62 – 68.

7. Данилюк Н. Порядок формування звітності про роботу органів досудового розслідування // Там само. – С. 72 – 79.

8. Лопоха В. Щодо деяких причин і умов вчинення злочинів та правопорушень персоналом виправних колоній // Там само. – С. 79 – 87.

9. Шевченко Е., Черкас М. Причини та чинники професійної деформації правосвідомості юристів //  Там само. –  С. 88 – 94.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1. Карабчук А. Судова практика як орієнтир для суддів // Юридичний вісник України. – 2013. –  №10 (9 – 15 березня). – С. 2 – 3.

2. Хавронюк М. Зміни треба вносити не в новий КПК, а в голови людей, які застосовують цей кодекс // Там само. – С.5.

3. Штунюк А. Про принципи, які сповідують нотаріуси // Там само. – С.12


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 28 лютого 2013 р. по 6 березня 2013 р.

ЗБІРНИК:

1. Актуальні питання діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: зб. наук. праць факультету з підготовки слідчих ХНУВС за 2012 рік / за заг. ред. чл.-кор. НАПрН України, д-ра юрид. наук С. М. Гусарова;  академіка НАПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки. – Х.: Диса плюс. 2013. – 732 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Законность. – 2013. – № 2.

2. Юридична Україна. – 2013. – №2.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий Вісник.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Охлопков С., Губин С. Прокурорская проверка как способ противодействия организованной преступности // Законность. – 2013. – № 2. – С. 3 – 6.

2. Филатов С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (их проектов) // Там же. – С. 7 – 9.

3. Капитонова Е. Принудительные работы как новый вид уголовного наказания // Там же. – С. 20 – 23.

4. Яни П. Проблемы квалификации посредничества во взяточничестве // Там же. – С. 24 – 29.

5. Исмаилов Ч. Освобождение от уголовной ответственности на основании примечаний к статьям Особенной части УК РФ // Там же. – С. 38 – 40.

6. Уласень В., Назаров Н. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы // Там же. – С. 41 – 43.

7. Закаржевский Н. Применение условно-досрочного освобождения от отбывания наказания // Там же. – С. 44 – 47.

8. Панов М., Олійник П. Спірні питання відмежування злочинів проти власності від злочинів проти довкілля // Юридична Україна. – 2013. – №2. – С. 88 – 93.

9. Шаблистий В. Об’єктивне ставлення у вину в суб’єктивній кримінальній відповідальності // Там само. – С. 101 – 105.

10. Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Там само. – С. 106 – 110.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Вільгушинський М. Й. Про окремі питання застосування  статті 370 ЦПК України. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 січня 2013 року № 10-76/0/4-13 // Судовий Вісник. – 2013. – №2 (28 лютого). –     С. 17.

2. Вільгушинський М. Й. Про окремі питання застосування  строків позовної давності. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 січня 2013 року № 10-70/0/4-13 // Там само. – С. 17.

3. Косарев В. Картина маслом, або Судова реформа: втрачені сподівання // Юридичний вісник України. –  2013. – № 9 (2 – 8 березня). – С. 5.

4. Шаров В. Головатий С.: «Українські суди сьогодні – це крематорій, в якому судді спалюють живцем Конституцію України» // Там само. –   С. 10 – 11.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 24 січня 2013 р. по 27 лютого 2013 р.

МОНОГРАФІЇ:

1. Борисов В. І., Крайник Г. С. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х.: Юрайт, 2012. – 296 с.

2. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: монографія / Н. В. Нетеса. – Х. : Право, 2013. – 304 с.

ЗБІРНИК:

1. Кримінологічний довідник; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора, академіка НАПрН України Бандурки О. М.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, професора Джужі О. М. і д-ра юрид. наук, професора Литвинова О. М.: довідкове видання. – Харків: Діса плюс, 2013. – 412 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Нетеса Н. В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. В. Нетеса; НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» – Х., 2012. – 20 с.

2. Керик Л. І. Криміналістична характеристики та основи розслідування доведення до самогубства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л. І. Керик; НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» – Х., 2013. – 20 с.

3. Демидова Є. Є. Тактика допиту обізнаних осіб: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Є. Є. Демидова; НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» – Х., 2013. – 20 с.

4. Ткаченко В. В. Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб за Кримінальним кодексом України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. В. Ткаченко; КНУ ім. Т. Шевченка – К., 2013. – 18 с.

5. Оробець К. М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / К. М. Оробець; НУ «ЮАУ ім. Я. Мудрого» – Х., 2012. – 20 с.

6. Андріїв Д. М. Розслідування злочинів, спрямованих на заволодіння житлом: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д. М. Андріїв; КНУ ім. Т. Шевченка – К., 2013. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Атестаційний вісник. – 2013. – № 2.

2. Освіта України. – 2013. – № 2.

3. Адвокат. – 2013. – № 1.

4. Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 1.

5. Право України. – 2012. – № 11 – 12.

6. Вісник прокуратури. – 2013. – № 1.

7. Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 1.

8. Законность. – 2013. – № 1.

9. Государство и право. – 2012. – № 12.

10. Российский судья. – 2012. – № 11.

11. Российский судья. – 2012. – № 12.

12. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 6.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Грицюк В. Основна проблема впровадження нового Кримінального процесуального кодексу – саботаж з боку органів досудового розслідування // Адвокат. – 2013. – № 1. – С. 3 – 5.

2. Ромовська З. В. Суд і адвокат: проблеми співпраці // Там само. – С. 6 – 9.

3. Яновська О. Г. Інститут оскарження на стадії досудового розслідування // Там само. – С. 10 – 13.

4. Давидович І. І., Задоя К. П. Особливості кваліфікації складених насильницьких злочинів при конкуренції «частини» та «цілого» // Там само. – С. 20 – 24.

5. Ляш А. О., Благодир С. М. Закриття кримінального провадження за новим КПК України: деякі питання // Там само. – С. 25 – 28.

6. Селіванов А. О. Право на касаційне оскарження судових рішень: критерії реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 1. – С. 40 – 44.

7. Москвич Л. Статус найвищого суду країни: історичний та порівняльний аналіз // Право України. – 2012. – № 11 – 12. – С. 82 – 88.

8. Тацій В. Визначення поняття та системи правоохоронних органів у Концепції змін до Конституції України (концептуальні підходи) // Там само. – С. 233 – 240.

9. Шаповалова О. Майнові покарання за злочини у сфері господарської діяльності: проблеми застосування // Там само. – С. 314 – 326.

10. Панов М., Зінченко І. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність // Там само. – С. 451 – 462.

11. Миронов А. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: черговий крок на шляху посилення захисту прав людини та громадянина // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 37 – 39.

12. Тищенко С. Суб’єкти взаємодії сторони обвинувачення під час досудового розслідування // Там само. – С. 49 – 54.

13. Берназ В., Неледва Н. Регламентація початку досудового розслідування // Там само. – С. 62 – 67.

14. Ярмухамедов Р. Обеспечение прав учасников уголовного судопроизводства // Законность. – 2013. – № 1. – С. 48 – 50.

15. Бельский К. С. Об уточнении понятия «коррупция» // Государство и право. – 2012. – № 12. – С. 22 – 28.

16. Александров А. И. Участие граждан в производстве по уголовным делам в свете демократизации современной уголовно-процессуальной политики России // Российский судья. – 2012. – № 11. – С. 14 – 18.

17. Мешков М. В., Гончар В. В. Поводы к возбуждению уголовного дела: процессуально-правовые новеллы // Там же. – С. 19 – 20.

18. Новиков С. А. Досудебное соглашение о сотрудничестве как основание для выделение уголовного дела // Там же. – С. 21 – 23.

19. Подольный Н. А. Справедливость как ценность уголовного процесса России // Там же. – С. 24 – 26.

20. Пугачев Е. В. Противоречия между предписаниями уголовно-процессуального закона и интересами борьбы с организованной преступностью требуют своего решения // Там же. – С. 27 – 28.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Яковець І. Очікування та реалії впливу судової практики на оптимізацію процесу виконання кримінальних покарань в Україні (початок) // Юридичний вісник України. – 2013. – № 7 (16 – 22 лютого). – С. 7.

2. Теньков С. Журналісти у правовому просторі нового КПК // Там само. – С. 10.

3. Хавронюк М. Національний антикорупційний комітет. Для чого він потрібен? // Там само. – С. 13.

4. Система плагіату // Юридичний вісник України. – 2013. – № 8         (23 лютого – 1 березня). – С. 3.

5. Ківалов С. Поступ судової реформи в Україні // Там само. – С. 4.

6. Яковець І. Очікування та реалії впливу судової практики на оптимізацію процесу виконання кримінальних покарань в Україні (закінчення. Початок у № 7) // Там само. – С. 7.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 12 січня 2012 р. по 23 січня 2013 р.

ЖУРНАЛИ:

1. Публічне право. – 2011. – №3.

2. Публічне право. – 2011. – №4.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Хавронюк М. І. Передумови криміналізації злочинного порушення права споживачів на безпечність продукції та пропозиції для законодавця // Публічне право. – 2011. – №3. – С. 137 – 145.

2. Хряпінський П. В., Світличний О. О. Суспільна небезпечність розбещення неповнолітніх // Там само. – С. 146 – 154.

3. Возьний В. І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ): законодавчий та правозастосовчий аспекти // Там само. – С. 155 – 160.

4. Татаров О. Ю. Попередня перевірка інформації про злочини в контексті реформування кримінально-процесуального законодавства // Там само. – С. 161 – 167.

5. Слуцька Т. І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз // Там само. – С. 168 – 175.

6. Загурський О. Б. Забезпечення доступного і справедливого судочинства як пріоритет кримінально-процесуальної політики України // Там само. – С. 176 – 181.

7. Горішний О. О. Протидія організованій злочинності: проблема термінологічного позначення // Там само. – С. 182 – 186.

8. Михайліна Т. В. Особливості кваліфікації злочинів із використанням засобів комп’ютерної техніки, що вчиняються групою осіб // Там само. – С. 187 – 193.

9. Книженко О. О. Співвідношення принципів кримінального права з принципами конструювання кримінально-правових санкцій // Публічне право. – 2011. – №4. – С. 138 – 143.

10. Триньова Я. О. Ототожнення «Позбавлення життя іншої людини з жалю до неї» з ейтаназією, ортаназією та самогубством, асистованим лікарем, та його соціально-правові наслідки // Там само. – С. 144 – 151.

11. Мостепанюк Л. О. Об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Там само. – 152 – 159.

СТАТТІ У ГАЗЕТІ:

1. Законопроект. Лавринович ініціював відповідальність юросіб за корупцію // Юридичний вісник України. – 2013. – № 3 (19 – 25 січня). – С. 2.

2. Баганець О. Міфи і реальність за новим КПК України // Там само. – С. 5.

3. Тенькав С. Новий КПК: час довгоочікуваних і принципових змін // Там само. – С. 10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 20 грудня 2012 р. по 11 січня 2013 р.

ЗБІРНИК:

1. Вісник Кримінологічної асоціації України : зб. наук. праць. – Х.: Золота миля, 2012. – 290 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Калинюк Н. М. Тактика проведення очної ставки: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.09 / Н. М. Калинюк; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 19 с.

2. Кицан Ю. І. Підслідність кримінальних справ: автореф. дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.09 / Ю. І. Кицан; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12.

2. Юридична Україна. – 2012. – № 12.

3. Юрист України. – 2012. – № 3.

4. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 6.

5. Вісник прокуратури. – 2012. – № 12.

6. Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 12.

7. Государство и право. – 2012. – № 11.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України.

2. Урядовий кур’єр.

3. Юридичний вісник України.

4. Судовий випуск.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Гришко О. Запобігання злочинам щодо осіб похилого віку як об’єкт дослідження у працях вітчизняних і зарубіжних науковців // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 80 – 82.

2. Лазаренко В. Сучасний стан правопорядку в державній кримінально-виконавчій службі України (кримінологічний аналіз) // Там само. –  С. 83 – 85.

3. Статіва І. Чи збережена в новому КПК України стадія порушення кримінальної справи // Там само. – С. 86 – 89.

4. Тавлуй О. Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 112 – 116.

5. Колодяжний М. Еволюція міжнародного досвіду запобігання злочинності // Юрист України. – 2012. – № 3. – С. 77 – 81.

6. Мохончук С. Генезис і еволюційний розвиток кримінально-правової оцінки найманства у міжнародному кримінальному праві // Там само. – С. 82 – 87.

7. Сердюк В. В., Бабанли Р. Ш. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. – № 6. – С. 113 – 132.

8. Сахно Р. І. Деякі особливості забезпечення права на захист за Кримінальним процесуальним кодексом України // Там само. –  С. 133 – 140.

9. Ударцов Ю. Протидія корупції та організованій злочинності в умовах дії нового КПК // Вісник прокуратури. – 2012. – № 12. – С. 18 – 26.

10. Крючкова О., Люлько С. Проблеми практичного застосування окремих принципів та положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції // Там само. – С. 51 – 58.

11. Куц В., Брящей Р. Кримінально-правова природа та види корегування призначеного покарання // Там само. – С. 59 – 66.

12. Бережний С. Розмежування умисного вбивства із суміжними злочинами // Там само. – С. 67 – 77.

13. Колодін Д. Особливості конструювання закону, що встановлює кримінальну відповідальність за фальсифікацію виборчої документації, в Україні та деяких країнах Європейського Союзу // Там само. –  С. 78 – 83.

СТАТТІ У ЗБІРНИКУ:

1. Книженко О. Диференціація відповідальності у кримінальному праві // Вісник Кримінологічної асоціації України: зб. наук. праць. – Х.: Золота миля, 2012. – С. 91 – 102.

2. Кундеус В. Деякі проблеми кримінально-правової протидії хабарництву // Там само. – С. 103 – 113.

3. Митрофанов І. Акти застосування норм, що встановлюють покарання: поняття та місце в механізмі реалізації кримінальної відповідальності // Там само. – С. 114 – 123.

4. Письменський Є. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: проблеми розмежування та вдосконалення законодавства // Там само. – С. 124 – 134.

5. Шаблистий В. Сучасний стан кримінально правового забезпечення психологічної безпеки людини // Там само. – С. 155 – 161.

6. Бандурка О., Литвинов О. Питання системної реорганізації управління протидією злочинності // Там само. – С. 162 – 169.

7. Головкін Б. Нормативно-правові заходи запобігання злочинності у паливно-енергетичній сфері // Там само. – С. 197 – 207.

8. Давиденко В. Сучасні показники та тенденції злочинності в Україні // Там само. – С. 208 – 213.

9. Шамара О. Законодавство України у сфері боротьби з тероризмом – можливі шляхи вдосконалення // Там само. – С. 256 – 268.

10.  Денисова Т. Професійність персоналу – запорука ефективній діяльності пенітенціарної системи // Там само. – С. 269 – 276.

11. Степанюк Р. Формування криміналістичних методик розслідування злочинів, пов’язаних зі зловживанням з бюджетними коштами, іншим державним і комунальним майном у галузі транспорту та зв’язку // Там само. – С. 277 – 283.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси