Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 16 грудня 2015 року по 13 січня  2016 року

ЖУРНАЛИ:

1. Часопис Цивільного і кримінального судочинства  - № 6 (27).- 2015.

2. Вісник прокуратури № 12 (174) - 2015.

3. Вісник Верховного Суду України.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 236 (6240). – 00 груд.; № 237 (6241). – 16 груд., №  238 (6242). – 17 грудн.; №  239 (6243). – 18 груд., № 240 (6244) - 19 груд., №241 (6245) – 22 груд., № 242 (6246) – 23 груд., № 243 – 244 (6247-6248), № 245 (6249)-25 груд., № 246 (6250) -26 груд.; № 247 (6251) – 28 груд.; № 248 (6252) – 29 груд. ; №249 (6253) – 30 груд.; № 250 (6254) – 31 груд. 4.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 50 (1067). 19-25 груд., № 51-52 (1068-1069) 26 груд – 3 січн.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:
Про затвердження регламенту пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду  цивільних і кримінальних справ та положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у новій редакції . // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.7.
Про внесення змін до Положення про науково – консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та затвердження нового  її складу. // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.19.
Персональний склад Науково – консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ .  // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.22.
Про внесення змін до складу редакційної колегії Часопису цивільного і кримінального судочинства.  // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.26.
Склад редакційної колегії офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ – науково-практичного юридичного журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства».   // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.27.
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ . // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.28.
Про узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.30.
Про внесення змін  і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року  №  10  «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»  // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.31.

2. Узагальнення про судову практику забезпечення на захист у кримінальному провадженні (витяг) // Часопис цивільного і кримінального судочинства - 2015 - № 6 (27) – С.103.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Ковальський В. Дати шанс науці //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 3.

2. Галевич Н., Палюх Л. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної відповідальності //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 6.

3. Лавріненко М. В Україні стартував тиждень права //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 8.

4. Біленчук П., Ярмолюк А. Принцип «розумної доступності». Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод громадян  //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 14.

5. Вергунов В. Реалії бібліотечної системи  // Голос України. – № 235 (6239) – 2015 – С. 6.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. ЗУ Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні , м. Київ, 10 лист. 2015 р. №769-VIII. //Голос України № № 233 (6237).- С.17.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 09 грудня 2015 року по 16 грудня 2015 року

КНИГИ:

1. Звітна доповідь Тація Василя Яковича про діяльність на посаді ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за 2014-2015 навчальний рік та за період з 2008 по 2015 рік – Харків , 2015. –166  с.

2. Євтєєва Д.П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами : соціальна обумовленість та склад злочину : монографія  / Д.П.Євтєєва. – Х. : Право, 2015.-264 с.

3. Стратегія державної політики України щодо наркотиків на період до 2020 року – Київ , 2013.

ЖУРНАЛИ:

1.Право України -  2015 - № 11.

ГАЗЕТИ:

1.Голос України – 2015 - № 231 (6235). – 08 грудн.; № 232 (6236). – 09 грудн., №  233 (6237). – 10 грудн.; №  234 (6238). – 11 грудн.; №  235 (6239). – 12 грудн.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 47 (1064). 28 листопад. – 4 груд., № 48 (1065). 05 грудн. – 11грудн., №  49 (1066). – 12-18 грудн.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Євграфова Є. Державорозуміння і право: проблемні аспекти теорії. // Право України - 2015 - № 11 – С.67.

2. Кіндюк К. Внесок професора М. М. Гернета в розробку соціологічної доктрини кримінального права. // Право України - 2015 - № 11 – С.141.

3. Панов М.,  Зінченко І. Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності (за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права) // Право України - 2015 - № 11 – С.178.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Ковальський В. Дати шанс науці //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 3.

2. Галевич Н., Палюх Л. Постановлення завідомо неправосудного судового рішення – проблемні питання кримінальної відповідальності //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 6.

3. Лавріненко М. В Україні стартував тиждень права //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 8.

4. Біленчук П., Ярмолюк А. Принцип «розумної доступності». Інноваційний погляд на правову безпеку людини, суспільства, держави в контексті захисту прав і свобод громадян  //  Юридичний Вісник України. – № 49 (1066) – 2015 – С. 14.

5. Вергунов В. Реалії бібліотечної системи  // Голос України. – № 235 (6239) – 2015 – С. 6.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. ЗУ Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні , м. Київ, 10 лист. 2015 р. №769-VIII. //Голос України № № 233 (6237).- С.17.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 25 листопада 2015 року по 09 грудня 2015 року

КНИГИ:

1. Кваша О.О., Харко Д.М. Виконавець злочину у структурі співучасті. Монографія. - К., 2015. – 224 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Муратова С.О. Судимість в системі інститутів загальної частини кримінального права України  : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.О. Муратова.-  Х. НДІ ВПЗ ім. акад. В.В.Сташиса , 2015.- 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України -  2015 - № 10.

2. Вісник Верховного Суду України  - № 11 (183).

3. Вісник прокуратури  - № 11.

ГАЗЕТИ:

1.Голос України – 2015 - № 220 (6224). – 24 листоп.; № 221 - 222 (6225 - 6226). – 25 листоп.; № 223 (6227). - 26 листоп.; № 224 (6228).-27 листопад., № 225 (6229).- 28 листопад. № 226 (6230). – 01 грудн.; № 227 (6231). – 02 грудн..; № 228 (6232). - 03 грудн.; № 229 (6233).- 04 грудн., № 230 (6234).- 05 грудн.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 47 (1064) 28 листопад. – 4 груд., № 48 (1065) 05 грудн. – 11 грудн.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Коваленко А. Проблемні питання розгляду заяв про кримінальні правопорушення // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 16.

2. Коробко Ю. Сутність та види процесуальних повноважень прокурора у досудовому кримінальному провадженні.  // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 37.

3. Ольшанецький І. Нагляд прокурора за додержанням законів при виконанні покарань стосовно неповнолітніх : теоретико - правовий аспект. // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 49.

4. Курило І., Мозгова В. Актуальні питання вдосконалення кримінального провадження щодо неповнолітніх. // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 57.

5. Комарницька О., Мазур В. Вручення прокурором повідомлення про підозру окремим категоріям осіб // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 78.

6. Мельник О. Право на захист у кримінальному процесі. // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 91.

7. Наливайко Є. Суддівський розсуд під час застосування угод у кримінальних проступках.  // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С. 99.

8. Горох О. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С.107.

9. Мігоцький Л., Завада Т. Циганський гіпноз як спосіб вчинення злочину.  // Вісник прокуратури - 2015 - № 11 – С.117.
10. Федорак Л.М. Злочинний намір у кримінальному праві України // Вісник Верховного Суду України - 2015 - № 11 (183) – С.44.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Закон дасть новий імпульс розвитку української науки // Голос України. – № 224 (6228) – 2015 – С. 3.

2. Баганець О. Провальна стратегія, або Чому заявлене оновлення правоохоронної системи не принесе очікуваних результатів //  Юридичний Вісник України. – № 47 (1064) – 2015 – С. 6.

3. Стрельцов Є. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України. // Юридичний Вісник України. – № 47 (1064) – 2015 – С. 14.

4. Алімбаєва О. Запобігання та оперативне реагування у випадках міжнародного викрадення дітей. // Юридичний Вісник України. – № 46 (1064) – 2015 – С. 15.

5. Із 1 січня українці декларуватимуть доходи по-новому// Юридичний Вісник України. – № 48 (1065) – 2015 – С. 2.

6. Ковальський В. ВМКМР реанімується. Мін’юст нарешті згадав про правову освіту // Юридичний Вісник України. – № 48 (1065) – 2015 – С. 3.

7. Маляренко В. Судове питання. Природа «переформатування» судової системи України // Юридичний Вісник України. – № 48 (1065) – 2015 – С. 5.

Висновки Верховного Суду України

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень ст..6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. щодо тлумачення поняття «суду, встановленого законом» // Вісник Верховного Суду України - 2015 - № 11 (183) – С.25.

2. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950  р. стосовно «права на справедливий суд». // Вісник Верховного Суду України - 2015 - № 11 (183) – С.26.

Аналіз судової практики

1. АНАЛІЗ правозастосування судами норм закону про кримінальну відповідальність щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (деякі проблемні питання (ст. 204 КК ))* // Вісник Верховного Суду України - 2015 - № 11 (183) – С.26.

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. ЗУ Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні, м. Київ, 10 лист. 2015 р. №770-VIII. //Голос України № № 221-222 (6225-6226).- С. 19.

2. ЗУ Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення підслідності органів досудового розслідування, м. Київ, 10 лист. 2015 р. №771 –VIII. //Голос України № № 221-222 (6225-6226).- С. 20.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 11 листопада 2015 року по 25 листопада 2015 року

КНИГИ:

1. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України : монографія / К. А. Автухов, А. П. Гель, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 246 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Моргун Н.С. Засада недоторканності права власності у досудовому кримінальному провадженні : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Н.С. Моргун .-  К. Академія адвокатури України, 2015.- 20 с.

2. Храмцов О.М. Кримінально - правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика) : автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Храмцов.- Х. Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015.- 36 с.

3. Штучний В.В. Адміністративно - правові засади підготовки кадрів управління державної охорони України  : автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / В.В. Штучний.- К. Національна Академія внутрішніх справ, 2015.- 18 с.

4. Крук О.М. Правове регулювання короткострокових виїздів за межі колоній в Україні  : автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.08 / О.М. Крук . - К. Національна Академія внутрішніх справ, 2015.- 18 с.

5. Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння  : автореф. дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.08 / О.А. Іваненко. - Х. Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015.- 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України - 2015 - № 10.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 209 (6213). – 11 листоп.; № 210 - 211 (6214- 6215). – 12 листоп.; № 212 (6216). - 13 листоп.; № 213 (6217).-14 листопад., № 214 (6218).- 17 листопад.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 45 (1062) 14 – 20 листоп., № 46 (1063) 21 – 27 листоп.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. До оптимізації конституційного гарантування прав людини в Україні: внесок науковців. Інтерв’ю академіка НАПрН України Петра Рабиновича //  Право України - 2015 - № 10 – С. 9.

2. Корнякова Т., Владимирова М. Інститут прокурора Міжнародного кримінального суду: принципи організації діяльності та функціональні повноваження.  // Право України - 2015 - № 10 – С. 171.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Шевченко А. Законодавці виконують вимоги ЄС з лібералізації візового режиму // Голос України. – № 209 (6213) – 2015 – С. 2.

2. Мельник С. Грантове фінансування для університетів та інститутів // Голос України. – № 209 (6213) – 2015 – С. 2.

3. Коваленко С. Президент готовий внести проект змін до Основного Закону в частині судочинства.  // Голос України. – № 209 (6213) – 2015 – С. 3.

4. В Україні таки з’явиться Державне бюро розслідувань. // Юридичний Вісник України. – № 45 (1062) – 2015 – С. 2.

5. Заваженко Н. Судові гарантії. // Юридичний Вісник України. – № 45 (1062) – 2015 – С. 3.

6. Кравчук В. Конституційна реформа правосуддя. // Юридичний Вісник України. – № 45 (1062) – 2015 – С. 6.

7. Процевський О. Чи віддзеркалює проект Трудового кодексу правові ідеї Основного Закону України. // Юридичний Вісник України. – № 45 (1062) – 2015 – С. 12.

8. Пономаренко Д. Допит у суді за Кримінальним процесуальним кодексом України. // Юридичний Вісник України. – № 45 (1062) – 2015 – С. 15.

9. Світом має правити закон. // Юридичний Вісник України. – № 46 (1063) – 2015 – С. 3.

10. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України. // Юридичний Вісник України. – № 46 (1063) – 2015 – С. 12.

11. Процевський О. Чи віддзеркалює проект Трудового кодексу правові ідеї Основного Закону України? // Юридичний Вісник України. – № 46 (1063) – 2015 – С. 14.

ЗАКОНОТВОРЕННЯ

Верховна Рада прийняла закон № 2542а, яким внесла зміни в Кримінально - процесуальний кодекс щодо уточнення підслідності органів досудового розслідування (Юридичний Вісник України. - № 45 (1062) – 2015 – С.2).


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 4 листопада 2015 року по 11 листопада 2015 року

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного Суду України -  2015 - № 10 (182).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 203 (6207). – 03 листоп.; № 204 (6208). – 04 листоп.; № 205 (6209). - 05 листоп.; № 206 (6210) - 06 листоп.; № 207 (6211) – 07 листоп.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 43 (1060) 7 – 13 листоп.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Кузьменко О., Дроздович Н. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду.  //  Вісник Верховного Суду України -  2015 - № 10 (182) – С.31.

2. Аналіз судової практики застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі (витяг ) 1 // Вісник Верховного Суду України -  2015 - № 10 (182) – С.21.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Маляренко В. Огульне звинувачення всіх суддів без вини – це великий злочин  // Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С. 4.

2. Оновити судовий корпус через зміни до Конституції  // Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С. 5.

3. Мороз І. Міжнародне викрадення дітей: способи вирішення спорів  //  Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С. 14.

4. Проект Трудового кодексу ухвалено в першому читанні // Голос України . – № 206 (6210) – 2015 – С. 2.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 28 жовтня 2015 року по 04 листопада 2015 року

КНИГИ:

1.  Судова влада : монографія  /  І.Є. Марочкін, Л.М. Москвич, І.В. Назаров та ін.; C89 за заг. ред. І.Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2015. –  792 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури 2015 - № 10.

2. Юридична Україна – 2015- № 6 (150).

3. Вісник Національної академії правових наук України. – 2015. – № 3 (82).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 198 (6202). – 27жовтн.; № 199 (6203). – 28 жовтн.; № 200 (6204). - 29 жовтн.; № 201 (6205) - 30 жовтн.; № 202 (6206) – 31 жовтн.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 39 - 40 (1056 - 1057) 3 – 16 жовтн.; .№ 41 (1058) 17 – 23 жовтн., .№ 42 (1059) 24 – 30 жовтн., .№ 43 (1060) 31 жовтн. – 06 лист.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Шрамко Ю. До питання вдосконалення законодавчого регулювання інституту правової допомоги в Україні.  //  Юридична Україна. – 2015. – № 6 (150)  – С. 11.

2. Овчаренко О. Принцип незалежності суддів vs принцип оскарження судового рішення: теоретичні й практичні аспекти.   //  Юридична Україна. – 2015. – № 6 (150)  – С. 70.

3.Дегтяренко М. Професійна психологічна підготовка як напрям психологічного забезпечення судової діяльності.   //  Юридична Україна. – 2015. – № 6 (150)  – С. 80.

4. Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ.   //   Юридична Україна. – 2015. – № 6 (150)  – С. 84.

5. Полторак С. Рецензія на колективну монографію «Військові злочини : кримінально – правова, криміналістична та кримінологічна характеристика.  //   Юридична Україна . – 2015. – № 6 (150)  – С. 98.

6. Рабінович С., Панкевич О. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України   // Вісник Національної академії правових  наук України . – 2015. – № 3 (82) – С. 7.

7. Гетьман Є. Консолідація як форма систематизації законодавства України . // Вісник Національної академії правових  наук України . – 2015. – № 3 (82) – С.21.

8. Євграфова Є. Внутрішнє та зовнішнє у праві: питання методології і теорії дослідження   // Вісник Національної академії правових  наук України . – 2015. – № 3 (82) – С.29.

9. Різник С. Значення інституту окремої думки судді Конституційного Суду України для утвердження справедливого конституційного правосуддя  // Вісник Національної академії правових  наук України. – 2015. – № 3 (82) – С.59.

10. Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади  // Вісник Національної академії правових  наук України. – 2015. – № 3 (82) – С.97.

11. Голіна В. Проблема кримінологічного забезпечення криміналізації і декриміналізації у кримінальному праві України.  //  Вісник Національної академії правових  наук України. – 2015. – № 3 (82) – С.107.

12. Мошак Г. Елементи приватного права у кримінальному процесі ФРН //   Вісник Національної академії правових  наук України. – 2015. – № 3 (82) – С.117.

13. Шепітько М. Кримінально - правовий підхід до розуміння поняття правосуддя  //   Вісник Національної академії правових  наук України . – 2015. – № 3 (82) – С.126.

14. Петришин О. Доктринальне обґрунтування формування національної правової системи   //  Вісник Національної академії правових  наук України . – 2015. – № 3 (82) – С.144.

15. Косюта М. Конституційні аспекти реформування прокуратури України // Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 5.

16.Драган О. Вжиття заходів кримінально-правового характеру при виконанні судових рішень.   //  Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 11.

17.Горох О. Дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності при звільненні від покарання.   //  Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 38.

18. Тагієв С. наукові погляди на класифікацію негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України.   // Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 48.

19.Бортун М., Атаманчук А. Деякі аспекти здійснення спеціального досудового розслідування.   //  // Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 57.

20.Козьяков Р. Початковий етап розслідування фактів безвісного зникнення осіб.  // Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 63.

21.Крючкова О. Складнощі кваліфікації насильницьких статевих злочинів, вчинених групою осіб.  // Вісник прокуратури.  – 2015. – № 10 – С. 73.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Козаченко Т. Суть судової реформи – повне перезавантаження суддівського корпусу // Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С. 4.

2. Фріс П. Право на захист – конституційне право людини і громадянина // Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С.12.

3. Федорова А. Міжнародне викрадення дітей . Практика Європейського суду з прав людини у справах даної категорії  //  Юридичний вісник України. – № 43 (1060) – 2015 – С.15.

4. Смілянська Г. Магістрів готуватимуть в академічних інститутах // Голос України. – № 201 (6205) – 2015  – С.4.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 07 жовтня 2015 року по 28 жовтня 2015 року

КНИГИ:

1. Марочкин И.Е. Избранное / Составители: Червякова Е.Б., Марочкин А.И., Мех. Ю.В. – Харьков, издательство «Плеяда », 2015. –  484 с.

2. Сташис В.В. Вибрані праці / В.В. Сташис ; [уклад.: В.Я. Тацій, В.І Борисов, Л.М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій]. – Х. : Право, 2015. – 1184 с.

3. Ковальова Я.О. Прокурор у судовому кримінальному провадженні при відмові від підтримання державного обвинувачення та при зміні обвинувачення в суді: організаційно – правові основи та порівняльна характеристика : монографія.  /  Я.О.  Ковальова. – Х : Юрайт , 2015. – 168 с.

4. Юзікова Н.С. Суспільство і злочинність неповнолітніх у розрізі епох  (від Давнини і Середньовіччя до ХХI століття) : монографія.  / Юзікова Н.С. – Д : ЛІРА, 2015.- 328 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Крикушенко О.Г. Сучасна субкультура місць позбавлення волі та її запобігання персоналом установ виконання покарань : автореф. дис. … канд. юрид. наук  : 12.00.08 / О.Г. Крикушенко. - Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. - 16 с.

2. Лагода К.О. Невиконання судового рішення : автореф. дис. … канд. юрид. наук  : 12.00.08 / К.О. Лагода. - Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015. - 16 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємництво, господарство і право  – 2015. – № 8 (236).

2. Часопис цивільного і кримінального судочинства –2015 - № 5 (26).

3. Міжнародний журнал Право і суспільство – 2015 – № 2.

4. Імперативи розвитку цивілізації – 2013 - № 1.

5. Імперативи розвитку цивілізації – 2015 - № 2.

6. Кримінальне судочинство – 2015 -№ 3.

7. Право України – 2015 - № 9.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 181 (6185). – 30 верес.; № 182 (6186). – 01 жовтн.; № 183 (6187). - 02 жовтн.; № 184 (6188) - 03 жовтн.; № 185 (6189) –  06 жовтн.; № 186 (6190) – 07 жовтн.; № 187 (6191) -  08 жовтн.; № 188 (6192) – 09 жовтн. ; № 189 (6193 ) – 10 жовтн., № 190 (6194) – 13 жовтн., № 191 (6195) – 16 жовтн., № 192 (6196) – 17 жовтн.. № 193 (6197) – 20 жовтн., № 194 (6198) – 21 жовтн., № 195 (6199) – 23 жовтн., № 196 (6200) – 23 жовтн., № 197 (6200) – 24 жовтн.

2. Юрид. вісн. України – 2015.- № 39 - 40 (1056 - 1057) 3 – 16 жовтн.; .№ 41 (1058) 17 – 23 жовтн., .№ 42 (1059) 24 – 30 жовтн.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Макаров М. Оскарження слідчому судді рішення слідчого, прокурора при застосуванні заходів безпеки. // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236)  – С. 49.

2. Щасна А. Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження. //  Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236)  – С. 53.

3. Негребецький В. Криміналістична реконструкція як основа тактики перевірки показань на місці. //  Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236)  – С. 57.

4. Малюга В. Структура методики розслідування окремих видів злочинів і місце в ній взаємодії слідчого. //  Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8 (236)  – С. 61.

5. Багатирьова О., Ткаченко А. Місце дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, у структурі пенітенціарної злочинності. // Вісник прокуратури. – 2015. – № 9 – С. 70.

6. Мельник О. Актуальні питання застосування запобіжних заходів // Вісник прокуратури. – 2015. – № 9 – С. 78.

7. Чернецька О. Типові слідчі ситуації та способи їх вирішення при розслідуванні злочинів, скоюваних військовослужбовцями із застосуванням вогнепальної зброї. // Вісник прокуратури. – 2015. – № 9 – С. 87.

8. Судова практика. Рішення у кримінальних справах // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 5 (26) – С. 48.

9. Сисоєнко Г., Самодін А. Нові органи досудового розслідування в Україні  // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 5 (26) – С. 117.

10. Питання Загальної частини Кримінального кодексу України. Покарання та його види. Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 10.

11. Розгляд справ про злочини окремих категорій. Злочини проти життя та здоров’я особи // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 25.

12. Питання застосування кримінально – процесуального законодавства. Загальні положення  // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 40.

13.Провадження з перевірки вироків, постанов та ухвал суду. Розгляд справ за апеляцією. Касаційне провадження  // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 46.

14.Питання застосування кримінального процесуального законодавства. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження  // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 61.

15.Провадження у суді касаційної інстанції // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С. 63.

16.Судова практика Верховного Суду України з перегляду судових рішень  // Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 3 – С.90.

17. Мошак Г. Дослідження захисту прав інтелектуальної власності у спеціалізованих інститутах.  // Право України . – 2015. – № 9 – С.120.

18. Гуторова Н. Механізм заподіяння шкоди об’єкту злочину: поняття, види, кримінально – правове значення.  // Право України . – 2015. – № 9 – С.128.

19. Савінова Н. Кримінально - правова комунікація у дискурсі ефективності кримінально - правового регулювання.  // Право України . – 2015. – № 9 – С.136.

20. Турлова Ю. Кримінологічний аналіз стану судимості в Україні за екологічні злочини.  // Право України . – 2015. – № 9 – С.142.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Усі законопроекти і документи перейдуть в електронний обіг // Голос України. – № 184 (6188) – 2015  – С. 2.

2. Пуданс К. Актуальна проблема юриспруденції. // Голос України. – № 184 (6188) – 2015  – С. 9.

3. Дудоров О., Зеленов Г. Офіційний документ. Аналіз правових позицій Верховного Суду України щодо цього поняття. // Юридичний вісник України. – № 39 - 40 (1056-1057) – 2015 – С. 18.

4. Левицька С. Вас затримали? Уповайте на бога. Процесуальні гарантії затриманих осіб. // Юридичний вісник України. – № 41 (1058) – 2015 – С. 6.

5.Гольдарб Я. Запровадження приватних виконавців : небезпечно чи корисно? Неупереджений погляд на відповідні законопроекти. // Юридичний вісник України. – № 41 (1058) – 2015 – С. 11.

6.Біленчук П., Ярмолюк А. Конституційна реформа і кримінальна юстиція. // Юридичний вісник України. – № 41 (1058) – 2015 – С. 13.

7.Дудоров О., Зеленов Г. Офіційний документ. Аналіз правових позицій Верховного Суду України щодо цього поняття. // Юридичний вісник України. – № 41 (1058) – 2015  – С. 14.

8.Сенник В. Відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. // Голос України. – № 196 (6200) – 2015  – С. 3.

9. В Інституті законодавства Верховної Ради України. // Голос України. – № 196 (6200) – 2015  – С. 6.

10. Коваль К. Шанс адвокатури. Механізми реалізації реформування адвокатури України в рамках Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 -2020 роки. // Юридичний вісник України. – № 42 (1059) – 2015 – С. 4.

11. Задоя К. Інститут спеціальної конфіскації в правовій системі України: Quo Vadis ? . // Юридичний вісник України. – № 42 (1059) – 2015 – С. 6.

12. Юрченко К. Завідомо неправосудне судове рішення. Чи варто вилучати з Кримінального кодексу статтю 375 ? // Юридичний вісник України. – № 42 (1059) – 2015 – С. 10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 16 вересня 2015 року по 30 вересня 2015 року

КНИГИ:

1. Науково - практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» / Губенко А.Г., Лошицький М.В., Бичкова С.С., Котляревський Я.В.– К.: Ваіте, 2015. – 816 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України  – 2015. – № 8.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 171 (6175). – 16 верес.; № 172 (6176). – 17 верес.; № 173 (6177). - 18 верес.; № 174 (6178) - 19 верес.; № 175 (6179) –   22 верес.; № 176 (6180) – 23 верес.; № 177 (6181) -  24 верес.; № 178  (6182) – 25 верес. ; № 179 (6183 ) – 26 верес., № 180 (6184) – 29 верес.

2. Юрид. вісн. України. – 2015.- № 36 (1053). – 12 - 18 верес.; № 37 (1054). – 19 – 25 верес.; №  38 (1055). – 26 верес. – 2 жовтн.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Костюченко О. Реалізація засади змагальності сторін у доказуванні в досудовому кримінальному провадженні //Право України. – 2015. – № 8  – С. 136.

2. Антонов С. Шляхи імплементації Статуту Міжнародного кримінального суду в законодавство України //Право України. – 2015. – № 8  – С. 144.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Гриневич Л. Наука допоможе Україні завоювати європейський ринок. //Голос України . – 2015. – № 176 (6180)  – С. 3.

2. Курінний Л. Кримінальна юстиція : виклики та перспективи. //Юридичний Вісник України . – 2015. – № 38 (1055)  – С. 8.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 9 липня 2015 р. по 15 липня 2015 р.

КНИГИ:

1. Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту Держ. податк. служби України. – 1 (1). – 2014.

2. Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць Нац. ун-ту Держ. податк. служби України. – 1 (2). – 2015.

3. Науковий Вісник Нац. ун-ту Держ. податк. служби України (економіка, право). – № 1 (64). – 2014.

4. Науковий Вісник Нац. ун-ту Держ. податк. служби України (економіка, право). – № 2 (65). – 2014.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2008. – № 5; 2013. – № 12.

2. Юридична Україна. – 2015. – № 4-5 (148-149).

ГАЗЕТИ:

1. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – 11 - 17 липн.

2. Голос України. – 2015. – № 120 (6124). – 8 лип.; № 121 (6125). – 9 лип.; № 122 (6126). – 10 лип.; № 123 (6127). – 11 лип.

ЗАКОНИ ТА ПІДЗАКОНННІ НОРМОТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ:

1. ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередньо участь в антитерористичній операції, м. Київ, 18 черв. 2015 р. № 548 – VIII // Голос України. – 2015. – № 120 (6124). – С. 3.

2. ЗУ Про внесення змін до ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо тимчасової заборони експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді, м. Київ, 9 квіт. 2015 р. № 325 – VIII // Голос України. – 2015. – № 121 (6125). – С. 3.

3. ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України, м. Київ, 9 квіт. 2015 р. № 325 – VIII // Голос України. – 2015. – № 121 (6125). – С. 4.

4. ЗУ Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України, м. Київ, 18 черв. 2015 р. № 542 – VIII // Голос України. – 2015. – № 121 (6125). – С. 5.

5. ЗУ Про внесення змін до статті 14 ЗУ «Про зайнятість населення» щодо надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам, які їх замінюють, які мають на утриманні дитину віком до шести років, м. Київ, 17 черв. 2015 р. № 534 – VIII // Голос України. – 2015. – № 121 (6125). – С. 5.

6. ЗУ Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з підтримки (ОНП) про пере захоронення радіоактивних відходів, що утворились внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні,  м. Київ, 17 черв. 2015 р. № 526 – VIII // Голос України. – 2015. – № 121 (6125). – С. 5.

7. ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях, м. Київ, 16 черв. 2015 р. № 521 – VIII // Голос України. – 2015. – № 123 (6127). – С. 2.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Ставнійчук М. Бажане і дійсне, або Чи справді закон про люстрацію схвалено в Європі? // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 3.

2. Котнюк Ю. Генеральна прокуратура: початок обвалу системи // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 3.

3. Шостко О. Сковані одним ланцюгом: назавжди? // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 4.

4. Юрченко К. Національна поліція. дещо про особливості реформування української правоохоронної системи // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 6.

5. Буковецька Н. Школа польського та європейського права // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 8.

6. Судова практика. Науковий висновок (доповнений) по запиту адвоката Павленка М.В. щодо правильності і обґрунтування кримінально-правової кваліфікації органом досудового розслідування дій Волкової С.Я. за ст. 375 КК України // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 10.

7. Телюк Л. Спецслужби блокуватимуть інтернет-ресурси в обхід суду // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 27 (1044). – С. 14.

8. Сміян Н. Обговорюємо зміни до Основного Закону // Голос України. – 2015. – № 123 (6127). – С. 2.

9. Горбунова О. Суспільна підтримка децентралізації матиме позитивний ефект // Голос України. – 2015. – № 122 (6126). – С. 2.

10. Гройсман В. Популізм чи Конституція і реформи? // Голос України. – 2015. – № 120 (6124). – С. 3.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Нікітін Ю. Актуальні аспекти методології та організації кримінологічної безпеки України // Юридична Україна. – 2015. – № 4-5 (148 – 149). – С. 130 – 134.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 1 липня 2015 р. по 8 липня 2015 р.

КНИГИ:

1. Вісник Кримінологічної асоціації України № 2 (10) : збірник наукових праць [редкол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015. – 300 с.

ДИСЕРТААЦІЇ:

1. Новикова К.А. Обмеження волі як вид покарання :  дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / К.А. Новікова - Х. Науково – дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса , 2015.- 307 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2015. – № 6.

2. Вісник Верховного Суду - 2015. – № 6 (178).

3. Вісник прокуратури - 2015  – № 6 (168).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України – 2015 - № 115 (6119). – 01 липн.; № 116 (6120). – 02 липн. ; № 117 (6121).- 03 липн.; № 118 (6122).- 04 липн. .; № 119 (6123).- 07 липн.

2. Юрид. вісн. України. – 2015.- № 25 (1042). – 3 липн.; № 26 (1043) - 4-10 липн.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 25 червня 2015 р. по 30 червня 2015 р.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 110 (6114). – 23 черв.; № 112 (6116). – 25 черв.; № 113 (6117). – 26 черв.; № 114 (6118). – 27 черв.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 111 (5485). – 23 черв.; № 113 (5487). – 25 черв.; № 114 (5488). – 26 черв.; № 115 (5489). – 27 черв.

ЗАКОНИ ТА ПІДЗАКОНННІ НОРМОТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ:

1. Постанова КМУ від 17 черв. 2015 р. № 401, м. Київ «Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», м. Київ // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 114 (5488). – С. 11.

2. Розпорядження КМУ від 5 черв. 2015 р. № 628-р, м. Київ //  Урядовий кур’єр. – 2015. – № 115 (5489). – С. 10.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 18 червня 2015 р. по 24 червня 2015 р.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 105 (6109). – 16 черв.; № 106 (6110). – 17 черв.; № 107 (6111). – 18 черв.; № 108 (6112). – 19 черв.; № 109 (6113). – 20 черв.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 106 (5480). – 16 черв.; № 117 (5481). – 17 черв.; № 108 (5482). – 18 черв.; № 109 (5483). – 19 черв.; № 110 (5484). – 20 черв.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 24 (1041). – 20 - 26 черв.

ЗАКОНИ ТА ПІДЗАКОНННІ НОРМОТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ:

1. ЗУ Про внесення змін до ЗУ «Про вищу освіту» щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу, м. Київ, 14 трав. 2015 р. № 415 – VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 107 (5481). – С. 8.

2. ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України, м. Київ, 14 трав. 2015 р. № 419 – VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 107 (5481). – С. 8 – 9.

3. ЗУ Про внесення змін до статті 21 ЗУ «Про державну таємницю», м. Київ, 12 трав. 2015 р. № 374 – VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 107 (5481). – С. 10.

4. Постанова КМУ від 15 квіт. 2015 р. № 244, м. Київ «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», м. Київ, 12 трав. 2015 р. № 374 – VIII // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 108 (5482). – С. 11.

5. Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», м. Київ, 1 черв. 2015 р. № 34/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 109 (5483). – С. 9.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Баганець О. Законодавчі пута для БДР // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 24 (1041). – С. 6 – 7.

2. Дудоров О., Мовчан Р., Письменський Є. Очищення влади. Деякі міркування щодо конституційності окремих положень ЗУ «Про очищення влади»: погляд криміналістів // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 24 (1041). – С. 12.

3. Біленчук П., Ярмо люк А. Науковий потенціал юриспруденції // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 24 (1041). – С. 13.

4. Шишка Р. Чи варто математику, який довів складну теорему, писати двадцять фахових статей? Дещо про право на наукову діяльність в Україні // Юрид. вісн. України. – 2015. – № 24 (1041). – С. 13 – 14.

5. Косий М. Ректор Василь Тацій: «Національний юридичний університете імені  Ярослава Мудрого впевнено утримує позиції флагмана правничої освіти і науки України» //  Голос України. – 2015. – № 107 (6111). – С. 4 – 5.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 11 червня 2015 р. по 17 червня 2015 р.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 101 (6105). – 10 черв.; № 102 (6106). – 11 черв.; № 103 (6107). – 12 черв.; № 104 (6108). – 13 черв.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 102 (5476). – 10 черв.; № 103 (5477). – 11 черв.; № 12 (5478). – 12 черв.; № 105 (5479). – 13 черв.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. ЗУ  «Про правовий режим воєнного стану» // Голос України. – 2015. – № 101 (6105). – С. 13 – 14;

2. ЗУ  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» // Голос України. – 2015. – № 101 (6105). – С. 15 – 17;

3. ЗУ  «Про вищу освіту» щодо встановлення обмежень при обранні на посаду (призначення виконувача обов’язків) керівника вищого навчального закладу» // Голос України. – 2015. – № 101 (6105). – С. 17;

4. ЗУ  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності священнослужителів (капеланів) в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України» // Голос України. – 2015. – № 101 (6105). – С. 17;

5. ЗУ  «Про правовий режим воєнного стану» // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 102 (5476). – С. 7 – 8.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 20 травня 2015 року по 3 червня 2015 року

КНИГИ:

1. Храмцов О.М. Кримінально – правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов. – Х. : НікаНова, 2015. – 472 с.

2. Гальцова В.В. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) : монографія / В.В. Гальцова. – Х. : Право, 2015. – 248 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного Суду України – 2015. – № 5 (177).

ГАЗЕТИ:

1.Голос України – 2015 - № 87 (6091). – 20 трав.; № 88 (6092). – 21 трав. ; № 89(6093).- 21 трав.; № 90 (6094).- 23 трав.; № 91 (6095)  - 26 трав; № 92 (6096)  - 27 трав; № 93 (6097). – 28 трав.; № 94 (6098) – 29 трав; № 95 (6099)- 30 трав.

2.Урядовий кур’єр. – 2015 -  № 88 (5462) – 20 трав.; № 89 (5463) - 20 трав.; № 90 ( 5464). – 22 трав.; № 91 (5465). – 23 трав.; № 92 (5466) – 26 трав; № 93 (5467) – 27 трав; № 94 (5468). – 28 трав.; № 95 (5469) – 29 трав; № 96 (5470)- 30 трав.

3.Юрид. вісн. України. – 2015.- № 20 (1037). - 23-29 трав.; № 21 (1038). – 30 трав.- 5 червн.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1.Лобойко Л. Аматорству в кримінальному провадженні про корупційні злочини (не) бути //Юридичний вісник України. – 2015. – № 21 (1038). – С. 12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 20 травня 2015 року по 27 травня 2015 року

КНИГИ:

1. Храмцов О.М. Кримінально – правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства : монографія / О.М. Храмцов. – Х. : НікаНова, 2015. – 472 с.

2. Гальцова В.В. Кримінальна відповідальність за розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) : монографія / В.В. Гальцова. – Х. : Право, 2015. – 248 с.

ГАЗЕТИ:

1.Голос України – 2015 - № 87 (6091). – 20 трав.; № 88 (6092). – 21 трав. ; № 89(5463).- 21 трав.; № 90 (6094).- 23 трав.; № 91 (6095)  - 26 трав.

2.Урядовий кур’єр. – 2015 -  № 88 (5462) – 20 трав.; № 89 (5463) - 20 трав.; № 90 ( 5464). – 22 трав.; № 91 (5465). – 23 трав.; № 92 (5466) – 26 трав.

3.Юрид. вісн. України. – 2015.- № 20 (1037). - 23-29 трав.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності імені В.В.Сташиса НАПрН України
з 13 травня 2015 року по 20 травня 2015 року

КНИГИ:

1. Дуюнова Т.В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі : монографія / Т.В. Дуюнова, І.С. Яковець; за заг. Ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2015. – 192 с.

2. Вісник Кримінологічної асоціації України № 1 (9) : збірник наукових праць [редкол. О.М. Бандурка (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2015. – 336 с.

3. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов. В.І. Тютюгін та ін. ; за ред.. проф. В.Я. Тація, В. І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. І допов. – Х. :  Право, 2015. – 680 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Яценко О.В. Суддівський розсуд як засіб забезпечення справедливості судочинства : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / О.В.Яценко.- К. Академія адвокатури України, 2015.- 20 с.

2. Калініченко В.В. Правовий статус вищого господарського суду України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / В.В.Калініченко.- К. : Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка, 2015. – 20 с.

3. Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / В.В.Калініченко.- К. : Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка, 2015. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2015. – № 4.

ГАЗЕТИ:

1.Голос України – 2015 - № 82 (6086). – 13 трав.; № 83(6087). – 14 трав. ; № 84 (6088).- 15 трав.; № 85 (6089).- 16 трав.; № 86 (6090)  - 19 трав.

2.Урядовий кур’єр. – 2015 -  № 83 (5457) – 13 трав.; № 84 (5458) -  14 трав.; № 85 (5459). - 15 трав.; № 86 (5460). – 16 трав.; № 87 (5461) – 19 трав.

3.Юрид. вісн. України. – 2015.- № 19 (1036). - 16-22 трав.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 1 травня 2015 р. по 13 травня 2015 р.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Чабан О.М. Злочинність безпритульних неповнолітніх осіб: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.М. Чабан. – К. : Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка, 2015. – 20 с.

2. Копанчук В.О. Кримінально-правова охорона життя осіб у зв’язку з виконанням спеціальних повноважень (ст. ст. 348, 379. 400 КК України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.О. Копанчук. – К. : Київський нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка, 2015. – 20 с.

3. Козицька О.Г. Розслідування викрадень мобільних телефонів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / О.Г. Козицька. – К. : Нац. акад. внутрішніх справ, 2015. – 20 с.

4. Давиденко В.В. Методика розслідування самовільного залишення військової частини або місця служби : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / В.В. Давиденко. – К. : Нац. акад. внутрішніх справ, 2015. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник Верховного суду України. – 2015. – № 4 (176).

2. Підприємство, господарство і право. – 2015. – № 4 (232).

3. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 2 (23).

4. Вісник прокуратури. – 2014. – № 15.

5. Вісник НАПрН України. – 2015. – № 1 (80).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 76 (6080). – 28 квіт.; № 77 (6081). – 29 квіт.;      № 78 (6082). – 30 квіт.; № 79 (6083). – 6 трав.; № 80 (6084). – 7 трав.; № 81 (6085). – 8 трав.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 77 (5451). – 28 квіт.; № 78 (5452). – 29 квіт.; № 79 (5453). – 30 квіт.; № 80 (5454). – 6 трав.; № 81 (5455). – 7 трав.; № 82 (5456). – 8 трав.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 17 – 18 (1034 – 1035). – 2 - 15 трав.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 15 квітня 2015 р. по 22 квітня 2015 р.

КНИГИ:

1. Програма III Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові засади протидії корупції» (3 квітня 2015 року). – Х. : Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України, 2015. – 24 с.

2. Збірник III Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правові засади протидії корупції» (3 квітня 2015 року). – Х. : Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України, 2015. – 257 с.

3. Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників : матеріали II студ. наук. конф., 13 трав. 2011 р. / редкол.: О.В. капліна (голов. ред.), Д.Є. Кутоманов (заст. голов. ред.), О.І. Бережний та ін. – Х.: Право, 2011. – 280 с.

4. Збірка тез доповідей V студентської наукової конференції «Філософія і право» (грудень 2010 року). – Х.: Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – 148 с.

5. Посібник «English in Business» / За загальною редакцією Сімонок В.П. – Х.: Нац. ун-т міського господарства імені О.М. Бекетові, 2013. – 90 с.

6. Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього: Збірник тез X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. – Х.: НУ «ЮАУ ім.. Ярослава Мудрого», 2012. – 452 с.

7. Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 21 – 22 жовтня 2011). – Одеса : Фенікс, 2011. – 714 с.

8. Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях: Сборник научніх статей по матеріалам IV Международной научно-практической конференции. / Рост. гос. ун-т – Ростов н/Д., 2009. – 451 с.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 67 (6071). – 15 квіт.; № 68 (6072). – 16 квіт.;      № 69 (6073). – 17 квіт.; № 70 (6074). – 18 квіт.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 68 (5442). – 15 квіт.; № 69 (5443). – 16 квіт.; № 70 (5444). – 17 квіт.; № 71 (5445). – 18 квіт.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 15 (1032). – 18 - 24 квіт.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 9 квітня 2015 р. по 14 квітня 2015 р.

КНИГИ:

1. Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань : матеріали «круглого столу», 12 груд. 2014 р. / НДІ вивч. Проб. Злочинності ім.. акад. В.В. Сташиса ; редкол.: А.Х. Степанюк (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : НДІ вивч. проб. Злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – 84 с.

АВТОРЕФЕРАТИ:

1. Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / В.В. Федоренко. – К. : Київський нац. у-т. ім. Тараса Шевченка, 2015. – 20 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Кримінальне судочинство. Судова практика у кримінальних справах. – 2015. – № 1.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 32 (6066). – 7 квіт.; № 63 (6067). – 8 квіт.; № 64 (6068). – 9 квіт.; № 65 (6069). – 10 квіт.; № 66 (6070). – 11 квіт.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 67 (5441). – 11 квіт.; № 62 (5436). – 4 квіт.; № 63 (5437). – 7 квіт.; № 64 (5438). – 8 квіт.; № 65 (5439). – 9 квіт.; № 66 (5440). – 10 квіт.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 14 (1031). – 11 - 17 квіт.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Цюприк І. Тимчасовий доступ до речей і документів: проблеми та шляхи їх вирішення // Юрид. вісн України. – 2015. – № 14 (1031). – С. 6 - 7.

2. Дудоров О., Письменський Є. Кримінально-правова заборона провокації підкупу, або Правоохоронець як ініціатор злочину // Юрид. вісн України. – 2015. – № 14 (1031). – С. 12 - 13.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 2 квітня 2015 р. по 8 квітня 2015 р.

КНИГИ:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В.І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. І допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Вісник прокуратури. – 2015. – № 3.

2. Право України. – 2015. – № 3; 2006. – № 5; № 6.

3. Вісник Верховного суду України. – 2015. – № 3(175).

4. Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3 (231).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 57 (6061). – 31 бер.; № 58 (6062). – 1 квіт.; № 59 (6063). – 2 квіт.; № 60 (6064). – 3 квіт.; № 61 (6065). – 4 квіт.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 58 (5432). – 31 бер.; № 59 (5433). – 1 квіт.; № 2 (5434). – 2 квіт.; № 61 (5435). – 3 квіт.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 13 (1030). – 4 - 10 квіт.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Орленко Т. Кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації // Юрид. вісн України. – 2015. – № 13 (1030). – С. 10.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Лобойко Л., Шило О. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод // Право України. – 2015. – № 3. – С. 60-70.

2. Сердюк В. Судовий процес як фундамент для реформування судової системи // Право України. – 2015. – № 3. – С. 71-77.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 26 березня 2015 р. по 1 квітня 2015 р.

КНИГИ:

1. Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх  : монографія / Є.С. Назимко, вступне слово та загальна редакція Д.Ю.Н., проф.. О.М. Литвинова; Донецький юр. Ін-т МВС України, Кримінологічна асоціація України. – К.: КНТ, 2015. – 368 с.

2. Калаур І.Р. Договірні зобов’язання з передання майна в користування: проблеми теорії та практики : монографія / І.Р. Калаур. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 480 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2010. – № 6.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 51 (6055). – 21 бер.; № 52 (6056). – 24 бер.; № 53 (6057). – 25 бер.; № 54 (6058). – 26 бер.; № 55 (6059). – 27 бер.; № 56 (6060). – 28 бер.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 52 (5426). – 21 бер.; № 24 (5427). – 24 бер.; № 54 (5428). – 25 бер.; № 55 (5429). – 26 бер.; № 56 (5430). – 27 бер.; № 57 (5431). – 28 бер.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 11 (1028). – 21 бер.- 27 бер.; № 12 (1029). – 28 бер. - 6 квіт.

СТАТТІ У ГАЗЕТАХ:

1. Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених у межах однієї виправної колонії: проблемні аспекти // Юрид. вісн України. – 2015. – № 11 (1028). – С. 12.

2. Поліція України (національна поліція) Якою вона має бути? // Юрид. вісн України. – 2015. – № 11 (1028). – С. 14 - 15.

3. Єрмак О., Якірець Т. Суддівське досьє, дисциплінарна і виховний ефект для служителів Феміди // Юрид. вісн України. – 2015. – № 12 (1029). – С. 4 - 5.

4. Задорожній В. Новий КПК: питань усе більше…Чи потрібний слідчий суддя, або прикладні проблеми судового контролю // Юрид. вісн України. – 2015. – № 12 (1029). – С. 12 - 3.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 26 лютого 2015 р. по 18 березня 2015 р.

КНИГИ:

1. Проблемы борьбы с преступностью и пути развития уголовного законодательства. Межвузовский сборник научных трудов – Свердловскв : Уральський рабочий, 1984. – 151 с.

2. Грищук В.К., Маковецька Н.Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В.К. Грищук, Н.Є. Маковецька. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 368 с.

3. Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991 – 2009 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук  / укладачі: В.К. Грищук, Б.О. Кирись, О.Ф. Пасєка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2010 – 568 с.

4. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за загальною редакцією М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». – Х: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 480 с.

5. Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць [редкол. Т.А. Денисова, О.М. Джужа, В.П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – 260 с.

6. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип.. 14/ ред. кол. : М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2014. – 488 с. : іл.

7. Корпоративне право України ті інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика : збірник наукових праць [редкол. В.В. Луць, О.Д. Круп чан, В.А. Васильєва]. – Івано-Франківськ : 2014. – 232 с.

8. Вісник Академії правових наук України № 2 (25).

9. Шевчук В.О. Стежка в траві. Житомирська сага. У 2-х т. Т. 2 / Ред. Рада: В.О. Шевчук та ін.; Вступ. ст. та приміт. Р.М. Корогодського; Худож.-оформлювачі серії:  І.М. Гаврилюк та ін.; Худож.-іл. О.Л. Лисенко. – Харків: Фоліо, 1994. – 526 с. – (Українська література XX століття).

10. Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : тези доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції (25-26 веречня 1992 р. м. Київ)

11. Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: (Лекція 6 та 7). – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 32 с.

12. Правове регулювання інноваційних відносин: монографія / кол. авторів С.М. Прилипко, А.П. Гетьман, Ю.Є. Отаманова та ін. – Х. : Юрайт, 2013. – 688 с.

13. Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні : монографія / С.М. Прилипко, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко та ін.; за ред. Р.П. Бойчука. – Х. : Право, 2014. – 480 c.

14. Шевчук В.О. Стежка в траві. Житомирська сага. У 2-х т. Т. 1 / Ред. Рада: В.О. Шевчук та ін.; Вступ. ст. та приміт. Р.М. Корогодського; Худож.-оформлювачі серії:  І.М. Гаврилюк та ін.; Худож.-іл. О.Л. Лисенко. – Харків: Фоліо, 1994. – 494 с. – (Українська література XX століття).

15. Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій ; упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с.

16. Таций В.Я. Времена жизни / В.Я. Таций. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2015. – 188 с. : ил.

17. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск другий / Беляневич О.А., Берестова І.Е., Гриня А.Б. та ін. / За ред. О.А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 217 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2014. – № 12; 2015. – № 1.

2. Вісник прокуратури. – 2015. – № 2.

3. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 1 (22).

4. Право України. – 20015. – № 1; № 2.

5. Вісник національної академії правових наук України. – 2014. – № 4 (79).

6. Юридична наука. – 2014. – № 9.

7. Право та іновації. – 2014. – № 4 (8); 2015. – № 1 (9).

8. Вісник Верховного суду України. – 2015. – № 2(174).

9. Адвокат. – 2012. – № 10.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 32 (6036); № 33 (6037); № 34 (6038); № 35 (6039);  № 36 (6040); № 37 (6041); № 38 (6042). – 3 бер.; № 39 (6043). – 4 бер.; № 40 (6044). – 5 бер.; № 41 (6045). – 6 бер.; № 42 (6046). – 7 бер.; № 43 (6047). – 11 бер.; № 44 (6048). – 12 бер.; № 45 (6049). – 13 бер.; № 46 (6050). – 14 бер.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 34 (5408). – 24 лют.; № 35 (5409). – 25 лют; № 36 (5410). – 26 лют.; № 37 (5411). – 27 лют.; № 38 (5412). – 28 лют.; № 39 (5413). – 3 бер.; № 40 (5414). – 4 бер.; № 41 (5415). – 5 бер.; № 42 (5416). – 6 бер.; № 43 (5417). – 7 бер.; № 44 (5418). – 11 бер.; № 45 (5419). – 12 бер.; № 46 (5420). – 13 бер.; № 47 (5421). – 14 бер.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 8 (1025). – 28 лют.- 6 бер.; № 9 (1026). – 7 -13 бер.; № 10 (1027). – 14 - 20 бер.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 19 лютого 2015 р.по 25 лютого 2015 р.

КНИГИ:

1. Зимин А.А. В канун грозных потрясений: Предпосылки первой Крестьянской войны в России. – М.: Місль, 1986. – 333с.

2. Лукомский В.С. Ответственность за дачу взятки и посредничество во взяточничестве по уголовному законодательству зарубежніх государств – К.: Юридическая фирма «САЛКОМ», 1996. – 28 с.

ЗВІТИ:

1. Звіти про стан наукових досліджень за першу половину 2014 року Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

ЖУРНАЛИ:

1. Підприємство, господарство і право. – 2015. – № 1 (229).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 29 (6033). – 18 лют.; № 30 (6034). – 19 лют.;      № 31 (6029). – 20 лют.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 30 (5404). – 18 лют.; № 31 (5405). – 19 лют.; № 32 (5406). – 20 лют.; № 33 (5407). – 21 лют.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 7 (1024). – 21-27 лют.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 26 лютого 2015 р. по 18 березня 2015 р.

КНИГИ:

1. Проблемы борьбы с преступностью и пути развития уголовного законодательства. Межвузовский сборник научных трудов – Свердловскв : Уральський рабочий, 1984. – 151 с.

2. Грищук В.К., Маковецька Н.Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В.К. Грищук, Н.Є. Маковецька. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2012. – 368 с.

3. Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991 – 2009 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук  / укладачі: В.К. Грищук, Б.О. Кирись, О.Ф. Пасєка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2010 – 568 с.

4. Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України / К.А. Автухов, А.П. Гель, М.В. Романов, В.О. Човган, І.С. Яковець; за загальною редакцією М.В. Романова; ГО «Харківська правозахисна група». – Х: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. – 480 с.

5. Вісник Кримінологічної асоціації України № 8 : збірник наукових праць [редкол. Т.А. Денисова, О.М. Джужа, В.П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – 260 с.

6. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць. Вип.. 14/ ред. кол. : М.Л. Цимбал, В.Ю. Шепітько, Л.М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2014. – 488 с. : іл.

7. Корпоративне право України ті інших європейських країн: порівняльно-правова характеристика : збірник наукових праць [редкол. В.В. Луць, О.Д. Круп чан, В.А. Васильєва]. – Івано-Франківськ : 2014. – 232 с.

8. Вісник Академії правових наук України № 2 (25).

9. Шевчук В.О. Стежка в траві. Житомирська сага. У 2-х т. Т. 2 / Ред. Рада: В.О. Шевчук та ін.; Вступ. ст. та приміт. Р.М. Корогодського; Худож.-оформлювачі серії:  І.М. Гаврилюк та ін.; Худож.-іл. О.Л. Лисенко. – Харків: Фоліо, 1994. – 526 с. – (Українська література XX століття).

10. Проблеми боротьби зі злочинністю в Україні : тези доповідей і повідомлень на республіканській науковій конференції (25-26 веречня 1992 р. м. Київ)

11. Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: (Лекція 6 та 7). – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 32 с.

12. Правове регулювання інноваційних відносин: монографія / кол. авторів С.М. Прилипко, А.П. Гетьман, Ю.Є. Отаманова та ін. – Х. : Юрайт, 2013. – 688 с.

13. Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні : монографія / С.М. Прилипко, Р.П. Бойчук, С.В. Глібко та ін.; за ред. Р.П. Бойчука. – Х. : Право, 2014. – 480 c.

14. Шевчук В.О. Стежка в траві. Житомирська сага. У 2-х т. Т. 1 / Ред. Рада: В.О. Шевчук та ін.; Вступ. ст. та приміт. Р.М. Корогодського; Худож.-оформлювачі серії:  І.М. Гаврилюк та ін.; Худож.-іл. О.Л. Лисенко. – Харків: Фоліо, 1994. – 494 с. – (Українська література XX століття).

15. Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій ; упоряд.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.І. Борисов ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с.

16. Таций В.Я. Времена жизни / В.Я. Таций. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2015. – 188 с. : ил.

17. Стабільність цивільного обороту в Україні: проблеми забезпечення: збірник наукових праць. Випуск другий / Беляневич О.А., Берестова І.Е., Гриня А.Б. та ін. / За ред. О.А. Беляневич – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2014. – 217 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Юридична Україна. – 2014. – № 12; 2015. – № 1.

2. Вісник прокуратури. – 2015. – № 2.

3. Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2015. – № 1 (22).

4. Право України. – 20015. – № 1; № 2.

5. Вісник національної академії правових наук України. – 2014. – № 4 (79).

6. Юридична наука. – 2014. – № 9.

7. Право та іновації. – 2014. – № 4 (8); 2015. – № 1 (9).

8. Вісник Верховного суду України. – 2015. – № 2(174).

9. Адвокат. – 2012. – № 10.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 32 (6036); № 33 (6037); № 34 (6038); № 35 (6039);  № 36 (6040); № 37 (6041); № 38 (6042). – 3 бер.; № 39 (6043). – 4 бер.; № 40 (6044). – 5 бер.; № 41 (6045). – 6 бер.; № 42 (6046). – 7 бер.; № 43 (6047). – 11 бер.; № 44 (6048). – 12 бер.; № 45 (6049). – 13 бер.; № 46 (6050). – 14 бер.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 34 (5408). – 24 лют.; № 35 (5409). – 25 лют; № 36 (5410). – 26 лют.; № 37 (5411). – 27 лют.; № 38 (5412). – 28 лют.; № 39 (5413). – 3 бер.; № 40 (5414). – 4 бер.; № 41 (5415). – 5 бер.; № 42 (5416). – 6 бер.; № 43 (5417). – 7 бер.; № 44 (5418). – 11 бер.; № 45 (5419). – 12 бер.; № 46 (5420). – 13 бер.; № 47 (5421). – 14 бер.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 8 (1025). – 28 лют.- 6 бер.; № 9 (1026). – 7 -13 бер.; № 10 (1027). – 14 - 20 бер.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
з 12 лютого 2015 р. по  18 лютого 2015 р.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2002. – № 1. – 2004. – № 5; № 9; № 7 ( 2 екз.); № 9; № 11.

2. Криминологический журнал Байкалькского государственного университета экономики и права. – 2014. – № 4 .

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 23 (6027). – 10 лют.; № 24 (6028). – 11 лют.; № 25 (6029). – 12 лют.; № 26 (6030). – 13 лют.; № 27 (6031). – 14 лют.; № 28 (6032). – 17 лют.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 24 (5398). – 10 лют.; № 25 (5399). – 11 лют.; № 26 (5400). – 12 лют.; № 27 (5401). – 13 лют.; № 28 (5402). – 14 лют.; № 29 (5403). – 17 лют.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 6 (1023). – 14-20 лют.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
05 лютого 2015 р. по  11 лютого 2015 р.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2013. – № 6; № 8; № 9.

2. Вісник Верховного суду України. – 2013. – № 6 (154); № 8(156); № 3 (151); № 11 (159); 2010. – 7 (119); 2015. – № 1(173).

3. Вісник Кримінологічної асоціації україни № 7 : збірник наукових праць [редкол. Т.А. Денисова, О.М. Джужа, В.П. Ємельянов та ін.]. – Харків : Золота миля, 2014. – 244 с.

4. Юридична Україна. – 2014. – № 12.

5. Вісник прокуратури. – 2014. – № 9 (159).

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 18 (6022). – 3 лют.; № 19 (6023). – 4 лют.; № 20 (6024). – 5 лют.; № 21 (6025). – 6 лют.; № 22 (6026). – 7 лют.

2. Уряд. кур’єр.– 2015. – № 19 (5393). – 3 лют.; № 20 (5394). – 4 лют.; № 21 (5395). – 5 лют.; № 22 (5396). – 6 лют.; № 23 (5397). – 7 лют.

3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 5 (1022). – 7-13 лют.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Крайник Г О. Мотиви злочинів, вчинених з необережності // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 65 – 71.

2. Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна. – 2014. – № 12. – С. 71 – 75.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Треньова Я. Біоетизація кримінального права. Відшукайте десять відмінностей // Юрид. вісн України. – 2015. – № 5 (1022). – С. 12.


Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки
НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
29 січня 2015 р. по  04 лютого 2015 р.

ЗБІРНИКИ ТА ПРОГРАМИ:

1. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р. / редкол.: С.Є. Кучерина (голов. ред .), В.В. Федосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. – Вип. 6. – 264 с.

ЖУРНАЛИ:

1. Право України. – 2014. – № 12.

ГАЗЕТИ:

1. Голос України. – 2015. – № 13 (6017). – 27 січ.; № 14 (6018). – 28 січ.; № 15 (6019). – 29 січ.; № 16 (6020). – 30 січ.; № 17 (6021). – 5 лист.
2. Уряд. кур’єр.– 2014. – № 14 (5388). – 27 січ.; № 15 (5389). – 28 січ.; № 16 (5390). – 29 січ.; № 17 (5391). – 30 січ.; № 18 (5392). – 31 січ.
3. Юрид. вісн. України. – 2015. – № 4 (1021). –31 січ. - 6 лют.

СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ:

1. Стратонов В., Стратонова О. Деякі методологічні та практичні проблемні питання Кримінального процесуального кодексу // Право України. – 2014. – № 12. – С. 163 – 169.
2. Калюга К. Обґрунтування можливості та доцільності детективної діяльності в Україні // Право України. – 2014. – № 12. – С. 170 – 177.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси