"Проблеми застосування КК України, пов’язаних із вчиненням злочинів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, та шляхи їх законодавчого розв’язання"

ЗАПРОШЕННЯ
до дискусії у форматі «круглого столу»


СУДЖЕННЯ

ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ В’ЇЗДУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ТА ВИЇЗДУ З НЕЇ

Антипов Володимир Іванович - кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології Національного університету державної фіскальної служби України

Тези доповіді Литвинов О.М.


СУДЖЕННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА СЛУЖБІ В СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ ТАК ЗВАНОЇ ДОНЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Книженко Оксана Олександрівна - доктор юридичних наук, професор, Національна академія прокуратури України

 

Тези доповіді Литвинов О.М.


СУДЖЕННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД СВОЇМИ ГРОМАДЯНАМИ НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Маляренко Василь Тимофійович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

 

Тези доповіді Литвинов О.М.


СУДЖЕННЯ

КРИМІНОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Шакун Василь Іванович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

 

Тези доповіді Литвинов О.М.


 

 

Коментарі  

 
#1 Ірина Яковець 16.09.2016, 09:23
Питання щодо вирішення окреслених проблем є актуальними не лише у кримінально-пра вовій, а й кримінально-вик онавчій та інших сферах. Проблема із засудженими, які залишились на непідконтрольні й території, з їх статусом після звільнення та іншими моментами набуває дедалі усе більшої атуальності та постійно обговорюється у різних експертних середовищах. Як на мене, вже зроблені напрацювання можуть стати корисними для вирішення й інших проблем. Зокрема, Міністерством юстиції україни за результатами обговорення було розроблено проект Закону України "Про визначення правового статусу засуджених осіб, які відбували покарання на тимчасово окупованій території або території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на території, що розташована на лінії зіткнення", з яким можна ознайомитись за посиланням: http://kvs.gov.ua/zmi/3557PravStatus010720161328.pdf.
Цитата
 

Додати коментар


Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси