"КРУГЛІ СТОЛИ",
що проводилися Науково-дослідним інститутом
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

2013р.:

25 квітня 2013 р. у приміщенні Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України в рамках сьомого фестивалю науки відбувся «круглий стіл» за темою: «Державна політика України у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень».

В роботі «круглого столу» загалом взяло участь 105 науковців з різних юридичних ВУЗів України. Серед них: 9 академіків НАПрН України (В. І. Борисов, Ю. В. Баулін, Ю. М. Грошовий, Н. А. Гуторова, В. С. Зеленецький, В. О. Коновалова, О. М. Костенко, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько), 5 член-кореспондентів НАПрН України (В. В. Голіна, В. А. Журавель, В. О. Навроцький, В. Я. Настюк, В. О. Туляков), 19 докторів наук і професорів (П. П. Андрушко, В. С. Батиргареєва, А. М. Бойко, І. Г. Богатирьов, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, Т. А. Денисова, О. О. Дудоров, В. П. Ємельянов, О. В. Капліна, О. Г. Колб, Є.В. Курінний, О. М. Литвинов, В. А. Мисливий, Г. Г. Мошак, Б. Г. Розовський, О. Б. Харченко, О. Г. Шило, О. Ю. Шостко), а також провідних доцентів (В. В. Василевич, Л. В. Дорош, Г. Ю. Дарнопих, О. О. Житний, О. В. Лисодєд, О. Г. Кулик, О. С. Стеблинська, А. В. Тарасенко, Л. О. Шевченко, І. О. Христич, І. С. Яковець та багато інших).

2011р.:

У межах Плану заходів з проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 777-р, в Інституті вивчення проблем злочинності НАПрН України 1 грудня 2011 р. відбулося засідання «круглого столу» під назвою «Дотримання прав людини у структурі процесу боротьби зі злочинністю».

У роботі «круглого столу» взяли участь фахівці Інституту та аспіранти Національного університету «Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого».
З науковою доповіддю «Гарантії прав суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності за проектом КПК України» виступила доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Шило О.Г. Також з науковим повідомленням на тему «Актуальні проблеми забезпечення прав людини під час притягнення до кримінальної відповідальності» виступила кандидат юридичних наук, науковий співробітник Овчаренко О.М.

В обговоренні виступів взяли участь заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор Зеленецький В.С. та вчений секретар Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Батиргареєва В.С. За результатами  роботи «круглого столу» у збірнику наукових праць Інституту «Питання боротьби зі злочинністю» буде зроблений науковий огляд.

2010 р.:

“круглий стіл” “Актуальні питання виконання покарання у виді довічного позбавлення волі” (м. Харків, 12 лютого 2010 р.);

“круглий стіл” “Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейського досвіту реалізації” (м. Харків, 8 грудня 2010 р.).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси