2014 р.:

У рамках проведення 9-10 жовтня 2014 р. міжнародної науково-практичної конференції «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» для учасників конференції та всіх зацікавлених осіб у головному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77) була організована традиційна виставка тематичних правових видань, підготовлених фахівцями Інституту за останні роки.

2013 р.:

У рамках проведення 10-11 жовтня 2013 р. міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» для учасників конференції та всіх зацікавлених осіб у головному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77) була організована традиційна виставка тематичних правових видань, підготовлених фахівцями Інституту за останні роки.

2012 р.:

У рамках проведення 11-12 жовтня 2012 р. міжнародної науково-практичної конференції «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» для учасників конференції та всіх зацікавлених осіб у головному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77) була організована традиційна виставка тематичних правових видань, підготовлених фахівцями Інституту за останні роки.

2011 р.:

У рамках проведення 13-14 жовтня 2011 р. міжнародної науково-практичної конференції «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» для учасників конференції та всіх зацікавлених осіб у головному корпусі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77) була організована традиційна виставка тематичних правових видань, підготовлених фахівцями Інституту за останні роки.

2006 р.:

– Дев’ята міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2006" (м. Київ, 15–17 лютого. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України);

 

– виставка наукових досягнень "Наука Харківщини – 2006" (м. Харків, 14–16 березня. Організатор: Національний технічний університет "ХПІ");

– виставка на Всеукраїнській науковій конференції "Інноваційний розвиток України: наукове, економічне та правове забезпечення” (м. Харків, 27–28 жовтня.  Організатор: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого);

– спеціалізована виставка "Освіта та кар’єра – день студента"(м. Київ, 20 листопада. Організатори: Міністерство освіти і науки України, Товариство "Знання" України та Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України).

2005 р.:

– Восьма міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2005” (м. Київ, 23 березня. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України);

– виставка “Вища школа Харківщини – кращі імена” (м. Харків, 31 жовтня. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація);

– виставка, присвячена Дню студента (м. Харків, листопад. Організатори: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вив­чення проблем злочинності АПрН України).

2004 р.:        

– Сьома міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2004” (м. Київ, 5–8 лютого. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України);

– виставка в межах Загальних зборів Академії правових наук України(м. Харків, 18 червня. Організатор: Академія правових наук України);

– обласна виставка "Наука Харківщини – виробництву" (м. Харків, 20 липня – 3 серпня. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація).

2003 р.:

– Шоста міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2003” (м. Київ, 6–9 лютого. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України);

– виставка "Наука Харківщини – 2003" (м. Харків, 26–29 березня. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація);

– виставка "Абітурієнт Полтавщини" (м. Полтава, 20 червня. Організатор: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого);

– виставка в межах Загальних зборів Академії правових наук України(м. Харків, 22 листопада. Організатор: Академія правових наук України).

2002 р.:

– П'ята міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2002” (м. Київ, 7–10 лютого. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України);

– виставка в межах розподілу студентів 5 курсу денних факультетів Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого(м. Харків, 14 лютого. Організатор: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого);

– регіональна виставка "Наука Харківщини–2000" (м. Харків, 23–26 лю­того. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація);

– виставка Абітурієнт Полтавщини" (м. Полтава, 11–13 квітня. Організатор: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого);

– виставка в межах Міжнародного інвестиційного фору­му(м. Харків, 28–31 травня. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація);

– виставка в межах конкурсу "Харківська вища школа – кращі імена" (м. Харків, 28 жовтня. Організатор:  2002 р. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація).

2001 р.:

– Четверта міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2001” (м. Київ, 8–11 лютого. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України. Отримано срібну медаль за навчально-методичний комплекс "Криміналістика");

– регіональна виставка-ярмарок "Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть" (м. Харків, 20–23 лютого 2001 р. Отримано першу премію за навчально-методичний комплекс "Криміналістика";

– виставка в межах конференції, присвяченої 5-річчю Конституції України(м. Харків, 21 червня. Організатор: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого).

2000 р.:

– регіональна виставка "Наука Харківщини–2000" (м. Харків, 23–26 лю­того. Організатор: Харківська обласна державна адміністрація);

– Третя міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2000” (м. Київ, 24–27 березня 2000 р. Організатори: Міністерство освіти i науки України, Академія педагогічних наук України).

1997 р.:

– виставка криміналістичних засобів та комп’ютерних програм, розроблених науковцями Інституту, в межах проведення республіканської науково-практичної конференції “Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю" (м. Харків, 19 листопада. Організатор: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України).

1996 р.:

– виставка криміналістичних засобів та комп’ютерних програм, розроблених науковцями Інституту, для практичних працівників СБ, УМВС та прокуратури Харківської області (м. Харків, 14 листопада. Організатор: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України);

– виставка криміналістичних засобів та комп’ютерних програм, розроблених науковцями Інституту, в межах республіканської науково-практичної конференції "Проблеми кадрового та наукового забезпечення Комплекс­ної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996–2000 роки" (м. Харків, 6–7 грудня. Організатор: Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України).

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси