2014 р.:

Міжнародна науково-практична конференція за темою «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.)

 

Переглянути програму

Переглянути рекомендації


Огляд

9-10 жовтня 2014 року в приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбулася міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків». Організаторами конференції були Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Тематика конференції охоплювала розгляд таких питань: 1) загальнотеоретичні проблеми міждисциплінарних зв’язків науки кримінального права; 2) інтегративні зв’язки кримінального права з іншими правовими науками; 3) кримінальне право в системі наук кримінально-правового циклу; 4) питання взаємодії кримінального права та кримінології у розв’язанні завдань боротьби зі злочинністю.

У конференції прийняли участь 93 спеціалістів у галузі кримінального права та представників практики України, Німеччини, Польщі, Російської Федерації та Таджикістану.

9 жовтня 2014 року конференція проходила в пленарному режимі. Захід було відкрито головою Оргкомітету, доктором юридичних наук, професором, ректором Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  президентом Національної академії правових наук України, академіком В. Я. Тацієм, який окреслив головні напрями розгляду кримінально-правових проблем. З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Харківської обласної ради С. І. Чернов. Конференція супроводжувалася прямим зв’язком з Полтавським юридичним інститутом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Через це викладачі та студенти Полтавського юридичного інституту мали змогу приймати участь в проведенні конференції безпосередньо.

Пленарний день включав в себе наукові доповіді: «Системний підхід у дослідженні науки кримінального права та її міждисциплінарних зв’язків» (докт. юрид. наук, проф. М. І. Панов), «Верховенство права як об’єднуючий принцип предмета дослідження науки кримінального права» (докт. юрид. наук, проф. Ю. В. Баулін), «Взаємозв’язок кримінально-правового та адміністративно-правового аспектів наркополітики України» (докт. юрид. наук, проф. В. А. Тимошенко), «Охоронна функція кримінального права» (докт. юрид. наук, проф. Н. О. Гуторова), «Сінергетика кримінального права: «простота» і складність» (докт. юрид. наук, проф. Є. Л. Стрельцов), «Несправедливість у кримінологічному вимірі» (докт. юрид. наук, проф. В. І. Шакун), «Судова практика як джерело науки кримінального права» (докт. юрид. наук, проф. В. К. Грищук), «Safety mechanisms for the autonomy and independence of the judiciary: insights from and on the third power» (проф. др. П.-А. Альбрехт), «Роздуми стосовно реформи у кримінальному законодавстві Німеччини (умисне вбивство)» (проф. др. У. Бальтцер), «До питання про функції кримінально-правової політики» (докт. юрид. наук, проф. П. Л. Фріс), «Інтегративна функція кримінальної відповідальності в системі внутрішніх галузевих та міждисциплінарних зв’язків» (канд. юрид. наук, проф. В. М. Куц).

10 жовтня 2014 року відбулися засідання секцій. За бажання учасників секція № 1«Загальнотеоретичні проблеми міждисциплінарних зв’язків науки кримінального права» та  секція № 2 «Інтегративні зв’язки кримінального права з іншими правовими науками» провели загальне засідання. У режимі окремих засідань пройшла робота секції № 3 «Кримінальне право в системі наук кримінально-правового циклу», круглого столу «Питання взаємодії кримінального права та кримінології у розв’язанні завдань боротьби зі злочинністю, а також секції № 4 «Міждисциплінарні зв’язки кримінального права в дослідженнях молодих учених». З науковими доповідями на засіданнях  виступили науковці: докт. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України В. І. Борисов, док. юрид. наук, проф., член-кор. НАПрН України В. В. Костицький, докт. юрид. наук, проф. член-кор. НАПрН України В. В. Голіна, проф. В. І. Антипов,  докт. юрид. наук, проф. С. Ф. Денисов, докт. юрид. наук, проф.  Н. А. Савінова, докт. юрид. наук, доц. Л. М. Демидова, докт.  юрид. наук, доц. В. Б. Харченко, канд. юрид. наук, доц. В. В. Антипов,  канд.  юрид. наук,  доц. М. І. Карпенко, канд. юрид. наук, доц.  В. М. Киричко, канд. юрид. наук  Ю. Б. Курилюк,   канд. юрид. наук Н. В. Нетеса, канд. юрид. наук, доц. О. Г. Панчак,  канд. юрид. наук, доц. О. О. Пащенко,  канд. юрид. наук, доц. О. В. Харитонова  та ін.

Після цього було проведено заключне пленарне засідання під головуванням заступника голови Оргкомітету докт. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України  В. І. Борисова й члена Оргкомітету докт. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М. І. Панова та прийнято рекомендації конференції, що будуть оприлюднені.

До проведення конференції  Оргкомітетом було видано збірник тез наукових доповідей, що сприяло всебічному обговоренню позицій науковців і практиків та широкому обміну їх думками з багатьох питань обраної проблематики. Також було оголошено про проведення конференції з проблем кримінального права в 2015 році.

Інформацію підготував
канд. юрид. наук
М. В. Шепітько

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси