Електронна бiблiотека - Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Електронна бібліотека


Дисертації

Бабенко Андрій Миколайович

Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання


Монографії

Авдєєва Галина Костянтинівна

Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)

Бабенко Андрій Миколайович

Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір

Голіна Володимир Васильович, Лукашевич Сергій Юрійович, Колодяжний Максим Геннадійович

Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні

Голіна Володимир Васильович, Маршуба Маралджан Оразнепесівна

Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корыстно-насильственного преступника в Украине

Голіна В.В., Марченком М.Ю., Колодяжний М.Г., Лукашевич С.Ю., Шрамко С.С., Самойлова О.М., Калініна А.В.

Громадськість у запобіганні і протидії злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід

Головкін Богдан Миколайович

Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері

Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання

Злочинність у паливно-енергетичній сфері україни: кримінологічна характеристика та запобігання

Колодяжний Максим Геннадійович

Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання

Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність

Лобойко Леонід Миколайович

Реформування кримінально-процесуального законодавства в Україні (2006-2011 роки). Частина 1. Загальні положення і досудові провадження

Овчаренко Олена Миколаївна

Доступність правосуддя та гарантії його реалізації

Зеленецький Володимир Серафимович, Лобойко Леонід Миколайович

Доследственный уголовный процесс


Матеріали наукових конференцій і семінарів

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» (м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (м. Харків, 13-14 жовтня 2011 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції » (м. Харків, 17 квітня 2014 р.)

Науково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.)


Історія

ШЛЯХ У НАУКУ: РОЗПОВІДЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ

НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. В. СТАШИСА НАПрН УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО: ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ


Букінистичні видання

Алкоголизм, как фактор преступности

Исследование о смертной казни

Малолетние преступники. Этюд по вопросу о человеческой преступности, ее факторах и средствах борьбы с ней

Основные вопросы адвокатской этики

Преступления против избирательного права

Списки и происхождение редакций Русской Правды

Уголовная интервенция

Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из речей. Председательствующего по уголовным делам


Журнали

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №1

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА: ВЧОРА. СЬОГОДНІ. ЗАВТРА №2

Науковий вісник Сіверщини №1

Науковий вісник Сіверщини №2

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси