СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

З метою підготовки висококваліфікованих кадрів для наукових установ Національної академії правових наук України з вересня 1999 р. в Інституті вивчення проблем злочинності відкрита аспірантура з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

- 12.00.08кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

- 12.00.09кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Крім цього в Інституті існує система здобування наукового ступеня кандидата юридичних наук без відриву від виробництва за тими ж спеціальностями, коли підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації здійснюється шляхом прикріплення до Інституту здобувачами співробітників Інституту, вузів міста і регіону та інших організацій. Аспірантами та здобувачами можуть бути тільки громадяни України.

Навчання аспірантів та здобувачів здійснюється як за рахунок коштів державного бюджету, так і за кошти юридичних і фізичних осіб на умовах контракту.

В Інституті працюють висококваліфіковані науковці, які в змозі на належному професійному рівні здійснювати підготовку аспірантів. Інститут має необхідну матеріально-технічну базу (бібліотека, комп'ютерний клас, зв'язок з Internet тощо), яка забезпечує потреби аспірантів. Також Інститут склав угоду з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого на підготовку аспірантів із загальнотеоретичних проблем, на право користування бібліотекою та читальнею Академії, забезпечення в разі потреби гуртожитком, на прийом до захисту підготовлених аспірантами в Інституті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Спеціалізованій раді Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за означеними спеціальностями.

Підготовка наукових кадрів в Інституті здійснюється на підставі "Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р.

Прийом до аспірантури Інституту та прикріплення до системи здобування здійснюються за розробленими в Інституті "Правилами прийому до аспірантури Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України" та "Правилами прикріплення до системи здобування Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України для складання кандидатських іспитів та отримання консультацій по написанню кандидатської дисертації".

На сьогоднішній день в аспірантурі Інституту з відривом від виробництва навчається п'ять осіб. В системі здобування всього навчається 12 осіб, з них – 4 за кошти державного бюджету.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси