Анонси


Загальні збори Національної академії правових наук України

 

НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України оголошує конкурсний прийом до аспірантури за спеціальністю: 081 – Право

 

Інститут  проводить наукове дослідження опитування громадської думки стосовно зв'язку внутрішнього переміщення осіб із криміногенною обстановкою

 

 

Інститут  проводить наукове дослідження крадіжок, поєднаних з проникненням у житло

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси