25.01.2019

НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2019/2020 навчальний рік. З відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 081 – Право

 

    Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії: кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.
Вступники в аспірантуру складають конкурсні іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.
      Прийом документів до аспірантури відбувається з 01 липня 2019 року по 19 липня 2019 року.
Вступні випробування проводяться з 19 серпня по 12 вересня 2019 року.
     Зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2019 р. Зарахування вступників з числа іноземців здійснюється упродовж року.
      Вступники до аспірантури подають на ім’я директора Інституту такі документи:
    1) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;
   2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;
    3) чотири кольорові фотокартки 3x4;
    4) список опублікованих наукових праць (за наявності);
    5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
    6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);
    7) копію картки фізичної особи – платника податків;
 8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
    9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
    10) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу.
      Документи про прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Телефони для довідок: (057) 715-62-07. Приймальня: (057) 715-62-08.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси