Приймальна комісія

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальну комісію 

Науково-дослідного інституту

вивчення проблем злочинності

імені академіка В. В. Сташиса


 

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право


РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ
(2018)


Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2019 році


Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2018 році


ПРОТОКОЛ № 1-2019
засідання приймальної комісії 


 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси