Міжнародне та міжгалузеве співробітництво
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Інститут постійно співпрацює з комітетами Верховної Ради України, судовими та правоохоронними органами, зокрема, з Конституційним Судом України, Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України, Міністерством соціальної політики України, Державною кримінально-виконавчо службою України, Державною судовою адміністрацією України, Генеральною прокуратурою України, Національною поліцією України та з науковими і навчальними закладами України. Характер цих зв’язків різноманітний, але найбільшого розвитку з метою координації наукових пошуків отримали такі форми зв’язків, як надання науково-правових висновків щодо доцільності та обґрунтованості прийняття проектів законів, підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до чинного законодавства, впровадження результатів наукових досліджень у діяльність органів державної влади, органів кримінальної юстиції (розробка методичних рекомендацій, підготовка інформаційних повідомлень, аналітичних і доповідних записок тощо), підготовка висновків зі складних питань застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства, що виникають у судовій практиці, а також надання відзивів на автореферати дисертацій та ін.

Тісна співпраця здійснюється також із органами кримінальної юстиції Харкова і Харківської області, зокрема, з Апеляційним судом та місцевими судами Харківської області, прокуратурою Харкова і Харківської області, Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області, Управлінням Міністерства юстиції України в Харківській області, Північно-Східним міжрегіональним управлінням з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, територіальним Управлінням Державної судової адміністрації України в Харківській області, Харківським регіональним антикорупційним комітетом тощо.

Структурні підрозділи Інституту приймали і приймають активну участь у реалізації заходів щодо виконання низки важливіших програмних документів зокрема, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 р, затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275-р.; вектору безпеки Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схв. Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015; Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затв. постановою Верховної Ради України № 26-VIII від 11 грудня 2014 р.; Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII; Стратегії національної безпеки України, затв. Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015.

Інститут має творчі наукові контакти з іноземними установами, зокрема, зі Швейцарським бюро організації «Міжнародна тюремна реформа», Німецьким фондом міжнародного правового співробітництва, Європейським об’єднанням кримінологів, Інститутом відкритого товариства (м. Цуг, Швейцарія). 

У минулому вчені Інституту брали участь у розробці спільних проектів боротьби зі злочинністю, у тому числі, працювали над реалізацією Спільної американсько-української науково-дослідної програми НАПрН України та Національного інституту Департаменту юстиції США, проекту науково-дослідницької Програми “Американсько-українське партнерство” Національної академії правових наук України та Національного інституту юстиції Департаменту юстиції США під назвою “Пілотажний дослідницький проект застосування в Україні затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту”. Крім того, науковці Інституту беруть постійну участь у роботі міжнародних конференцій та симпозіумів.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси