ВЧЕНА РАДА
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

І. Склад Вченої ради Інституту

Голова Вченої ради

Борисов Вячеслав Іванович, директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (спеціальність 12.00.08).

Заступник голови Вченої ради

Батиргареєва Владислава Станіславівна, заступник директора з наукової роботи Інституту, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).

Секретар Вченої ради

Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, в.о. вченого секретаря Інституту, науковий співробітник (спеціальність 12.00.08).


Члени Вченої ради:

1. Глинська Наталія Валеріївна – завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, старший науковий співробітник, доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.09);

2. Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.08);

3. Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08);

4. Демидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

5. Дунаєва Тетяна Євгенівна – голова профбюро, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08);

6. Євтєєва Дарина Петрівна  голова ради молодих учених, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08);

7. Журавель Володимир Андрійович – головний вчений секретар НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України (спеціальність 12.00.09);

8. Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08);

9. Нетеса Наталія Володимирівна – вчений секретар Інституту, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08);

10. Прасолова Раїса Олександрівна – головний бухгалтер;

11. Степанюк Анатолій Хомич – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

12. Шевчук Віктор Михайлович – провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.09);

13. Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.09);

14. Шепітько Михайло Валерійович – провідний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  (спеціальність 12.00.08);

15. Шило Ольга Георгіївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт  сектора дослідження проблем судової, прокурорської та  слідчої діяльності, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09), заслужений діяч науки і техніки України.


ІІ. Засідання Вченої ради Інституту

Засідання Вченої ради 14 листопада 2018 р.

Засідання Вченої ради 24 жовтня 2018 р.

Засідання Вченої ради 19 вересня 2018 р.

Засідання Вченої ради 26 червня 2018 р.

Засідання Вченої ради 23 травня 2018 р.

Засідання Вченої ради 25 квітня 2018 р.

Засідання Вченої ради 28 березня 2018 р.

Засідання Вченої ради 28 лютого 2018 р.

Засідання Вченої ради 31 січня 2018 р.

Засідання Вченої ради 27 грудня 2017 р.

Засідання Вченої ради 29 листопада 2017 р.

Засідання Вченої ради 01 листопада 2017 р.

Засідання Вченої ради 27 вересня 2017 р.

Засідання Вченої ради 21 червня 2017 р.

Засідання Вченої ради 24 травня 2017 р.

Засідання Вченої ради 26 квітня 2017 р.

Засідання Вченої ради 29 березня 2017 р.

Засідання Вченої ради 22 лютого 2017 р.

Засідання Вченої ради 25 січня 2017 р.

Засідання Вченої ради 28 грудня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 листопада 2016 р.

Засідання Вченої ради 26 жовтня 2016 р.

Засідання Вченої ради 21 вересня 2016 р.

Засідання Вченої ради 22 червня 2016 р.

Засідання Вченої ради 25 травня 2016 р.

Засідання Вченої ради 20 квітня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 березня 2016 р.

Засідання Вченої ради 24 лютого 2016 р.

Засідання Вченої ради 27 січня 2016 р.

Засідання Вченої ради 23 грудня 2015 р.

Засідання Вченої ради 18 листопада 2015 р.

Засідання Вченої ради 21 жовтня 2015 р.

Засідання Вченої ради 23 вересня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 червня 2015 р.

Засідання Вченої ради 27 травня 2015 р.

Засідання Вченої ради 29 квітня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 березня 2015 р.

Засідання Вченої ради 25 лютого 2015 р.

Засідання Вченої ради 28 січня 2015 р.

Засідання Вченої ради 24 грудня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 листопада 2014 р.

Засідання Вченої ради 22 жовтня 2014 р.

Засідання Вченої ради 17 вересня 2014 р.

Засідання Вченої ради 18 червня 2014 р.

Засідання Вченої ради 21 травня 2014 р.

Засідання Вченої ради 16 квітня 2014 р.

Засідання Вченої ради 26 березня 2014 р.

Засідання Вченої ради 19 лютого 2014 р.

Засідання Вченої ради 23 січня 2014 р.


ІІІ. План роботи Вченої ради Інституту


ПЛАН
роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
на
І півріччя 2019 р.

 

Дата проведення Вченої ради
 
Питання, що плануються до обговорення
Хто готує довідку та проект рішення
 
Доповідачі
 
__.01.19 р.
1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю
 
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Назаров І.В.
 
 
 
Демидова Л.М.
 
 
 
 
 
__.02.19 р.
 
 
 
 
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика»
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності
 
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Голіна В.В.
.
 
 
 
 
Глинська Н.В.
 
 
 
 
__.03.19 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права»
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства
 
3. Про затвердження результатів звітування роботи аспірантів НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
4
. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
 
Демидова Л.М.
 
 
 
 
 
Степанюк А.Х.
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
 
 
 
__.04.19 р.
1. Наукова доповідь головного наукового співробітника
 
 
2. Інформація про роботу сектора дослідження проблем злочинності та її причин
 
3. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
 
Москвич Л.М.
 
 
 
 
Головкін Б.М.
 
 
 
 
__.05.19 р.
1. Наукова доповідь провідного наукового співробітника
 
 
2. Про результати складання іспитів аспірантами очної та заочної форм навчання  НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
3. Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, що фінансуватимуться з коштів державного бюджету, на 2020 рік НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 
4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»
 
5. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Шевчук В.М.
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
 
 
 
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
__.06.19 р.
1. Наукова доповідь за темою дослідження «Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері»
 
2. Затвердження Звіту роботи НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України за І півріччя 2019 р.
 
3. Затвердження плану роботи Вченої ради НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України на ІІ півріччя 2019 р.
 
4. Про рекомендацію до друку наукових праць співробітників Інституту
 
5. Різне
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Батиргареєва В.С.
Шрамко С.С.
 
Головкін Б.М.
 
 
 
 
 
Батиргареєва В.С.
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
 
 
 
Борисов В.І.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси