ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧІ ПІДРОЗДІЛИ
Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України


 
Відділ дослідження проблем кримінального
та кримінально-виконавчого права
 
 
 

Відділ кримінологічних досліджень
 
 
 

Відділ дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою
 
 

 

 
 

 
Допоміжні служби
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
 

       Бухгалтерія

       Господарсько-технічний відділ

       Старший інспектор з кадрів

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси