Керівництво
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України


Батиргареєва Владислава Станіславівна – в.о. директора

Народилася 10 лютого 1972 р. у Харкові. У 1996 р. з відзнакою закінчила Національну юридичну академії України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). З 1996 р. по 2001 р. – здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права цього університету.
З червня 1997 р. працює в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України: молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, вченим секретарем (2002-2012), заступником директора з наукової роботи (2012-2019).
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло” (спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою "Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні" (спеціальність 12.00.08: кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
Із 2003 по 2005 рр. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. У 2009 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
Нагороджена відзнакою Державної пенітенціарної служби України за (2014). За вагомі досягнення у науково-дослідній роботі неодноразово заохочувалася Союзом юристів України. Є вченим секретарем Координаційного бюро з проблем кримінального права Національної академії правових наук України, заступником головного редактора збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» та науковим редактором збірника наукових праць «Вісник асоціації кримінального права», членом редакційної колегії наукового періодичного видання «Вісник Кримінологічної асоціації України», який включено до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.
Є заступником голови спеціалізованої вченої ради НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08. Під її науковим керівництвом захищено одну кандидатську дисертацію, керує підготовкою ще 5-х кандидатських дисертацій.
 У 2011 р. нагороджена Премією імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства.
Фахівець у галузі кримінології та кримінального права. Основні напрями наукової роботи – проблеми рецидивної злочинності, злочинності маргіналів, неповнолітніх, питання інших кримінально-правових наслідків вчинення суспільно небезпечних діянь та ін.    
Має понад 150 опублікованих наукових праць, із них дві монографії без співавторів і вісім монографій та науково-практичних посібників у співавторстві. Найбільш значні праці: «Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло» (Харків, 2002), «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» / за заг. ред. Борисова В.І. та Гуторової Н.О. (у співав.) (Харків, 2005), «Рецидивна злочинність в Україні: соціально-правові та кримінологічні проблеми» (Харків, 2009), «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні» (Харків, 2015).
 

Нетеса Наталія Володимирівна – вчений секретар.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію  за темою «Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Фахівець у галузі кримінального права. Автор понад 20 наукових праць.


Шрамко Сабріє Сейтжеліївна – т.в.о. вченого секретаря.

Є автором понад 30 наукових праць, у тому числі колективної монографії.

Сфера наукових інтересів охоплює питання запобігання злочинності та запобіжних стратегій, а також участі громадськості у запобіганні злочинності.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту

Державні web-ресурси